Înscrierile la concursul național pentru directori și directori adjuncți de școli încep în 21 iunie, proba scrisă va avea loc în 27 iulie, iar rezultatele finale vor fi afișate în 30 iulie, potrivit calendarului pe care Ministerul Educației l-a pus vineri în consultare publică. Conform metodologiei publicate tot vineri, una dintre condițiile pentru cadrele didactice care vor să fie directori de școli este să nu fi fost lucrători sau colaboratori ai Securității.

HotNews.roFoto: Hotnews

Ministerul Educației a pus în dezbatere publică vineri metodologia pentru concursul de directori și directori adjuncți de școli, bibliografia și calendarul concursului.

Calendar concurs directori de școli 2021

 • 4 iunie - Dezbatere publică metodologie, anexe
 • 14 iunie - Emitere Ordin de ministru metodologie + anexe și publicare în MO + comisie națională
 • 15 iunie - Ministerul Educației transmite notă către ISJ-uri privind organizarea concursului
 • 15 iunie - Informare ISJ-uri pentru identificarea și publicarea funcțiilor vacante
 • Constituirea comisiei naționale, a comisiilor de organizare la nivel județean și a comisiilor de evaluare a documentelor de înscriere
 • 18 iunie - Anunțarea concursului (publicarea funcțiilor vacante pentru care se organizează concursul)
 • 21-30 iunie - Depunerea dosarelor de înscriere la proba scrisă pe platforma informatică dedicată
 • 1-8 iulie - Evaluarea dosarelor de înscriere
 • 9 iulie - Afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
 • Stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise
 • 23 iulie - Repartizarea candidaților pe centre
 • 27 iulie - Desfășurarea probei scrise
 • Afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 27-28 iulie - Depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 29-30 iulie - Soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 30 iulie - Afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 1- 10 septembrie - Înregistrarea opțiunilor candidaților pentru unitatea la care candidează
 • 13-17 septembrie - Transmiterea solicitărilor de desemnare a membrilor comisiilor de interviu din partea consiliilor profesorale, autorităților locale și companiilor/universităților.
 • 20-30 septembrie - Constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 4 octombrie - Publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 11 octombrie-26 noiembrie - Desfășurarea probei de interviu
 • 6-8 decembrie - Validarea rezultatelor finale
 • 13-20 decembrie - Emiterea deciziilor de numire (începând cu 10 ianuarie 2022)

CONSULTĂ:

Care sunt condițiile pentru a putea fi director de școală

Conform metodologiei, pentru a ocupa funcția de director sau de director adjunct, un cadru didactic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

 • a) Este absolvent al învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare
 • b) Este titular în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
 • c) Are o vechime în învățământul preuniversitar de minim 5 ani;
 • d) Are calificativul „Foarte bine“ acordat în ultimii 2 ani școlari lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
 • e) Nu a fost sancționat disciplinar în ultimul an școlar anterior anului desfășurării concursului, indiferent de perioada în care și-a desfășurat activitatea și de funcțiile ocupate, funcții didactice, de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/ funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii;
 • f) Nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărare judecătorească definitivă de condamnare penală;
 • g) Este apt din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției;
 • h) nu a avut statutul de „lucrător al Securității“ sau „colaborator al Securității“;
 • (2) Cadrele didactice care au ocupat și funcții de conducere din unități de învătământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației prezintă calificativele prevăzute la alin. (1) lit. d) obținute în urma evaluării activității desfășurate în această calitate.