​Elevii de clasa a patra susțin marți proba de limba română de la evaluarea națională, iar miercuri urmează cea de matematică. Testele se dau în timpul orelor de curs, în funcție de decizia școlii, cu prezență fizică.

Elevi de la Școala FerdinandFoto: Hotnews

Elevii au 60 de minute la dispoziție să rezolve subiectele.

Precizările făcute de ministerul Educației săptămâna trecută cu privire la aceste evaluări naționale:

  • Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV) are următorul calendar - limba română (18 mai), matematică (19 mai) și limba maternă (20 mai).
  • Probele scrise la limba română și limba maternă din cadrul evaluării din clasa a II-a (EN II) sunt programate în data de 25 mai. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în data de 26 mai. Proba de matematică este programată în data de 27 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 28 mai.
  • Toate probele se susțin cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.
  • Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.
  • Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.

Testele nu sunt punctate în mod clasic, ci prin niște coduri cunoscute de profesori. Rezultatele nu sunt făcute publice, ci comunicate elevilor. Corectarea se face de către profesorul de la clasă.

Evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se susțin din 2013 și au ca model testele PISA.

În luna martie, secretarul de stat în ministerul Educației Sorin Ion preciza pentru HotNews.ro. că aceste evaluări nu reprezintă „un scop în sine”, ci un instrument.

Calendarul pentru evaluările de la clasa a doua, a patra și a șasea:

Clasa a șasea - 12 și 13 mai

Limbă și comunicare - 12 mai

Matematică și științe ale naturii - 13 mai

Clasa a patra - între 18 și 20 mai

Limba română - 18 mai

Matematică - 19 mai

Limba maternă - 20 mai

Clasa a doua între 25 și 28 mai

Scris - Limba română - 25 mai

Scris - Limba maternă - 25 mai

Citit - Limba română - 26 mai

Citit - Limba maternă - 26 mai

Matematică - 27 mai

Scris și citit - Limba română pentru minoritățile naționale - 28 mai