Instituțiile de învățământ superior care au eliberat diplome de doctor în perioada ianuarie 1990 - iunie 2016 au obligația să elaboreze o "strategie proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și să demareze activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat", conform unui proiect de ordin al ministrului Educației pus în dezbatere publică miercuri.

HotNews.roFoto: Hotnews

Conform proiectului, pentru acest an este prevăzură o finanțare de peste 25 milioane de lei pentru ca universitățile să înceapă verificarea tezelor de doctorat.

Ce prevede proiectul privind "verificarea respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat din perioada 1990-2016":

  • Art. 1 (1) Instituțiile de învățământ superior care au eliberat diplome de doctor, conform prevederilor legale, în perioada ian. 1990 - iun. 2016, au obligația să elaboreze o Strategie proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat și să demareze activitatea de verificare a respectării eticii și deontologiei universitare în elaborarea tezelor de doctorat.
  • (2) Strategia proprie de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat menționată la alin (1) va fi elaborată și publicată pe site-ul fiecărei universități până la sfârșitul anului 2021.
  • (3) Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), în cadrul fiecărei instituții de învățământ superior se înființează, adaptat la dimensiunea activității și specificul fiecărei universități, o structură administrativă distinctă (serviciu/birou) care are atribuții: digitizarea și verificarea tuturor tezelor de doctorat, precum și formarea de formatori în etică și integritate.
  • (4) Atribuțiile structurii prevăzute la alin (3) se corelează cu activitatea Secretariatului IOSUD.
  • Art. 2 (1) Analiza tezelor de doctorat se realizează conform unei planificări stabilite de fiecare instituție de învățământ superior. Conducerea școlilor doctorale susține activitatea de verificare.
  • (2) Ulterior finalizării verificărilor se întocmește un raport detaliat cu privire la respectarea/ nerespectarea eticii, calității și deontologiei universitare la nivelul tezelor de doctorat verificate, raport care va fi transmis Ministerului Educației.
  • (3) În cazul în care se constată abateri de la etica și deontologia universitară este sesizată, în conformitate cu legislația în vigoare, comisia de etică din cadrul instituției de învățământ superior, iar Ministerul Educației va fi informat în acest sens.
  • Art. 3 (1) Ministerul Educației asigura finanțarea instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru activitatea de prevenire și combatere a fenomenului de plagiat.
  • (2) Finanțarea activității de verificare a tezelor de doctorat din cadrul instituțiilor de învățământ superior se face în anul 2021 din fondul pentru finanțarea situațiilor speciale conform prevederilor legale, în cuantum de 25.017.031 lei.
  • Art. 4 Direcția Generală Învăţământ Universitar și instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Reamintim că Sorin Cîmpeanu s-a aflat printre inițiatorii iunui proiect de modificare a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNTDCU), cel care verifica plagiatele.

Ministrul Educației afirma în iulie, într-o conferință de presă, că, potrivit proiectului de modificare a regulamentului CNATDCU, noi sesizări de plagiat pe marginea aceleiaşi teze vor fi admisibile în cazul în care este reclamată copierea din surse noi, diferite faţă de cele deja semnalate. Proiectul a fost pus în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Educației în 13 iulie.

Peste 250 de reprezentanţi ai mediului academic şi societăţii civile i-au transmis atunci o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis, semnalând că proiectul de modificare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) şi a metodologiei de analiză a sesizărilor de plagiat în tezele de doctorat reprezintă o formă mascată de amnistiere individuală a plagiatorilor şi încurajează frauda academică. Klaus Iohannis a răspuns scrisorii reprezentanţilor mediului academic și societății civile cu privire la plagiate, spunând că are "toleranţă zero faţă de orice abatere de la cultura integrităţii în mediul academic", iar opinia sa faţă de fenomenul plagiatului rămâne neschimbată. Iohannis le-a cerut iniţiatorilor proiectului să ţină cont de îngrijorările şi riscurile semnalate şi să acţioneze în consecinţă.

Ulterior, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat că renunță la modificările propuse la regulamentului Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU), afirmând că a "luat act” de opiniile exprimate și nu vor fi alte modificări propuse nici pe viitor, în timpul mandatului său: "Am luat act de opiniile exprimate. Nu vor fi modificate nici acum, nici pe viitor, cel puțin atât timp cât eu voi fi ministrul Educației”.

El susinea că aceste propuneri de modificare "vizau îmbunătățirea transparenței, vizau consolidarea responsabilității, vizau de asemenea consolidarea bunei administrări".

Cîmpeanu mai susținea atunci că Ministerul Educației va acorda și o finanțare pentru acest proces de analiză a tuturor lucrărilor de doctorat susținute în fiecare din universități - pentru analiza fiecarei teze se va fi acordat o sumă rezonabilă în jur de 50 euro.