​Consiliul Naţional al Elevilor afirmă, într-un comunicat, că în cazul în care Guvernul nu va include banii pentru bursele elevilor în bugetul de stat, diferenţele colosale dintre bursele oferite de la o localitate la alta vor continua să existe.

burse pentru liceeniFoto: Hotnews

"CNE remarcă o tergiversare nefirească a procesului de includere a sumelor aferente burselor elevilor în bugetul de stat pentru anul 2021, în ciuda faptului că legea impune acest lucru în mod clar. În cazul în care Guvernul nu va include banii pentru bursele elevilor în bugetul de stat, Hotărârea de Guvern nr. 1064/2020 nu va avea aplicabilitate, iar diferenţele colosale dintre bursele oferite de la o localitate la alta vor continua să existe. Pentru a evita asemenea situaţii, în care administraţiile locale acordă burse de numai 8 lei pe lună, este imperios ca acestea să aibă drept punct de plecare suma de 100 de lei, stabilită de către Guvernul României în luna decembrie a anului trecut", se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Totodată, CNE atrage atenţia cu privire la "repetatele intenţii de a purta discuţii cu reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, în sensul dezbaterii problematicii burselor şcolare, fără a primi, însă, vreun răspuns".

"Criticăm cu fermitate, totodată, procesul netransparent de elaborare a legii bugetului de stat pentru acest an, fără consultarea directă a reprezentanţilor societăţii civile", se mai arată în comunicatul citat.

Ce prevede Hotărârea adoptată de Guvern în data de 4 decembrie:

(1) În anul școlar 2020-2021, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, este de 100 lei.

(2) Bursele se asigură din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație.

(3) Autoritățile deliberative ale administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de posibilitățile financiare ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Potrivit legislației în vigoare, bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural -artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi:

a) orfani de ambii părinți;

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

  • nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
  • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.