DOCUMENT Noile reguli pentru școli. Ce prevede noul ordin comun: Întreaga școală trece în online când jumătate dintre clase au activitatea suspendată

de Iulia Rosca     HotNews.ro
Vineri, 1 octombrie 2021, 19:50 Actualitate | Educatie


Școala
Foto: Hotnews
Noul ordin comun ministerul Educației - ministerul Sănătății privind reglulile de funcționare a școlilor a fost finalizat și trimis către Monitorul Oficial. Acesta prevede că o școală sau grădiniță se închide și trece la învățământ online când jumătate dintre clase sau grupe au activitatea suspendată din cauza unor cazuri confirmate de COVID-19.

DESCARCĂ AICI DOCUMENTUL - noul ordin comun ministerul Educației - ministerul Sănătății (.pdf)

„A fost semnat ordinul comun Educatie - Sanatate pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ in condiții de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 și s-a trimis la Monitorul Oficial spre publicare pana la ora 21.00. Apreciez colaborarea cu Ministerul Sanatatii, INSP si CNSU,” a declarat ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Din prevederile ordinului comun, consultat de HotNews.ro:

Scenariul 1 - Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie
- indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă

Scenariul 2 - Participarea zilnică, în sistem online a elevilor
- Cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe.


Când se suspendă cursurile cu prezență fizică


 • Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune, în condițiile art. 2 și art. 3, pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.
 • La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioada de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB.
 • La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ, înainte de îndeplinirea condițiilor de la alin (2). Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB
 • Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore. Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau RT-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică dupa 14 zile de la suspendarea acestora.
 • Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII, vaccinati împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv, pot continua cursurile cu prezența fizică.
 • DSP/DSPMB va efectua ancheta epidemiologică, va stabili contacții direcți ai cazurilor confirmate și va decide impreuna cu conducerea unității de învățământ, dacă se impune carantinarea celor care nu fac parte din clasa la care s-au suspendat cursurile, inclusiv a personalului didactic/nedidactic/auxiliar.

Concursul de directori, organizat cu prezență fizică


 • Activitățile de terapie pentru elevii cu cerințe educaționale speciale sunt permise indiferent de scenariul în care se află unitatea de învățământ, inclusiv în cazul în care în localitate a fost instituită măsura carantinării zonale.
 • Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.
 • Este permisă organizarea activităților aferente concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct în toate unitățile de învățământ, cu respectarea strictă a normelor de protecție sanitară.

Cum se desfășoară orele de sport


 • Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000.
 • La o rată de incidență mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. Prin excepție, preșcolarii nu au obligația purtării măștii de protecție în timpul orelor de educație fizică.

Cine poate solicita să învețe online


 • Preşcolarii/Elevii cu vârstă mai mică de 12 de ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv cei diagnosticaţi cu boli respiratorii cronice severe, boli cardiovasculare, obezitate severă, diabet zaharat tip I, boli inflamatorii, boli imune/autoimune, boli rare, boli ereditare de metabolism, dizabilităţi, tratament imunosupresiv sau alte afecţiuni cronice, cu avizul şi recomandările specifice ale medicului curant şi cu acordul scris al părinţilor, pot fi scutiţi de prezenţa fizică în şcoală.
 • Elevii cu vârsta de peste 12 ani, care fac parte dintr-o grupă de risc, respectiv sunt diagnosticați cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare) cu avizul și recomandările specifice ale medicului curant și cu acordul scris al părinților pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă.
 • Preşcolarii/Elevii care locuiesc împreună cu o persoana diagnosticată cu afecțiuni asociate cu imunodepresie moderată sau severă (transplant, afecțiuni oncologice în tratament imunosupresor, imunodeficiențe primare sau dobândite, alte tipuri de tratamente imunosupresoare), pot fi scutiți de prezența fizică în școală, chiar dacă sunt vaccinați cu schema completă, pe baza declarației pe proprie răspundere a părinților.
 • Pentru preşcolarii/elevii menţionaţi la alin. (1), (2) și (3), conducerile unităţilor de învăţământ vor identifica, după caz, soluţii pentru asigurarea procesului educaţional, inclusiv online. Conducerile unităţilor de învăţământ au obligaţia să se asigure că sunt respectate măsurile de protecţie şi cele de igienă recomandate tuturor elevilor, iar în situaţia /preşcolarilor/elevilor menţionaţi la alin. (1), (2) și (3), să monitorizeze fiecare caz în parte.
 • Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru clasa suspendată temporar se dispune prin decizia conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, după consultarea și avizul DSP/DSPMB.
 • Reluarea cursurilor care presupun prezenţa fizică pentru unitatea/structura de învăţământ preuniversitar suspendată temporar se dispune prin hotărâreaCJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ preuniversitar/conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al DSP/DSPMB
 • DSP/DSPMB are obligaţia să informeze unitatea de învățământ/conexă despre existența cazului confirmat pozitiv în rândul elevilor/personalului din unitățile de învățământ, în vederea întreprinderii măsurilor necesare. Aceeași obligație o au personalul unității de învățământ, parinții/aparținătorii legali ai elevului confirmat pozitiv.
Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:
 • cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
 • cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
 • cei care au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care asteaptă rezultatele.


