​Ministerul Educației a anunțat miercuri statistica pentru rezultatele la simularea examenului de bacalaureat 2021. Procentul de promovare general, adică medii mai mari sau egale cu 6, este de 40,71%, față de 42,15% cât a fost în 2019. Anul trecut nu au fost organizate simulări.

Rezultatele elevilor la exameneFoto: Agerpres

Rata de promovare la examnul de bacalaureat în 2019 a fost de 67,2%, raportată la numărul celor prezenţi.

Simulare bacalaureat 2021 - S-au înregistrat următoarele rezultate:

 • Proba E.a), limba și literatura română: Procentul de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 70,20%. 371 elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.b), limba și literatura maternă: Procentul de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 81,90%. Un număr de 18 elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.c), disciplina obligatorie profilului (matematică sau istorie): Procentul de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 51,40%. 772 elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.d), disciplina la alegere din profil: Procentul de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 68,10%. 1556 elevi au obținut nota 10.
 • Procentul de promovare general (medii mai mari sau egale cu 6): 40,71%.
 • Județele cu cele mai bune rezultate au fost Brăila (52,1%), Cluj (51%), Galați (47,8%), Iași (47,3%), București (46,4%)

Potrivit ministerului, 16 elevi au obținut media 10.

Rezultatele din anii precedenți:

 • 2016: 38,39%
 • 2017: 38,23%
 • 2018: 39,55%
 • 2019: 42,15%

Evaluarea lucrărilorla simularea BAC 2021 a fost făcută de doi profesori evaluatori.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă. Ele sunt comunicate elevilor și analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor.

Notele obţinute la simulările de bacalaureat 2021 nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui, notele obţinute la simulările naţionale pot fi trecute în catalog.

Simulare Bacalaureat 2021 - Disciplinele la care s-au organizat simulări: limba și literatura română, maternă, matematică, istorie, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie, logică, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Subiecte și bareme:

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremul la română la simulare BAC 2021.

Subiecte română simulare BAC 2021 profil uman

Barem română simulare BAC 2021 profil uman

Subiecte română simulare bacalaureat 2021 profil real

Barem română simulare bacalaureat 2021 profil real

Ministerul Educației a publicat subiectele la matematică și baremul de corectare la simulare BAC 2021:

Simulare Bacalaureat 2021: Subiecte la Matematică la simulare BAC 2021

Simulare Bacalaureat 2021: Barem la matematică la simulare BAC 2021

Ministerul Educației a publicat subiectele la istorie și baremul de corectare la simulare BAC 2021:

Simulare Bacalaureat 2021: Subiecte la istorie la simulare BAC 2021

Simulare Bacalaureat 2021: Barem la istorie la simulare BAC 2021

Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele de corectare la proba la alegere:

Simulare BAC 2021, subiecte anatomie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte anatomie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte biologie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte biologie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte chimie anorganică - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte chimie anorganică - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte chimie organică - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte chimie organică - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte fizică (filiera teoretică) - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte fizică (filiera teoretică) - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte fizică (filiera tehnologica) - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte fizică (filiera tehnologica) - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte informatică C - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte informatică C - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte informatică pascal - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte informatică pascal - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte geografie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte geografie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte economie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte economie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte filosofie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte filosofie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte logică - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte logică - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte psihologie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte psihologie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, subiecte sociologie - proba la alegere

Simulare BAC 2021, barem subiecte sociologie - proba la alegere

CALENDARUL examenului de Bacalaureat 2021:

Sesiunea iunie - iulie 2021

 • 31 mai - 4 iunie 2021 - Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen
 • 4 iunie 2021 - Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
 • 14-16 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română -proba A
 • 16-17 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 18-23 iunie 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 23-25 iunie 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 28 iunie 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 29 iunie 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 30 iunie 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 1 iulie 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 5 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12,00 - 18,00
 • 6 - 9 iulie 2021 - Rezolvarea contestațiilor
 • 9 iulie 2021 - Afișarea rezultatelor finale la BAC 2021

Sesiunea august – septembrie BAC 2021

 • 19 - 26 iulie 2021 - Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
 • 16 august 2021 - Limba și literatura română - proba E.a) - proba scrisă
 • 17 august 2021 - Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - proba scrisă
 • 18 august 2021 - Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - proba scrisă
 • 19 august 2021 - Limba și literatura maternă - proba E.b) - proba scrisă
 • 23-24 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 25 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
 • 26 - 27 august 2021 - Evaluarea competențelor digitale - proba D
 • 30 - 31 august 2021 - Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
 • 31 august 2021 - Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12,00) și depunerea contestațiilor (orele 12,00 - 18,00)
 • 1- 3 septembrie 2021 - Rezolvarea contestațiilor
 • 3 septembrie 2021 - Afișarea rezultatelor finale la BAC 2021