Miercuri între orele 11.00-13.00 cadrele didactice care sunt membre ale sindicatelor vor fi în grevă de avertisment și nu vor face ore. Un document transmis membrilor Federației Sindicatelor Libere din Învățământ arată cum se organizează greva de miercuri.

Proteste profesoriFoto: Hotnews

Inspectorul școlar din Bistrița-Năsăud a cerut celor care se vor afla în grevă de avertisment să aibă în vedere şi siguranţa elevilor.

"Am primit o informare din partea celor două federaţii cu privire la acest aspect (greva de avertisment - n.r.). În intervalul 11.00 - 13.00, profesorii vor fi în clase, dar nu vor preda. I-am rugat pe cei doi lideri să transmită colegilor noştri să aibă în vedere siguranţa elevilor, pentru noi este prioritară în aceste momente siguranţa elevilor. Respectăm dreptul la grevă şi la protest, în acelaşi timp ne interesează siguranţa elevilor şi am primit asigurări că colegii noştri vor desfăşura această activitate de protest fără a-şi abandona elevii", a spus şefa Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ), citată de Agerpres.

Ea a adăugat că nici IŞJ, nici unităţile de învăţământ nu pot decide suspendarea cursurilor şi trimiterea acasă a copiilor care ar fi trebuit să finalizeze cursurile până cel târziu la ora 13.00.

Amintim că Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au hotărât, în baza rezultatelor referendumului desfășurat în perioada 17 decembrie 2021 – 14 ianuarie 2022, declanşarea unei greve de avertisment miercuri, 19 ianuarie 2022, cu încetarea lucrului în unitățile și instituțiile de învățământ unde există membri de sindicat ai F.S.E. „SPIRU HARET” și F.S.L.I., în intervalul orar 11.00-13.00, potrivit unui comunicat transmis sâmbătă.

Pe 13 ianuarie, sindialiștii din educație au pichetat sediul Guvernului și sediile PSD și PNL, în semn de protest față de majorarea salarială de doar 4% primită. La finalul anului 2021, aceștia amenințau cu greva generală în învățământ de la 10 ianuarie, s-a renunțat la această idee din cauza concediilor profesorilor.

Care sunt revendicările sindicaliștilor din educație

Cele 6 revendicări ale sindicaliștilor:

 • 1. ACORDAREA, încă de la începutul anului 2022, a salariilor de bază prevăzute de anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 pentru personalul din învățământ (cadre didactice, personal didactic auxiliar și nedidactic);
 • 2. ALOCAREA procentului de 6% din P.I.B. pentru finanțarea educației;
 • 3. ADOPTAREA UNEI MĂSURI LEGISLATIVE DE NATURĂ REPARATORIE, prin care întregul personal didactic să beneficieze de calculul și plata corecte ale drepturilor salariale cuvenite conform tranșelor de vechime în învățământ (de la data de 01.09.2017), respectiv ale drepturilor reglementate ca majorări/creșteri salariale (începând cu 01.01.2019), potrivit Legii-cadru nr. 153/2017;
 • 4. ACORDAREA SPORURILOR PENTRU CONDIȚII DE MUNCĂ prevăzute de Regulamentele emise în baza Legii-cadru nr. 153/2017;
 • 5. PLATA ORELOR SUPLIMENTARE pentru munca prestată de personalul didactic auxiliar și nedidactic peste timpul normal de muncă;
 • 6. SUPLIMENTAREA NUMĂRULUI DE POSTURI DIDACTICE AUXILIARE ȘI NEDIDACTICE necesare pentru ca unitățile de învățământ să își desfășoare activitatea în condiții cât mai bune.

Sindicatele organizează câte un comitet de grevă în fiecare școală

La nivelul instituțiilor/unităților de învățământ, se va organiza și va funcţiona un comitet de grevă, constituit, în funcție de mărimea grupei sindicale din unitatea/instituția respectivă, din cel puțin 3 persoane, care va urmări corecta desfăşurare a acţiunii de protest.

 • 1. Comitetul de grevă va consemna – într-un tabel/într-un proces – verbal, participarea la grevă a salariaților (numeric) care desfășoară greva de avertisment- avem în vedere atât membrii de sindicat- care și-au exprimat inițial acordul pentru declanșarea grevei, cât și salariații – membri/nemembri de sindicat, care, între timp, au hotărât, în mod liber, să se alăture conflictului;
 • 2. Salariații participanți la grevă vor fi prezenți în unitate, pe durata grevei și se va consemna, în condică, „grevă, în intervalul 11.00- 13.00”;
 • 3. Comitetul de grevă ia măsuri pentru afişarea de materiale privind motivaţia acţiunii, timpul, locul şi modul de desfăşurare etc;
 • 4. Comitetul de grevă se asigură că, în unitatea de învățământ, este afișat la loc vizibil anunțul privind greva de avertisment din intervalul 11.00-13.00, din data de 19.01.2022 și că sunt luate măsuri de supraveghere a elevilor (în măsura în care aceștia sunt prezenți în unitate, în intervalul de timp în care se desfășoară greva), dar și măsuri de protejare a patrimoniului unității;
 • 5. Comitetul de grevă va ține evidența salariaților participanți la grevă și se va asigura că nu există neconcordanțe între aceasta și datele comunicate de conducerea unității; evidența se va realiza conform celor stabilite la nivelul fiecărui sindicat afiliat la FSLI;
 • 6. În unitățile de învățământ, cu număr mic de salariați, în care există grupe sindicale atât ale sindicatelor afiliate la FSLI, cât și la FSE Spiru Haret, se poate constitui un comitet mixt de grevă; importantă este desfășurarea în bune condiții a grevei și evitarea oricăror incidente care ar putea să știrbească din importanța acestui conflict, mutând atenția publică către alte aspecte.
 • 7. Raportarea numărului de participanți la grevă se va realiza către sindicatele județene afiliate, la intervalul de timp stabilit de conducerea fiecărui sindicat afiliat.