Ce se întâmplă cu un elev care are simptome la școală
Protocol de izolare a copiilor cu simptome specifice COVID-19:

Se aplică în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie specifică COVID-19 (febră, tuse, dificultăţi respiratorii, diaree, vărsături, mialgii, stare generală modificată) şi constă în:
a) anunţarea imediată a părinţilor/reprezentanţilor legali şi, după caz, a personalului cabinetului medical şcolar;
b) izolarea imediată a elevului. Elevul va purta mască, va fi separat de restul grupei/clasei şi va fi supravegheat până când va fi preluat şi va părăsi unitatea de învăţământ însoţit. Măsurile de protecţie individuală vor fi respectate cu stricteţe;
c) dacă pe perioada izolării elevul care a prezentat simptome foloseşte grupul sanitar, acesta trebuie curăţat şi dezinfectat, folosind produse de curăţenie şi dezinfecţie avizate, înainte de a fi folosit de o altă persoană;
d) nu se va transporta elevul până la sosirea părinţilor/reprezentanţilor legali la medicul de familie sau unități sanitare decât în situaţia în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgenţă 112;
e) persoana care îngrijeşte elevul izolat trebuie să poarte mască şi se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde;
f) igienizarea încăperii în care a fost izolat elevul suspect de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 se face cu substanţe dezinfectante avizate, pentru a reduce riscul de a transmite infecţia la alte persoane;

 • În cazul în care preşcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare.
 • În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preşcolarilor sau elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal.
 • Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile;
În ceea ce privește testele cu salivă, urmează ca Agenția Națională a Medicamentului să stabilească ce teste pot fi folosite, apoi Ministerul Sănătății va anunța protocolul de testare.


Citeste doar ceea ce merita. Urmareste-ne si pe Facebook si Instagram.

94945 vizualizari

 • +7 (17 voturi)    
  ASASINI ? (Vineri, 1 octombrie 2021, 20:16)

  gmb72 [utilizator]

  totul in ordinul asta, se invarte in jurul numarului de copii infectati din scoala. dar fara teste periodice, copiii fiind asimptomatici afli ca sunt purtatori de virusi doar cand devin simptomatici membrii lor de familie ! iar parintii vor manifesta boala, daa nu sunt vaccinati, la 5-10 zile dupa ce au adus-o copiii acasa, timp in care copiii si-au tot dat-o intre ei la liber ! ca daca sunt vaccinati, cam jumatate din ei nu mai manifesta niciun simptom, iar copii lor o pot da la toti cu care intra in contact, pana cand trece perioada de contagiozitate.
  asadar, fara testare obligatorie si periodica in scoala, initiatorii acestui text de lege sunt pur si simplu, a s a s i n i ! exact cum spunea cimpeanu, "nu copiii sunt responsabili de sănătatea părinților și bunicilor nevaccinați" asa ca, pot sa primeasca linistiti virusul, sa se invete minte !!!!
  si o sugestie: stiti cum testau israelienii populatia in masa ? intr-o clasa, de exemplu, amestecau saliva sau alte probe medicale, de la toti copii de la o clasa, faceau un singur test, si daca era negativ, era clar ca nimeni din acea clasa nu era pozitiv.
  faceau testare personala, doar in clasele in care un astfel de test unic la toti copii, iesea pozitiv.
  cu ideea asta, mergea un test pe zi/clasa, si se putea face un screening zilnic, in toate clasele, in toate scolile, testul costa 25 de lei, dar deh, pentru asta, trebuie sa avem guvern care gandeste, nu care umbla cu capul in nori, ca superman !.....
  • -5 (9 voturi)    
   Soluția e simplă (Vineri, 1 octombrie 2021, 20:58)

