Guvernul a adoptat vineri seară, în ședința de guvern, proiectul de ordonanță de urgență privind trecerea creșelor în sistemul de educație. Potrivit proiectului, inspectoratele și grădinițele trebuie să realizeze reorganizarea rețelei școlare, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, până la data de 1 octombrie 2021.

CresaFoto: Agerpres

Tot până la 1 octombrie, inspectoratele finalizează procedura de arondare a creșelor de stat la unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerul Educației.

În creșe pot fi înscriși copii cu vârsta cuprinsă între 11 luni și 3 ani.

Ministrul Educației a anunțat luna trecută că a fost adoptat pentru prima oară costul standard per copil în creșă, care este de 15.010 lei per copil, pe an, plus 585 lei cheltuieli materiale.

„Pentru a avea un ordin de mărire, pentru un copil de grădiniță costul standard este de 7.431 de lel, adică sub jumătate. Pentru un elev, costul standard este de 6.111 lei”, afirma Cîmpeanu pe 6 august.

Cine va face activitățile educative cu copiii în creșe

Începând cu anul școlar 2021-2022, pentru ocuparea funcţiei didactice de educator-puericultor se acceptă și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare care au urmat cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terți, precum și absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar sau absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.

Educatorii-puericultori din structura creșelor de stat care trec în coordonarea Ministerului Educației, începând cu anul școlar 2021-2022 pot ocupa, în următorii 4 ani, funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației

Citește aici proiectul de ordonanță de urgență în întregime

Principalele prevederi ale actului normativ:

 • Creșele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar și oferă copiilor antepreşcolari cu vârste cuprinse între 11 luni și 3 ani, servicii integrate de educație, îngrijire și supraveghere.
 • Începând cu anul școlar 2021-2022, creșele de stat sunt arondate, la solicitarea primarilor, urmare a hotărârilor autorităților deliberative, prin decizie a inspectoratelor școlare județene/al municipiului București, unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică. Decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București se comunică spre informare Ministerului Educației în termen de 15 zile de la emitere.
 • În cazul în care autoritățile administrației publice locale nu solicită arondarea, creșele de stat rămân instituții publice de subordonare locală, cu personalitate juridică, finanțarea fiind asigurată în conformitate cu prevederile alin.(41), cu obligația de a asigura serviciile prevăzute la alin. (11). Autoritățile administrației publice locale pot contribui la finanțarea acestora, în limita bugetului aprobat. În această situație, inspectoratele școlare județene/al municipiului București asigură coordonarea metodologică a respectivelor creșe.
 • Prin excepție de la prevederile alin.(12) ca urmare a existenței la nivelul localității a unui număr de creșe de stat mai mare decât numărul unităților de învățământ preșcolar cu program prelungit, inspectoratele școlare județene/al municipiului București pot decide arondarea creșelor de stat, unor unități de învățământ preșcolar cu program normal.
 • Inspectoratele școlare județene/al municipiului București finalizează procedura de arondare a creșelor de stat la unitățile de învățământ preuniversitar preșcolar, până la data de 1 octombrie 2021, cu informarea Ministerul Educației.
 • Asigurarea personalului necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare se face de către Ministerul Educaţiei.
 • În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșele de stat arondate unităților de învățământ preșcolar, începând cu anul școlar 2021-2022, pentru ocuparea funcţiei didactice de educator-puericultor se acceptă și absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei şcoli echivalente, cu specializarea educatoare care au urmat cursuri de educaţie timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educaţiei cu terți, precum și absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar sau absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie;
 • Educatorii-puericultori din structura creșelor de stat care trec în coordonarea Ministerului Educației, începând cu anul școlar 2021-2022 pot ocupa, în următorii 4 ani, funcția de educator-puericultor, cu condiția îndeplinirii cerințelor specifice din Metodologia de recunoaștere și atestare a competențelor profesionale pentru ocuparea funcției de educator-puericultor, elaborată de Ministerul Educației.
 • Salariile de bază ale funcțiilor specifice din creșe se vor stabili cu respectarea prevederilor art.28 alin.(1) și (2) și ale art.36 alin (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • Toate creșele din sistemul public de stat, arondate unităților de învățământ preșcolar desemnate de inspectoratele școlare județene/al municipiului București, începând cu anul școlar 2021-2022, precum și creșele din sistemul privat acreditat sau creșele construite și înființate de autoritățile administrației publice locale în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, care demarează activitatea cu antepreșcolarii în anul școlar 2021-2022, sunt considerate unități de învățământ acreditate prin efectul legii, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă
 • Creșele din sistemul privat autorizate să funcționeze provizoriu se supun prevederilor prezentei ordonanțe de urgență și parcurg procesul de acreditare conform prevederilor legale în vigoare.
 • În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență:
 • a) Ministerul Educației înaintează Guvernului spre aprobare hotărârea privind Metodologia de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară;
 • b) Ministerul Muncii și Protecției Sociale supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, în sensul eliminării creșelor din Nomenclatorul serviciilor sociale.
 • La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, inspectoratele școlare județene/al municipiului București și conducerile unităţilor de învățământ preșcolar desemnate de acestea vor lua toate măsurile necesare pentru reorganizarea rețelei școlare, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, până la data de 1 octombrie 2021.