Ordinul de ministru privind calendarul pentru simularea examenului de Bacalaureat 2022 de la finalul lunii martie a fost transmis în teritoriu inspectoratelor, așa cum arată o postare pe Facebook a Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. Acesta prevede, pe lângă datele la care se vor organiza simulările, și ce conținuturi nu se vor da la unele dintre probele de bacalaureat - matematică, istorie și filosofie.

Elevi inainte de examenFoto: Agerpres
 • La limba și literatura română precum și la celelalte discipline de examen este valabilă, pentru simulările la bac 2022, programa aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3237/05.02.2021.

Simulările pentru examenele de BAC și Evaluare Națională se vor susține cu prezența fizică la finalul lunii martie, respectiv la începutul lunii aprilie

Simulare Bac 2022 - Ce s-a scos din programa de examen

Pentru simulările la bacalaureat s-a eliminat conținut la matematică, istorie și filosofie, astfel:

Matematică - programa de mate-info

Sunt exceptate următoarele conținuturi:

 • Inele și corpuri
 • Integrala definită

Matematică - programa de științele naturii

Sunt exceptate următoarele conținuturi:

 • Inele și corpuri
 • Integrala definită

Matematică - programa pentru filiera tehnologică

Sunt exceptate următoarele conținuturi:

 • Inele și corpuri
 • Integrala definită

Matematică - programa pentru filiera pedagogică

Sunt exceptate următoarele conținuturi:

 • Sisteme de ecuații liniare: Matrice inversabile, ecuații matriceale;
 • metoda Cramer de rezolvare a sistemelor liniare cu cel mult 3 necunoscute

Istorie - este exceptată următoarea secvență:

„D. Relații internaționale

1. Spațiul românesc între diplomație și conflict în Evul Mediu și la începuturile modernității.

2. România și concertul european; de la criză orientală la marile alianțe ale secolului XX - cu excepția aspectelor referitoare la faptele istorice desfășurate după 1920 din acest conținut”.

Filosofie - sunt exceptate următoarele conținuturi

- Teorii politice moderne și contemporane; Cunoașterea

- Forme de cunoaștere și tipuri de adevăr;

- Adevăr și eroare.

Ce se întâmplă cu rezultatele la simularea examenului de bacalaureat 2022

Rezultatele la simulare nu se afișează public. Ele sunt comunicate și discutate individual cu elevii și părinții. Notele nu se trec în catalog decât la cererea elevului.

Ce spune ordinul de ministru:

 • „Rezultatele obținute de elevii la simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2021 – 2022 sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ în care s-au desfășurat aceste simulări, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adaptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare”.
 • „Notele obținute la simulările naționale nu se trec în catalog. Prin excepție, la solicitarea scrisă a elevului, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog.”

Când au loc simulările la Bacalaureat 2022

Calendar Simulare Bacalaureat 2022

 • Simulare Limba şi literatura română - 28 martie 2022
 • Simulare Disciplina obligatorie a profilului - Matematică sau Istorie - 29 martie 2022
 • Simulare Disciplina la alegere a profilului (precum Biologie, Geografie, Logică etc) - 30 martie 2022
 • Simulare Limba maternă - 31 martie
 • Afișarea rezultatelor - 14 aprilie (aceeași dată ca și la simularea la Evaluarea Națională)

Având în vedere că vor fi publicate teste de antrenament la Evaluarea Națională 2022 (confirmate momentan doar la proba de limba română), este de așteptat ca acestea să înceapă să fie publicate și pentru examenul de bacalaureat

Calendar Bacalaureat 2022

Sesiunea iunie-iulie

Când au loc înscrierile la BAC 2022

23—27 mai 2022 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

27 mai 2022 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

6—8 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

8—9 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

9—10 iunie 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D

13—15 iunie 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

20 iunie 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

21 iunie 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

22 iunie 2022 Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă

23 iunie 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

Când se depun contestațiile și când se afișează rezultatele la Bac 2022

27 iunie 2022 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00—18.00

28—30 iunie 2022 - Rezolvarea contestațiilor

1 iulie 2022 - Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea august - septembrie

18 – 25 iulie 2022: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe

16 august 2022 Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă

17 august 2022 Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă

18 august 2022 Proba la alegere a profilului și specializării —– proba E.d) — proba scrisă

19 august 2022 Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă

22 – 23 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română — proba A

24 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă — proba B

25 august 2022 Evaluarea competențelor digitale — proba D

26 și 29 august 2022 Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională — proba C

31 august 2022 Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)

1 – 2 septembrie 2022 Rezolvarea contestațiilor

3 septembrie 2022 Afișarea rezultatelor finale