Proba scrisă la nivel național din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor de directori de școli ar putea avea loc pe data de 15 octombrie, iar numirile să fie gata până pe data de 22 decembrie, a declarat mininistrul Educației, Sorin Cîmpeanu, la Antena 3. Calendarul modificat pentru organizarea concursului de directori de școli va fi transmis pe 16 iunie Comitetului pentru Dialog Social.

Sorin CimpeanuFoto: Captura video

Inițial, proba scrisă fusese anunțată de Cîmpeanu pentru data de 27 iulie.

„Avem în vedere un calendar care să prevadă demararea concursului în data de 14 septembrie, imediat după începerea școlii în 13 septembrie, să aibă probabil o probă scrisă în 15 octombrie, după care să se deruleze probele de interviu astfel încât să avem numirile făcute între 20 și 22 decembrie, cu începere din semestrul doi al anului școlar 2021-2022, în data de 10 ianuarie”, a declarat Cîmpeanu.

Declarația vine după ce, sâmbătă, acesta anunțase că ia „în considerare ideea de demarare a concursurilor pentru ocupare a posturilor de directori printr-o probă scrisă organizată nu în data de 27 iulie, ci imediat după începerea anului şcolar 2021-2022, deci după 13 septembrie".

Cîmpeanu precizat luni că pe 16 iunie va înainta Comitetului de Dialog Social noile propuneri privind concursurile pentru directorii de școli.

„În urma centralizării tuturor propunerilor primite pe parcursul perioadei de dezbatere publică a proiectului metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor de director în unitățile de învățământ, urmează să integrăm aspectele convenite într-o variantă îmbunătățită a proiectului în cauză. Propunerile vizează în principal calendarul concursului, ponderea punctajelor celor 2 probe, posibilitatea de înscriere la concurs pentru mai multe poziții și posibilitatea de contestare a ambelor probe. Varianta rezultata va fi supusa avizării CDS (Comitetul de dialog social - n.r.) în data de 16 iunie. După avizare vom comunica varianta finală”, a precizat Cîmpeanu pe grupul oficial de comunicare cu presa.

Cîmpeanu a mai spus sâmbătă că a agreat şi propunerea de a exista posibilitatea de a se putea contesta şi proba de interviu, nu numai proba scrisă, precizând că se va analiza şi concluziile vor fi făcute publice.

Care este calendarul de concurs pentru directorii de școli pus în dezbatere publică

 • 4 iunie - Dezbatere publică metodologie, anexe
 • 14 iunie - Emitere Ordin de ministru metodologie + anexe și publicare în MO + comisie națională
 • 15 iunie - Ministerul Educației transmite notă către ISJ-uri privind organizarea concursului
 • 15 iunie - Informare ISJ-uri pentru identificarea și publicarea funcțiilor vacante
 • Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
 • 18 iunie - Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)
 • 21-30 iunie - Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
 • 1-8 iulie - Evaluarea dosarelor de înscriere
 • 9 iulie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
 • Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
 • 23 iulie - Repartizarea candidaților pe centre
 • 27 iulie - Desfășurarea probei scrise
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 27-28 iulie - Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 29-30 iulie - Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 30 iulie - Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 1- 10 septembrie - Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează
 • 13-17 septembrie - Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
 • 20-30 septembrie - Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 4 octombrie - Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 11 octombrie-26 noiembrie - Desfășurarea probei de interviu
 • 6-8 decembrie - Validarea rezultatelor finale
 • 13-20 decembrie - Emiterea deciziilor de numire (începând cu 10 ianuarie 2022)

CONSULTĂ:

Care sunt condițiile pentru a putea fi director de școală

Conform metodologiei, pentru a ocupa funcția de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) Este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare
 • b) Este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • c) Are o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani;
 • d) Are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
 • e) Nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii;
 • f) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • g) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • h) nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
 • (2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.