   Shaolin [utilizator] i-a raspuns lui gmb72

   Părinții se pot vaccina.

   Nu era mai simplu să scrii asta, decât să umpli juma' de pagină cu un text isteric pe care oricum nu ți-l citește nimeni?
   • -5 (5 voturi)    
    In plus (Vineri, 1 octombrie 2021, 22:01)

    iSteal [utilizator] i-a raspuns lui Shaolin

    In cazul in care nu vor, isi pot tine copiii acasa. Oricum orele sunt inregistrate sau transmise online pt copiii bolnavi sau in carantina.
  • +6 (6 voturi)    
   Nu au teste (Vineri, 1 octombrie 2021, 22:13)

   of of [utilizator] i-a raspuns lui gmb72

   Nu au cumpărat din acelea cu salivă, de care se laudă că vor face chiar și fără acordul părinților. Prilej bun pentru o achiziție prin încredințare directă, pt că urgență, dar tot vor trece 3-4 săptămâni până vor ajunge în școli.
   Probabil se va lua vacanța din octombrie cu o săptămâna mai devreme, pentru un minilockdown de 2 săptămâni.
 • +8 (10 voturi)    
  sa vedem (Vineri, 1 octombrie 2021, 21:14)

  martel55 [utilizator]

  cine va semna totusi cu nume si prenume ca isi asuma rapsunderea ca nu vor sa asgiure online pentru cei care se tem sa mearga la scoala in conditiile de azi cand sunt adevarate focare
  • +3 (3 voturi)    
   Pai... (Vineri, 1 octombrie 2021, 22:01)

   iSteal [utilizator] i-a raspuns lui martel55

   Parintii?
  • +3 (7 voturi)    
   ... (Vineri, 1 octombrie 2021, 22:35)

   tirolez [utilizator] i-a raspuns lui martel55

   Dar ce importanta are cine semneaza, oricum directorii/profesorii/parintii/asistenta de la cabinet/femeia de serviciu vor fi de vina. Doar n-o sa fie Campeanu/Catu/Arafat?
 • +5 (7 voturi)    
  ... (Vineri, 1 octombrie 2021, 21:36)

  tirolez [utilizator]

  Problema e ca nu sunt izolati elevii cu simptome. Daca s-ar aplica ce scrie acolo, ar fi totul mai sigur, dar nu se aplica nimic. Ce izolare, ce trimis acasa, ce triaj. Singura solutie e testarea obligatorie de 1-2 ori pe saptamana, atunci nu mai merge cu sunt putin racit.
 • +6 (6 voturi)    
  deci toate scolile deschise (Vineri, 1 octombrie 2021, 21:49)

  aditza_1967 [utilizator]

  1/2 din clase in online? Probabiliatea mica sa s eintimple. E la misto facut ordinulo, ca sa se simta bine ministru & co!!
  Rusine!
 • +5 (5 voturi)    
  O gasca de iresponsabili... (Sâmbătă, 2 octombrie 2021, 0:03)

  n_a [utilizator]

  ... scoate pe banda rulanta reguli din putzul tehnico -stiintific al gandirii, cu copiii nostri pe post de cobai.
  Veti plati, cu siguranta, derbedeilor!!


Abonare la comentarii cu RSS
Întâlniri on-line | #deladistanță

Top 10 articole cele mai ...

Hotnews
Agenţii de ştiri
Siteul Hotnews.ro foloseste cookie-uri. Cookie-urile ne ajută să imbunatatim serviciile noastre. Mai multe detalii, aici.powered by
developed by