Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri seară un proiect de Hotărâre de Guvern pentru creșterea burselor acordate elevilor în semestrul al doilea al anului școlar 2021-2022.

Elevi vaccinati la o scoala din Oslo (Norvegia)Foto: Heiko Junge / AFP / Profimedia

Ce prevede hotărârea de Guvern

ARTICOL UNIC

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul I al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de 100 lei.

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, în semestrul II al anului școlar 2021-2022, cuantumul minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, este de:

a) 500 lei, pentru bursa de performanță,

b) 200 lei, pentru bursa de merit,

c) 150 lei, pentru bursa de studiu,

d) 200 lei, pentru bursa de ajutor social.

(3) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.

(4) Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, cu încadrarea în legea bugetului unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Cine primește bursă - criterii generale

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației

b) s-au calificat în loturile de pregătire pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național

În perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică decât 10.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/ concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național.

Bursa de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan condițiile: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa.

Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei și în situația școlară a elevilor.

Toate criteriile de acordare a burselor pot fi consultate aici