Guvernul vrea să transfere aproape 18 milioane de lei către bugetele autorităților locale unde există școli cu toalete în curte, fără apă curentă și canalizare, pentru continuarea îmbunătățirii condițiilor din aceste unități de învățământ de stat, potrivit unui proiect de Hotărâre aflat miercuri pe agenda Executivului. Sumele vizează 205 școli, iar de condiții sporite vor beneficia peste 28.920 de elevi.

Toaleta Școala de la Frumușina, jud IalomițaFoto: Hotnews
  • UPDATE Guvernul a adoptat miercuri, 10 noiembrie, acest act.

Mai exact, Guvernul vrea să repartizeze suma de peste 10,3 milioane de lei din transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prevăzută în bugetul Ministerului Educației pe anul 2021 pentru continuarea lucrărilor de amenajare a grupurilor sanitare și asigurarea de utilități a acestora la unitățile de învățământ preuniversitar de stat care au fost finanțate în anul 2020, conform Hotărârii Guvernului nr. 479/2020 și Hotărârii Guvernului nr. 992/2020, dar ale căror lucrări nu au fost realizate ori finalizate până la sfârșitul anului trecut.

În plus, Executivul va repartiza și suma de peste 7,3 milioane de lei pentru finanțarea lucrărilor de amenajare a unor grupuri sanitare și asigurarea cu utilități a acestora la unități de învățământ preuniversitar de stat care nu dispun de grupuri sanitare conforme, așa cum arată datele colectate în acest an de Inspectoratele Școlare Județene. Aici este vorba de 56 de școli.

În total fondurile vizează 205 școli cu peste 28.000 de elevi

În Nota de fundamentare la proiectul de Hotărâre de Guvern se spune că 'sumele estimate de către Ministerul Educației vin în completarea sumelor alocate din bugetul local, restul cheltuielilor necesare finalizării lucrărilor, precum și cheltuielile cu branșamentele pentru apă potabilă și canalizare vor fi suportate din bugetul autorităților locale.

După adoptarea proiectului de act normativ, autoritățile locale, pe raza cărora funcționează unitățile de învățământ preuniversitar de stat nominalizate, au obligația de a-și actualiza bugetele locale cu sumele aferente, astfel încât să poată demara procedurile de amenajare a grupurilor sanitare la unitățile de învățământ beneficiare.

Procedurile privind achiziția lucrărilor de investiții, încheierea și derularea de lucrări intră în sarcina autorităților locale.

De asemenea, consiliile locale răspund, în condițiile legii, de utilizarea sumelor repartizate, iar la sfârșitul anului sumele neutilizate se întorc la bugetul de stat, deoarece suma prevăzută în hotărârea de Guvern se va putea transfera de către Inspectoratele Școlare Județene la solicitarea autorităților locale, pe baza documentelor justificative emise de către executantul lucrării, și anume: recepție parțială/ recepție la terminarea lucrărilor, situații de plată și factură fiscală.

Pentru realizarea lucrărilor de investiții, autoritățile locale vor respecta toate prevederile legale în vigoare în ceea ce privește achizițiile publice, calitatea în construcții, normele de igienă și de sănătate publică, precum și alte condiții prevăzute prin alte prevederi legale pentru proiectarea, realizarea și exploatarea construcțiilor pentru unitățile de învățământ.

La recepționarea lucrărilor autoritățile locale se vor asigura că grupurile sanitare sunt funcționale, vor fi racordate la apă curentă și canalizare fie centralizată, fie puț forat și fosă septică, la instalația electrică și la instalația de încălzire astfel încât unitățile de învățământ să îndeplinească condițiile necesare obținerii autorizației sanitare.

Prin proiect vor fi nominalizate în total un număr de 205 de unități de învățământ preuniversitar de stat, iar de condiții sporite vor beneficia peste 28.920 de elevi.

Anul trecut în România erau peste 800 de școli cu toalete în curte

În toamna anului trecut, fostul Ministru al Educaţiei, Monica Anisie, afirma că la deschiderea anului şcolar 2020-2021 peste 800 de şcoli – unităţi de învăţământ cu personalitate juridică sau structuri ale acestora – au toalete în curte, ea adăugând că din punctul său de vedere sunt „foarte multe”. Anisie facea un apel către primari să se implice şi să ajute şcoala, potrivit News.ro.