Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că a fost semnată o completare la ordinul comun Ministerul Educației - Ministerul Sănătății pentru a se clarifica situațiile în care elevii se pot testa la școală pentru a reveni în clase în ziua a opta de la intrarea clasei în online. Acesta a catalogat adresa transmisă de un funcționar din Ministerul Sănătății, prin care se preciza că testarea nu se face la școală decât elevilor cu simptome și nu celor ce vor să revină în ziua a opta, drept ilegală.

Sorin CîmpeanuFoto: captura facebook

UPDATE Completarea la ordinul comun a fost publicată în Monitorul Oficial. Vezi textul mai jos în articol și descarcă aici documentul

Declarația lui Cîmpeanu:

„Tocmai ce am semnat completarea la ordinul comun Ministerul Sănătății Ministerul Educației. Este vorba de o completare a articolului 6, alineatul 5 prin care am clarificat trei situatii pentru a da posibiltiatea revenirii în clasă începând cu ziua a opta.

Avem trei situații posibile:

1. Dacă exista cabinete medicale scolare - va exista obligativitatea testării elevilor care doresc să revină.

2. Acolo unde nu există cabinete școlare, se va solicita DSP iar DSP va organiza echipe mobile de testare.

3. Dacă sunt elevi care s-au testat oriunde altundeva, aceștia vor putea prezenta si ei rezultatul negativ al acestui test pentru a putea reveni în ziua a opta.

Este regretabil că printr-o adresă semnată de un funcționar al MS s-au adus completari unui Ordin de ministru, lucru ilegal, deoarece o adresă nu e un act administrativ de natură a aduce completări unui ordin de ministru. S-a rectificat și astăzi se va publica in Monitorul Oficial completarea prin care am clarificat aceasta situație.”

Completarea la ordinul comun privind testarea în ziua a opta:

„La articolul 6 din Ordinul ministrului educației și al ministrului sănătății, interimar, nr. 5.338/2.015/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrulunităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 942 din 1 octombrie 2021, alineatul (5) se modifică și va avea

următorul cuprins:

„(5) Testarea elevilor se realizează în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv de către cadrul medical din unitatea de învățământ sau, acolo unde nu este posibil, de către o echipă mobilă din cadrul DSPJ/DSPMB. Până la efectuarea testului, elevii continuă activitatea didactică în regim on-line.

Elevii al căror test efectuat în unitatea de învățământ este negativ, precum și elevii care prezintă în a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, efectuat în ultimele 24 de ore, pot relua cursurile cu prezență fizică.

Elevii care nu se prezintă la testare sau care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR efectuat în ultimele 24 de ore, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora.”

Luni, o direcție din Ministerul Sănătății a transmis o adresă „către toate direcțiile de sănătate publică” care prevedea că orele „pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore fără ca această testare să fie prevăzută în sarcina cabinetelor medicale școlare”. Practic, adresa contrazicea instrucțiunea transmisă tot luni, 4 octombrie - și prezentată în conferință de presă - de către ministrul Educației Sorin Cîmpeanu tuturor Inspectoratelor Școlare, care prevede tocmai că această testare să fie făcută fie în cabinetele medicale școlare, fie cu ajutorul DSP.

Ce prevede adresa Direcției Generale Asistență Medicală, Medicină de Urgență și Programe de Sănătate Publică

„Având în vedere prevederile Ordinului comun ME/MS nr (...)prin care sunt prevăzute câteva elemente de noutate, precum:

- Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începând cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realiat în ultimele 24 de ore fără ca această testare să fie prevăzută în sarcina cabinetelor medicale școlare (paragraful din Ordinul nr. 5196/1756/2021, care făcea referire la testarea din ziua a 8-a în cabinetul medical școlar a fost abrogat în totalitate)

- Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică după 14 zile de la suspendarea acestora,

- În Ordinul (...) nu este prevăzută testarea cadrelor didactice/ nedidactice simptomatice

- Sunt testați doar copiii/elevii simptomatici în cazul în care există un consimțământ informat și semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici precum și consimțământul elevului care a împlinit vârsta de 18 ani,

- În unităție de învățământ se vor testa gratuit exclusiv copiii și elevii simptomatici, în conformitate cu prevederile Ordinului comun ME/MS nr. 5338/1082/2021.”

Ce reclamau părinții

Pe grupurile de pe Facebook, părinții s-au plâns de faptul că noul ordin comun a fost interpretat așa încât școlile au transmis că nu se mai ocupă de testare din ziua a opta. Teste antigen sunt necesare pentru că, în baza rezultatelor negative, elevii se pot întoarce în clasă în ziua a opta de la confirmarea unui caz și trecerea în online, și nu trebuie să mai aștepte până în ziua a 14-a.

„Nouă ni s-a transmis de la școală că, potrivit noului ordin, dacă vrem să ne întoarcem la școală în ziua a 8-a trebuie să ne facem test rapid/PCR pe banii noștri. În școală vor fi testați doar copiii cu simptome. Decizia se aplică de luni, 4 octombrie. Până acum s-au testat și la noi. Așa a fost interpretat ordinul peste tot?” se întreabă un părinte.

Altcineva a publicat informarea venită de la școală: „INFORMARE DIN PARTEA CABINETULUI MEDICAL - Conform noului Ordin comun ME. Nr. 5337/01.10.2021 si MS. Nr. 1082/01.10.2021, elevii nu vor mai fi testați la cabinetul medical al școlii decât în situația în care aceștia prezintă simptome în timpul programului școlar.”

În același timp, mai mulți părinți au răspuns dând exemplu de situații în care testarea a fost posibilă în ziua a opta până vineri 1 octombrie inclusiv.

Ce prevedea ordinul comun înainte de completare

DESCARCĂ AICI DOCUMENTUL - noul ordin comun Ministerul Educației - Ministerul Sănătății (.pdf)

Vezi aici Monitorul Oficial din 1 octombrie cu textul ordinului comun

ART. 6 (1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/ conexe se dispune, în condițiile art. 2 și art. 3, pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/ preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.

(2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioada de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la

propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.

(3) În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(5) Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore.

(6) Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică dupa 14 zile de la suspendarea acestora.