​Mai mulți profesori și oameni de știință, între aceștia numărându-se acad. Marius Andruh, prof. Dr. Daniel David și dr. Vlad Manea, au lansat o petiție publică în care cer președintelui Klaus Iohannis și guvernului ca alocarea din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pentru cercetare-dezvoltare să revină la 2 miliarde.

Daniel DavidFoto: danieldavidubb.wordpress.com

În plus, ei solicită Comisiei Europene „condiționarea aprobării PNRR prin respectarea de către România a recomandărilor Comisiei de a dirija o parte însemnată din acesta către reforma sistemului de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI)”,

Redăm textul petiției, care a fost semnată până în prezent de peste 1.300 de persoane:

„Subfinanțarea cronică a cercetării științifice și lipsa reformelor de fond ale sistemului de cercetare din România au devenit un fapt binecunoscut și larg recunoscut, atât de comunitatea științifică din țară dar și de autoritățile din țară și din Uniunea Europeană. Poziționarea României pe ultimele locuri printre țările UE în privința investițiilor în Cercetare și Dezvoltare și Inovare (CDI), emigrarea masivă a cercetătorilor români în străinătate și criza financiară profundă a majorității unităților de cercetare sunt consecințele subfinanțării și a lipsei reformelor. Coaliția actuală de guvernare, în ciuda angajamentelor ferme de revigorare a cercetării din România precizate în Programul de Guvernare, continuă din păcate subfinanțarea și evitarea/renunțarea la reformele de fond a sistemului de cercetare din țară. Astfel, deși în Programul de Guvernare sunt clar stipulate ca obiective “creșterea valorii și eficienței finanțării pentru cercetare și inovare și atingerea țintei de 2% din PIB până în 2024 (1% finanțare publică + 1% finanțare privată)” în realitate pentru 2021 au fost alocate circa 0,18% din PIB, însemnând o alocare chiar mai mică decât în anul precedent.

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), lansat ca urmare a inițiativei UE de a stimula reformele esențiale și investițiile țărilor membre, a fost primit cu multe speranțe de către cercetătorii din România. Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării (MICD) a solicitat inițial, pe baza unui plan detaliat de reforme și investiții în cercetare și inovare, suma de 2 miliarde € pentru reforma sistemului de cercetare. Cu toate acestea, prin ședința de Guvern din 7 aprilie 2021 suma solicitată a fost redusă drastic la doar 510 milioane €. Mai mult, din declarațiile de presă de ultimă oră ale D-lui Ministru al Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europenea (MIPE), Cristian Ghinea, am aflat cu stupoare că fondurile alocate MICD din PNRR pentru reformă și investiții în sistemul de cercetare au fost reduse și mai mult, la cca 200-250 milioane € din totalul de 29,2 miliarde €. Considerăm că această reducere de aproape 10 ori a sumei solicitate inițial cât și nerespectarea angajamentelor din Programul de Guvernare reprezintă o sfidare la adresa comunității științifice din România și o desconsiderare a activității de CDI și a rolului important pe care poate s-o îndeplinească în redresarea economică a țării.

În spiritul celor mai sus menționate, semnatarii prezentului Apel solicită intervenția Președintelui Klaus Werner Iohannis, a Parlamentului României și a Guvernului României în vederea luării de urgență a următoarelor măsuri:

1. Alocarea din PNRR a 2 miliarde € din totalul de 29,2 miliarde (circa 6%), pentru reforma de fond și redresarea activității de Cercetare-Dezvoltare și Inovare din România;

2. Respectarea cu strictețe de către Coaliția de Guvernare a angajamentelor luate în cadrul Programului de Guvernare în ceea ce privește creșterea substanțială a investițiilor bugetare pentru CDI în Romania și demararea reformelor de fond a întregului sistem de cercetare.

Solicităm de asemenea Comisiei Europene, condiționarea aprobării PNRR prin respectarea de către România a recomandărilor Comisiei de a dirija o parte însemnată din acesta către reforma sistemului de CDI.

Prof. Dr. Stefan Eugen Szedlacsek; Acad. Marius Andruh; Prof. Dr. Daniel David; Dr. Vlad Manea; Conf. Dr. Lucian Parvulescu; Conf. Dr. Ioana Podina”