​Elevii de clasa a șasea susțin miercuri proba de limbă și comunicare la evaluarea națională, iar joi pe cea de matematică și științele naturii, cu prezență fizică în clasă. Ministerul a publicat pe site-ul edu.ro subiectele din 2019, întrucât în 2020 evaluările la clasele a doua, a patra și a șasea nu s-au susținut din cauza pandemiei.

HotNews.roFoto: Hotnews

Descarcă aici subiectele din mai 2019

Elevii vor veni la școală pentru acest test. Ei au la dispoziție o oră pentru a rezolva subiectele. Spre deosebire de evaluare națională și bacalaureat, nu se stabilește o oră de începere a testelor la nivel național, fiecare județ stabilindu-și ora.

În București, evaluarea la clasa a VI-a are loc în intervalul orar 11.00-12.00, la fel ca în majoritatea județelor.

La celelalte evaluări din ciclul primar, învățătorii decid la clasă orele la care susțin testele.

Testele nu sunt punctate în mod clasic, ci prin niște coduri cunoscute de profesori. Rezultatele nu sunt făcute publice, ci comunicate elevilor. Corectarea se face de către profesorul de la clasă.

Evaluările la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a se susțin din 2014 și au ca model testele PISA.

În luna martie, secretarul de stat în ministerul Educației Sorin Ion preciza pentru HotNews.ro. că aceste evaluări nu reprezintă „un scop în sine”, ci un instrument.

„Este părerea mea - nu vreau să ajungem la isterii provocate de evaluarea de la clasa a două și nu vreau să o transformăm într-un scop în sine, așa cum este evaluarea de la clasa a opta. Nu este un scop, este un instrument de moment. În primul an când au apărut aceste evaluări ajunsesem în situația în care începuseră să facă pregătire pentru evaluarea de clasa a doua. Dacă mă apuc să dau modele de subiecte, mi-e teamă că supraestimăm ce înseamnă aceste evaluări. Mai mult o joaca trebuie sa fie pentru cei mici”, a declarat atunci secretarul de stat.

UPDATE Precizările ministerului cu privire la aceste evaluări:

  • Prima probă scrisă (limbă și comunicare) se adresează elevilor din clasele a VI-a (EN VI) și începe miercuri, 12 mai. Următoarea probă (matematică și științele naturii) are loc joi, 13 mai. Cele două teste vizează evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul inferior al gimnaziului (V-VI) de cei peste 181.000 de elevi înscriși în clasa a VI-a la începutul anului școlar.
  • Evaluarea competențelor fundamentale dobândite în ciclul primar (la finalul clasei a IV-a / EN IV) are următorul calendar - limba română (18 mai), matematică (19 mai) și limba maternă (20 mai).
  • Probele scrise la limba română și limba maternă din cadrul evaluării din clasa a II-a (EN II) sunt programate în data de 25 mai. Testele de citire la aceste discipline vor fi susținute în data de 26 mai. Proba de matematică este programată în data de 27 mai, în timp ce proba de limbă română (scris și citit) pentru elevii din rândul minorităților naționale se va desfășura în data de 28 mai.
  • Toate probele se susțin cu prezență fizică, indiferent de scenariile în care se află unitățile de învățământ. Sălile în care se susţin aceste evaluări sunt, de regulă, cele în care elevii îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Acestea sunt adaptate în prealabil, după caz, în funcţie de testul planificat, prin eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe elevi.
  • Testele sunt elaborate de Centrul Național Pentru Politici și Evaluare în Educație (CNPEE), au un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale și trebuie să aibă un nivel mediu de dificultate. Durata alocată rezolvării acestora este de 30 de minute pentru fiecare test administrat la EN II, respectiv de 60 de minute pentru fiecare test administrat la EN IV și EN VI. Testele sunt evaluate în cadrul unităţii de învăţământ, de către cadrele didactice din respectiva unitate, în termen de cel mult 7 zile de la data susținerii ultimului test.
  • Rezultatele individuale obținute la aceste evaluări nu se afișează/nu se comunică public și nu se înregistrează în catalogul clasei. Rezultatele vor fi valorificate strict la nivelul unității de învățământ prin elaborarea planurilor individualizate de învățare, acolo unde este cazul, respectiv informarea elevilor și a părinților/reprezentanților legali asupra stadiului formării și dezvoltării competențelor evaluate.