​Activitățile de predare sunt evaluate distinct de către actorii educaționali, existând diferențe semnificative între percepțiile elevilor, profesorilor și părinților. Referitor la conținuturile predate, ele sunt considerate actuale și relevante de 42,1% dintre elevi și 44,5% dintre părinți, în timp ce, în cazul profesorilor, valoarea pozitivă urcă la 63%, potrivit unui Barometru Educațional realizat de Asociației District Hub în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov.

Parintii si scoala onlineFoto: Profimedia Images / James Veysey / Shutterstock Editorial

Orele online sunt apreciate pozitiv de către 47,3% dintre profesori și de doar 24% dintre părinți, în timp ce orele online sunt considerate ineficiente și generatoare de rezultate slabe de 69,1% dintre profesori și de 78,8% dintre părinți.

1. Predarea

Activitățile de predare sunt evaluate distinct de către actorii educaționali, existând diferențe semnificative între percepțiile elevilor, profesorilor și părinților.

Referitor la conținuturile predate, ele sunt considerate actuale și relevante de 42,1% dintre elevi și 44,5% dintre părinți, în timp ce, în cazul profesorilor, valoarea pozitivă urcă la 63%. Conținuturile predate sunt atractive și au potențialul de a dezvolta interesele și curiozitatea elevilor pentru 43,5% dintre elevi și 44,5% dintre părinți, în timp ce profesorii consideră, în proporție de 92,5%, că ceea ce predau posedă trăsăturile amintite mai sus.

În privința înțelegerii conținuturilor predate, 100% dintre profesori spun că urmăresc acest lucru, dar 65,7% dintre elevi afirmă că înțeleg cu ușurință, în timp ce procentul de părinți care consideră acest lucru scade la 42,5%. Metodele de predare sunt concepute ca fiind bazate pe interacțiunea cu elevii în viziunea a 98,1% dintre profesori, în timp ce doar 54% dintre elevi consideră acest lucru ca fiind valabil, procentul părinților fiind de 75,3%.

2. Evaluarea

Activitățile de evaluare sunt comparate în funcție de doi indicatori între cele trei categorii vizate de barometru și în funcție de trei indicatori între două categorii ale eșantionului.

Referitor la modul în care sunt soluționate sarcinile de lucru, 61,8% dintre elevi spun că fac apel la memorare și reproducere, în timp ce părinții spun, în proporție de 77,4%, că evaluarea necesită memorare și reproducere. În cazul profesorilor, aceștia afirmă, în proporție de 85,2%, că accentuează verificarea informațiilor în procesele de evaluare. Apelul la soluții creative și personalizate în rezolvarea testelor este menționat de 47,3% dintre elevi și 54,1% dintre părinți, iar profesorii consideră că urmăresc aceste lucruri în evaluare într-un procent de 98,1%.

În privința relației dintre ceea ce se predă și ceea ce se evaluează, 84,9% dintre elevi și 100% dintre profesori consideră că există concordanță între ceea ce se predă și ceea ce se evaluează. Cele mai multe evaluări sunt individuale pentru 88,2% dintre elevi, în timp ce 94,4% dintre profesori spun că acestea sunt importante. Explicațiile profesorilor pentru notele bune sunt apreciate pozitiv de 59,9% dintre elevi și 62,3% dintre profesori.

3. Relațiile dintre actorii educaționali și percepția mediului școlar

Percepția actorilor educaționali despre relațiile dintre ei și despre mediul școlar înregistrează cele mai multe diferențe de până acum.

Pentru 79,6% dintre profesori și pentru 78,7% dintre părinți, școala este un mediu motivant pentru învățare și pentru desfășurarea unor activități diverse, dar numai 32,89% dintre elevi spun că acest lucru este valabil. Relațiile dintre elevi și profesori sunt pozitive și bazate pe respect reciproc pentru 68,5% dintre profesori și 67,1% dintre părinți, dar numai 49,34% dintre elevi afirmă acest lucru.

Școala este percepută ca un mediu prietenos, familiar de 52,63% dintre elevi și 78,8% dintre părinți, în timp ce implicarea profesorilor în rezolvarea diverselor probleme este apreciată pozitiv de 32,89% dintre elevi și 82,2% dintre părinți. Activitățile extrașcolare sunt considerate importante pentru dezvoltarea personală a elevilor de către 17,10% dintre aceștia, în timp ce 52,05% dintre părinți spun că aceste activități derulate prin intermediul școlii îi ajută pe elevi să se dezvolte personal.

4. Orele online

Percepția referitoare la orele online se menține în nota comparativă de până acum.

În privința susținerii orelor online, rezultatele obținute indică procente apropiate: 69,73% dintre elevi, 70,9% dintre profesori și 67,8% dintre părinți afirmă că au fost susținute toate orele sau aproape toate orele în format online. Referitor la aspectele psihologice specifice desfășurării orelor online, 27,63% dintre elevi spun că orele sunt bune din punct de vedere calitativ, ceea ce îi face să fie atenți și interesați, în timp ce doar 10,9% dintre profesori și 6,8% dintre părinți spun că elevii manifestă atenție și interes pe parcursul orelor online.

În privința problemelor de atenție și motivație, 48,68% dintre elevi spun că au dificultăți de concentrare, în motivare și înțelegere, aceleași probleme fiind indicate de 80% dintre profesori și 79,5% dintre părinți.

Orele online sunt apreciate pozitiv de către 47,3% dintre profesori și de doar 24% dintre părinți, în timp ce orele online sunt considerate ineficiente și generatoare de rezultate slabe de 69,1% dintre profesori și de 78,8% dintre părinți.

NOTA: Barometrul educațional este un proiect al Asociației District Hub, realizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Proiectul a constat în aplicarea unor chestionare elevilor, părinților și profesorilor din județul Brașov, aplicarea acestora fiind, din cauza situației pandemice, online. Scopul aplicării chestionarelor este determinarea percepției actorilor educaționali despre aspecte diverse din sistemul public de învățământ de la nivelul județului Brașov.

Ideea proiectului a apărut după o analiză a mecanismelor decizionale din sistemul public educațional: aproape orice hotărâre luată nu este fundamentată și nu are la bază date colectate de la persoanele implicate în activitățile educaționale. În acest context, inițiativa Asociației District Hub este centrată, într-o primă fază, pe colectarea de date care să ofere decidenților educaționali un suport pentru conceperea politicilor publice din domeniu. Proiectul se desfășoară pe mai mulți ani, deoarece numai în acest mod putem să observăm dinamica percepției elevilor, părinților și profesorilor despre aspecte relevante din sistemul public de învățământ.