Guvernul va discuta în ședința de miercuri un proiect de hotărâre privind stabilirea burselor de perfomanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar, la un cunantum minim de 100 de lei, a anunțat ministrul educației, Monica Anisie. Aceasta a spus că proiectul este introdus pe lista suplimentară a ședinței de Guvern.

Copii la scoalaFoto: Sam Edwards / Caia Image / Profimedia

Bursele școlare vor putea fi mai mari, însă prin această hotărâre se introduce obligația stabilirii unui nivel minim, adică 100 lei. În prezent, fiecare autoritate locală stabilește cum consideră nivelul minim.

Potrivit legislației în vigoare, bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la învățătură: au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:

a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;

b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;

c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural -artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi:

a) orfani de ambii părinți;

b) elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu;

c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii:

  • nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie;
  • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 mp, în zonele montane.