Guvernul a adoptat proiectul de hotărâre privind reorganizarea Academiei de Poliție care prevede desființarea celor două școli doctorale din cadrul instituției, a anunțat joi ministrul de Interne, Lucian Bode.

HotNews.roFoto: Hotnews

În plus, din șase facultăți câte sunt acum, vor rămâne două, prin reorganizare.

„Am decis reorgazniarea academiei de poliție pornind de la nevoia stringentă de profesionalizare a cadrelor (...) Reorganizarea academică înseamnă desființarea celor doua școli doctorale”, a declarat Bode, la finalul ședinței de Guvern.

„Ne-am propus să restabilim moralitatea și etica academică”, a mai spus el.

„La nivel de doctorat, intră în lichidare cele două școli doctorale înființată în 1997, cea de drept și cea de ordine și siguranță publică înființată în 2002”, a precizat și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

„Există mecanisme legale și intituționale și de altfel sunt in evaluarea CNATDCU o serie de lucrări, 3 au fost declarate plagiat, altele sunt în evaluare. Cu siguranță profesorii care doamne fereste ar avea teza plagiată, demersurile pe care noi le facem prin lege, veți vedea, nu mai pot preda la Academia de Poliție”, a răspuns Bode, întrebat dacă va lua în calcul o evaluare a tuturor lucrărilor de doctorat obținute la aceste două școli.

„Sunt 717 titluri de doctor...”, a mai spus Bode, întrebat din nou acest lucru.

Cîmpeanu a intervenit și a precizat că „există un cadru legal care precizează foarte clar elementele care se iau în considerare atunci când se solicită evaluarea lucărilor.”

„Toate școlile doctorale vor fi evaluate conform criteriilor și sigur ca se evalueaza un procent de diplome elaborate de acea scoala. Este vorba de evaluarea tuturor domeniilor de doctorat și instituția organizatoare, a spus ministrul Educației.

În octombrie 2020, fostul ministru al Educației Naționale, Monica Anisie, a anunțat că a decis monitorizarea Academiei de Poliție și că a solicitat Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) să evalueze toate cele 800 de teze realizate în cadrul instituției pentru a vedea dacă sunt sau nu plagiate.

”Am decis monitorizarea acestei Academii de Poliție pentru a vedea ce se întâmplă în cadrul acestei instituții. Am solicitat Consiliului Consultativ, adică am solicitat CNATDCU, să fie evaluate toate tezele de doctorat care au fost realizate la Academia de Poliție, acele peste 800 de teze care au fost realizate în cadrul Academiei, pentru a vedea dacă sunt sau nu sunt plagiate”, a declarat Anisie la B1 TV.

”Vorbim în prima etapă de acele teze de doctorat ale cadrelor didactice de la Academie și după aceea treptat să fie verificate”, a adăugat ea.

"Trebuie să se ia toate măsurile legale care se impun. Adică, odată ce teza a fost considerată ca fiind plagiată, trebuie să se ia şi măsura administrativă în sensul acesta. Aş vrea să vă spun că în momentul în care am preluat mandatul de ministru nu am găsit ca să lucreze de fapt aceste consilii şi a trebuit să operaţionalizez. Nu se întruneau, unele dintre ele nici măcar nu mai aveau membrii desemnaţi. (...) Am operaţionalizat printre altele şi Consiliul de Etică şi Management Universitar şi CNATDCU, tocmai pentru că simţeam nevoia să realizăm acest lucru, de a avea alături aceste consilii consultative pentru minister şi a lua măsuri legale care se impun în situaţia în care se încalcă etica academică", a declarat Anisie.

Fostul ministru a semnat în octombrie 2020 ordinele de retragere a acreditarilor celor două școli doctorale ale Academiei de Poliție – cea de Drept și cea de Ordine Publică și Siguranță Națională – la propunerea Consiliului de Etică și Management Universitar.

A fost pentru prima oară când un organism de control al Ministerului Educației, mai exact Consiliul de Etică și Management Universitar (CEMU), propune retragerea acreditării unor școli doctorale, motivul fiind „încălcarea gravă și în mod repetat a standardelor de calitate și etică profesională”.

Ce prevede proiectul Hotărârii de Guvern, potrivit Notei de fundamentare:

1. Reorganizarea studiilor de licenţă la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, exclusiv în cadrul a două facultăţi în vederea formării iniţiale a ofiţerilor pentru structurile MAI şi pentru ceilalţi beneficiari din cadrul sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, respectiv Facultatea de Poliţie (domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” şi domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”) şi Facultatea de Pompieri (domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”).

Facultatea de Poliţie se înfiinţează prin reorganizarea Facultăţii de Poliţie, Facultăţii de Jandarmi, Facultăţii de Poliţie de Frontieră şi a Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Academiei, şi preluarea de la acestea a atribuţiilor formative, a elementelor de structură şi a personalului didactic.

Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Facultatea de Poliţie, Facultatea de Poliţie de Frontieră şi Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii, se vor desfăşura în continuare, până la finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate, în cadrul Facultăţii de Poliţie, nou înfiinţate.

2. Desfiinţarea Facultăţii de Arhivistică. Aceasta urmează să îşi desfăşoare activitatea, în lichidare, până la absolvirea programelor de studii universitare de licenţă de către toţi studenţii înmatriculaţi, personalul urmând a fi preluat în cadrul noilor structuri.

Programele de studii universitare organizate de Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, aflate în desfăşurare la data intrării în vigoare a hotărârii, se vor desfăşura în continuare, până la finalizare, conform planurilor de învăţământ aprobate.

3. Asigurarea suportului necesar pentru materializarea intenţiei Ministerului Afacerilor Interne de a realiza masterate profesionale destinate exclusiv persoanelor care au absolvit studii universitare de licenţă în specializări necesare MAI. Prin acest demers se creează premisele unor mecanisme de reducere a deficitului de personal înalt specializat, soluţia preconizând acordarea gradului profesional/militar şi repartizarea absolvenţilor în structurile MAI.

Asigurarea calităţii acestor programe de studii reprezintă unul dintre principalele obiective ale procesului de reorganizare a Academiei de Poliţie.

4. Eliminarea referirilor la studiile universitare de doctorat organizate la nivelul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. Programele de studii doctorale organizate de către Şcolile doctorale din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” aflate în desfăşurare se continuă, până la finalizare, conform programelor individuale de cercetare ştiinţifică.

În ceea ce priveşte formarea continuă, Academia de Poliţie păstrează programele de masterat acreditate în domeniul de licenţă „Drept”, specializarea „Drept” respectiv in domeniul de licenţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, si domeniul de licenţă „Ingineria instalaţiilor”, specializarea „Instalaţii pentru construcţii-pompieri”.

De asemenea, se propune ca Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” să coordoneze metodologic, didactic şi curricular Institutul de Studii pentru Ordine Publică, Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen şi Centrul de Formare Iniţială şi Continuă al MAI, structuri MAI cu atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă nonuniversitară, în context formal.

”Aceste soluţii au în vedere regândirea şi modernizarea programelor de pregătire atât la nivel academic, în scopul dobândirii de către cursanţi a abilităţilor practice necesare prevenirii şi combaterii eficiente a riscurilor la adresa ordinii şi siguranţei publice. În consecinţă, prin acest demers se preconizează materializarea intenţiei Ministerului Afacerilor Interne de a asigura, pentru structurile din subordine, nevoia de personal de calitate care să răspundă necesităţilor misiunilor din competenţă”, se arată în Nota de fundamentare.