Proiectul de ordonanţă de urgenţă care reglementează Programul "Şcoala în spital" a fost prezentat, joi, în primă lectură, în cadrul şedinţei de Guvern, a anunțat ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Sectia Oncologie Spitalul Marie CurieFoto: AGERPRES

"În cadrul Universităţilor de medicină şi farmacie se înfiinţează unităţi de învăţământ preuniversitar cu titulatura 'Şcoala în spital'. Acest lucru are ca scop organizarea şcolarizării antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor spitalizaţi, în număr de câteva sute în fiecare an. Aş vrea să precizez că până acum nu a fost posibilă organizarea şcolii în spital, deoarece piedici birocratice reglementau dimensiunea minimă a formaţiunilor de studiu. Mai exact, este ca şi cum am putea să clarificăm că într-un spital oncologic am avea un număr suficient de mare, în acelaşi spital, în acelaşi timp, de elevi de clasa a VII-a, spre exemplu, lucru care, în mod evident, este absurd.

Această absurditate a fost înlăturată din reglementările legale. În acest fel, pe toată perioada spitalizării se va desemna un cadru didactic monitor, care are obligaţia de a supraveghea parcursul educaţional al preşcolarului sau al elevului, precum şi de a menţine legătura în permanenţă cu unitatea de învăţământ la care acesta a fost înmatriculat înainte de spitalizare", a explicat ministrul, în cadrul unei conferinţe de presă la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

Ministerul Educaţiei va înfiinţa corpul naţional al cadrelor didactice pentru Programul "Şcoala din spital". Acesta va fi constituit în urma selecţiei cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unor programe de pregătire în domeniul psiho-pedagogiei speciale. Este avută în vedere şi continuarea predării-învăţării, în cazul mutării elevilor de la un spital la altul sau de la o secţie la alta.

"Pentru sprijinirea învăţării în 'Şcoala în spital', Ministerul Educaţiei poate organiza şi olimpiade şi concursuri şcolare şi poate acorda burse de studiu şi alte forme de sprijin material prin programe naţionale aprobate prin hotărâre de Guvern", a indicat Cîmpeanu.

Universităţile de medicină şi farmacie vor putea accesa fonduri externe nerambursabile în vederea îmbunătăţirii activităţilor desfăşurate prin acest program naţional. Procesul instructiv educativ va fi adaptat la specificul bolii, la perioada de spitalizare şi la clasa în care este înscris elevul.

În termen de trei luni de la intrarea în vigoare a OUG, Ministerul Educaţiei va elabora o programă diferenţiată de susţinere a Evaluării naţionale şi a examenului de Bacalaureat, atât pentru elevii şcolarizaţi în cadrul acestui program, cât şi pentru toţi elevii cu cerinţe educaţionale speciale şi care necesită o spitalizare îndelungată.