Părinții copiilor cu vârsta de până în 12 ani, care nu pot lucra de acasă, vor putea beneficia de zile libere plătite și în cazul vacanțelor școlare neprevăzute, impuse la recomandarea CNSU, nu doar în cazul trecerii la școală online, a decis Senatul miercuri prin adoptarea unei modificări la Ordonanța de Urgență dată de Guvern la începutul lunii octombrie.

Parinti care asteapta copiii dupa scoalaFoto: Hotnews
  • Senatul este prima cameră sesizată, proiectul de aprobare a OUG cu modificările aduse va merge la Camera Deputaților, care este decizională.

Textul amendamentului adus OUG nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere plătite părinților și altor categorii de persoane în contextul răspândirii coronavirusului SARS-COV-2:

„După alineatul 2 al articolului 1 se introduce un nou alineat, alin 2^1, cu următorul cuprins:

  • Prin excepție de la prevederile alin. 2, zilele libere se acordă și pe perioada vacanțelor dispuse la recomandarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență.”

Motivarea amendamentului, care aparține Comisiei de muncă, familie și protecție socială și care a fost adoptat în unanimitate:

  • „Asigurarea acordării zilelor libere și în situația în care evoluția situației epidemiologice impune suspendarea cursurilor școlare prin acordarea unor perioade de vacanță ce depășesc cadrul stabilit la începutul anului școlar, prin ordin al ministrului educației, acestea fiind situații excepționale ce nu pot fi previzionate de părinți.”

„(2) Prevederile alin. [1] se aplică pe perioada stării de alerta și după incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului școlar 2021 - 2022, fara a se include vacanțele, in situația limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezența fizica a copiilor in unitatile de invațământ și in unitatile de educatie timpurie antepreșcolara, unde aceștia sunt inscriși, in conditiile prevazute de ordinele emise in temeiul art. 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant și pentru modificarea și completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 sau, dupa caz, in conditiile art. 38 alin.(15) din Legea nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID- 19, cu modificarile si completările ulterioare”, mai prevede textul de lege de aprobare a OUG.

Citește aici modificările aduse

Ce prevede ordonanța:

  • Se acordă zile libere unuia dintre parinți pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani inclusiv, precum și pentru parintii care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinși intr-o forma de invatământ, respectiv inscriși in cadrul unei unitați de invațămant preuniversitar, inclusiv de educatie timpurie antepreșcolara, denumite, in continuare unitatii de invafamant.
  • Zilele libere plătite se acordă dacă „locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.”
  • Indemnizația pentru fiecare zi libera acordata in condițiile art. 1 se platește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzător unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din caștigul salarial raediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Citește aici întreg textul ordonanței de urgență și condițiile de acordare a zilelor libere plătite (înainte de adoptarea modificărilor aduse în Senat, menționate mai sus)

Vezi aici explicat cum se acordă zile libere plătite părinților care nu pot lucra de acasă