Ministerul Educației a publicat fișa pe care elevii o vor completa semestrial, anonim, pentru a acorda feedback despre activitatea profesorilor. Potrivit acesteia, elevii trebuie să noteze de la 1 la 5 cât de acord sunt cu mai multe afirmații privind activitatea cadrului didactic.

EleviFoto: Hotnews

Ministerul anunță definitivarea metodologiei privind acordarea de feedback, fără a o face deocamdată publică.

Ce afirmă Ministerul Educației pe Facebook în postarea sa:

 • „Încrederea este o valoare esențială, care definește respectul reciproc și interdependența între toți actorii implicați în educație, în special între elev și profesor. Între părți trebuie să existe relații constructive îndreptate spre atingerea misiunii școlii, aceea de a-i pregăti pe copii și tineri pentru o viață independentă, de modelare a lor în adulți responsabili.
 • Ministerul Educatiei a definitivat Metodologia prin care profesorilor li se dă posibilitatea de a consulta, în mod sistematic și constructiv, elevii, cu privire la modul în care aceștia percep beneficiile educației.
 • Elevilor li se dă șansa să reflecteze în mod regulat asupra modului în care școală îi ajuta să se dezvolte, să crească.
 • Este foarte important ca elevii să fie parte a tuturor aspectelor învățării, iar oferirea de feedback constructiv este o abilitate care sprijină adultul independent în organizarea relațiilor de familie, de muncă sau sociale.”

UPDATE Potrivit ordinului de ministru publicat de scoalaromaneasca.ro, portal al federației sindicale Spiru Haret, feedback-ul se dă semestrial, anonim, după încheierea mediilor. Pot da feedback elevi de gimnaziu și liceu.

De precizat că forma finală a ordinului de ministru și metodologiei va apărea în Monitorul Oficial în cursul zilei de miercuri, documentul publicat de școalaromânească.ro este din data de 31 mai și ar putea suferi modificări.

Ce prevede metodologia:

 • Feedback-ul reprezintă colectarea de informații despre reacțiile elevilor la procesul de predare - învățare - evaluare și despre relația elev-profesor. Feedback-ul nu reprezintă judecăți de valoare, este specific activității didactice fiind utilizat ca instrument de bază pentru îmbunătățirea actului educațional.
 • Scopul colectării feedback-ului este creșterea calității procesului educațional și a rezultatelor acestuia, precum și îmbunătățirea relațiilor dintre părțile implicate în acest proces, petnru a asigura un act educațional incluziv și de calitate, centrat pe elev.
 • Feedback-ul, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii, se acordă la sfârșitul fiecărui semestru, după încheierea situației școlare. Cadrele didactice pot solicita feedback suplimetnar și pe parcursul semestrului, prin aplicarea altor instrumente.
 • Feedback-ul se colectează în mod obligatoriu și exclusiv de la elevii înscriși în clasele din învățământul gimnazial, profesional și liceal.
 • Fiecare diriginte notifică elevii și directorul unității de învățământ cu privire la ziua/zilele în care se va colecta feedback de la fiecare clasă.
 • Elevii completează formularele de feedback fie în format online, folosind dispozitivele proprii sau echipamente puse la dispoziție de către unitatea de învățământ, fie în format fizic, utilizând formularele tipizate puse la dispoziție de către unitatea de învățământ.
 • Rezultatele colectate online ajung direct la profesorul vizat, în format agregat, dacă soluția tehnologică aleasă permite acest lucru în condiții de garantare a confidențalității și anonimatului.
 • Profesorul diriginte analizează rezultatele la nivel de clasă și redacteazăun raport general pe clasă care este supus dezbaterii cadrelor didactice din Consiuliul clasei, constituit în baza prevederilor art. 57 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar.
 • Cadrele didactice au acces doar la raportul general pe clasa la care predau.
 • În vederea identificării unor modalități de îmbunătățire a calității proceslui educațional și a relațiilor dintre părțile implicate, la nivel de unitate de învățământ, directorul unității paote solicita corpului profesoral rezultatele procesului de analiză a feedback-ului, în limita prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a unității. Este interzisă solcitarea selectivă, adresată doar anumitor cadre didactice, a acestor rezultate.

Feedback pentru profesori - Ce trebuie să completeze elevii

„Sunteți invitați să oferiți feedback cu privire la activitatea la clasă. E recomandat ca feedback-ul să fie obiectiv, limbajul decent, iar opiniile exprimate să fie justificate. Această fișă este anonimă și poate fi completată electronic sau în format tipărit”, scrie la începutul documentului.

Apoi, elevul este întrebat: „În ce măsură ești de acord cu următoarele afirmații despre activitatea la clasă? 1 înseamnă în foarte mică măsură, iar 5 înseamnă în foarte mare măsură.”

1. Profesorul explică clar materia

2. Profesorul îmi explică modul în care să învăț mai eficient

3. Sarcinile de lucru la clasă sunt interesante

4. Profesorul încurajează participarea tuturor elevilor în cadrul orelor

5. Profesorul încurajează cooperarea între elevi

6. Mă simt motivat să particip la această disciplină

7. Profesorul folosește tehnologia digitală

8. Profesorul explică modul în care este evaluat și criteriile de evaluare

9. Profesorul încurajează competitivitatea între elevi

10. Elevii sunt încurajați să-și exprime ideile și opiniile

11. Atmosfera este plăcută în cadrul orelor

12. Mă simt în siguranță și confortabil la această oră

13. Profesorul ia în considerare și respectă statutul elevului

14. Ritmul de parcurgerea materiei este potrivit pentru mine

15. Profesorul este interesat de starea mea de bine

16. Fac efort mare acasă pentru rezultate bune la această disciplină

În luna aprilie, secretarul de stat Radu Szekely anunțase că, începând din toamnă, odată cu anul școlar 2021-2022, elevii vor putea oferi feedback profesorilor de la clasă.