Secretarul de stat în Ministerul Educației Radu Szekely a anunțat înființarea comisiei pentru evaluarea și aprobarea propunerilor de școli pilot, unde se vor putea testa noi metode de predare sau un nou curriculum. Decizia înființării unor școli pilot a fost luată de Guvern în iulie 2020, de câtre ministrul Educației de atunci, Monica Anisie.

ScoalaFoto: Inquam Photos via Digi24.ro

„Avem comisie. Putem începe evaluarea și aprobarea propunerilor de #școlipilot.

Comisia are și rol de consiliere a celor care depun proiecte, în sensul că va fi un proces de negociere, acompaniere și sprijin, prin care să asigurăm relevanța pilotării și compatibilitatea măsurilor propuse cu profilurile de competențe ale absolvenților și, pe cât posibil, cu măsurile propuse în #RomâniaEducată și în programul de guvernare”, a scris Szekely pe Facebook, unde a publicat o fotografie cu ordinul de ministru aferent, în care apare componența comisiei:

Potrivit metodologiei din iulie anul trecut, „unitățile de învățământ preuniversitar cu statut de unități-pilot, denumite în continuare școli-pilot, sunt organizate cu scopul de a pune în aplicare intervenții educaționale inovative, proiecte de cercetare educațională, noi modele curriculare și de carieră didactică, în vederea evaluării și determinării potențialului de valorificare extinsă și de fundamentare a politicilor educaționale la nivel național, inclusiv din perspectiva pregătirii tinerilor pentru o bună integrare în societate.”

Obiectul pilotării îl constituie intervenții educaționale inovative, modele curriculare și de carieră didactică, practici inovative care pun în valoare viziuni și practici profesionale experimentate și împărtășite, cu impact asupra școlii ca organizație, care învață:

 • a) elemente inovative la nivel de curriculum (noi modele/tipuri de teste/subiecte/itemi din structura examenelor/evaluărilor naționale, modalități de organizare/predare-învățare a unor discipline de studiu din trunchiul comun, o nouă disciplină în oferta de curriculum la decizia școlii, o nouă disciplină de studiu care propune abordări transversale, alte documente curriculare care necesită calibrare);
 • b) variante de organizare a programului școlar de predare-învățare;
 • c) modalități de dezvoltare profesională a cadrelor didactice sau de evoluție în carieră;
 • d) strategii didactice, resurse educaționale, inclusiv din domeniul învățării de tip blended learning/online;
 • e) intervenții inovative în domeniul managementului școlar și al dezvoltării culturii organizaționale;
 • f) modalități de evaluare a rezultatelor școlare; intervenții inovative bazate pe date de cercetare psihosocială, pentru integrarea optimă în comunitate, pe piața muncii și în societate, în general;
 • g) abordări inovative și tendințe de dezvoltare a științelor educației.

Școlile-pilot sunt selectate de către Ministerul Educației și Cercetării, în contextul unor intervenții sistemice, în diverse domenii - curriculum, inclusiv adaptări curriculare pentru învățarea blended learning/online, carieră didactică, etică și integritate, evaluare și examinare, combaterea și prevenirea violenței în mediul școlar, inclusiv combaterea și prevenirea bullyingului, asigurarea accesului la educație prin suport alimentar, prin dispozitive electronice adecvate învățării în sistem blended learning/online etc.

Criteriile de selecție pentru școlile-pilot sunt:

 • a) solicitare scrisă din partea unității de învățământ pentru funcționare cu statut de școală-pilot;
 • b) declarație scrisă, asumată de conducerea unității de învățământ, de exprimare a disponibilității și a capacității de aplicare a intervenției pilotate, inclusiv un document care să evidențieze acordul părinților, dat în urma consultării consiliului/asociațiilor reprezentative ale părinților din cadrul unității de învățământ și, după caz, a consultării consiliului elevilor;
 • c) structură instituțională adecvată aplicării tipului de intervenție stabilit de Ministerul Educației și Cercetării;
 • d) resurse umane calificate/specializate în raport cu intervenția pilotată;
 • e) proiect de strategie de pilotare și plan de acțiune care să reflecte:
 • – viziunea unității de învățământ cu privire la intervenția care urmează a fi pilotată;
 • – analiza de nevoi la nivelul unității de învățământ, care va evidenția motivația acesteia de a se implica în intervenția pilotată, inclusiv punctele tari, oportunitățile și beneficiile pentru elevi etc.;
 • – analiza implicațiilor etice și modalitățile prin care se asigură respectarea drepturilor copilului, conform legislației în vigoare, în acord cu codul de etică și conduită al unității;
 • – modalitățile de evaluare a calității educației (internă și/sau externă);
 • – analiza riscurilor de implementare și a planului de management al riscurilor.