​Calendarul și metodologia privind admiterea la liceu pentru anul școlar 2022-2023 au fost publicate vineri în Monitorul Oficial. Astfel, înscrierile în clasa a noua se vor face în perioada 4-11 iulie, iar repartizarea elevilor va avea loc pe 14 iulie.

Admitere liceu eleviFoto: Agerpres

Calendar admitere la liceu 2022-2023

- click aici pentru calendarul complet publicat în Monitorul Oficial Partea I nr 869 bis

16 – 17 mai 2022 Înscrierea pentru probele de aptitudini

18 – 20 mai 2022 Desfășurarea probelor de aptitudini

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, în urma contestațiilor, la probele de aptitudini. Transmiterea, în format electronic și în scris, către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listei candidaților declarați admiși la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată.

18 – 20 mai 2022 Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

27 mai 2022 Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată

4 - 11 iulie 2022 Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

14 iulie 2022 Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022 - 2023.

15 – 20 iulie 2022 Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați.

Întreaga metodologie poate fi consultată aici (paginile 4-7 din Monitorul Oficial 869)

Cum se calculează media de admitere la liceu pentru anul școlar 2022-2023

1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

2. Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA = 0,2 X ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Citește detalii despre metodologia de admitere la liceele vocaționale în anexa publicată în MO

Calendar Evaluare Națională 2022

30 mai — 3 iunie 2022 - Înscrierea la evaluarea națională

3 iunie 2022 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

14 iunie 2022 - Limba și literatura română — probă scrisă

16 iunie 2022 - Matematica — probă scrisă

17 iunie 2022 - Limba și literatura maternă — probă scrisă

23 iunie 2022 (până la ora 14.00) - Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor

23 iunie 2022 (ora 16,00—ora 19,00)

24 iunie 2022 (ora 8,00—ora 12,00) - Depunerea contestațiilor

24 iunie—29 iunie 2022 - Soluționarea contestațiilor

30 iunie 2022 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor