Noul an universitar a început joi, iar mare parte dintre universități au optat pentru cursuri online, în condițiile pandemiei de COVID-19. Aceasta nu înseamnă că nu sunt facultăți ai căror studenți vor merge la școală pentru diverse seminarii sau laboratoare sau studenți care vor fi cazați în cămine, chiar dacă capacitatea acestora a fost redusă la jumătate. Conform normelor sanitare stabilite de autorități, la intrarea în facultate studenților le va fi măsurată temperatura și nu le va fi permis accesul celor care au peste 37,3, iar studenții și profesorii sunt obligați să poarte mască, excepție făcând cei de la canto sau actorie, care pot pot renunța temporar la mască. Sunt stabilite și reguli pentru situațiile de îmbolnăvire, inclusiv în cazul studenților cazați în cămine.

Universitatea BucurestiFoto: Facebook

Cu o zi înainte de începerea noului an universitar, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 5.650/1.670/2020 care modifică ordinul inițial al miniștrilor educației și sănătății cu normele sanitare pentru instituțiile de învățământ.

Ce prevede Ghidul de măsuri sanitare pentru instituțiile de învățământ superior:

Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice

 • a) Organizarea circuitelor în interiorul instituției de învățământ superior prin demarcare cu benzi vizibile care să asigure „trasee prestabilite“ de intrare, deplasare în interiorul instituției de învățământ superior și de părăsire a acesteia, facilitând păstrarea unei distanțe fizice între studenți/cursanți. Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.). Vor fi limitate întâlnirile între studenți/cursanți, prin stabilirea unor zone de așteptare, astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică.
 • La intrarea în instituția de învățământ superior și pe coridoare, la intrarea în fiecare sală vor fi așezate dispensere/ flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, astfel încât să fie facilitată dezinfecția frecventă. La intrarea în instituția de învățământ superior și în toate locurile cu o bună vizibilitate vor fi afișate materiale de informare privind măsurile de igienă/ protecție.
 • Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact. Acest principiu nu trebuie să împiedice aplicarea regulilor de evacuare în caz de incendiu (spre exemplu, ușile de incendiu neutilizate vor fi menținute închise). Ușile sălilor în care se desfășoară activități didactice vor fi menținute deschise până la sosirea tuturor studenților/ cursanților.
 • b) Organizarea sălilor în care se desfășoară activități didactice
 • Sala în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/ cursanților în instituția de învățământ va fi amenajată astfel încât să fie asigurată distanțarea fizică între studenți/cursanți, ceea ce implică următoarele:
 • – eliminarea mobilierului care nu este necesar și/sau dispunerea mobilierului astfel încât să fie obținută distanțarea de minimum 1 m între studenți/cursanți sau montarea de separatoare transparente în situația în care distanțarea nu este posibilă; separatoarele vor fi montate doar pe laturile unde nu se asigură distanțarea de 1 m între studenți/cursanți;
 • – stabilirea modului de așezare în săli în funcție de configurația fiecărei săli și de numărul de studenți/cursanți dintro formație de studiu;
 • – amplasarea se va face astfel încât studenții/cursanții să nu stea față în față.
 • Va fi păstrată componența formațiilor de studiu. Studentul/Cursantul va putea schimba formația de studiu în perioada semestrului doar în situații justificate. Contactul între studenții/cursanții din formațiile de studiu diferite va fi evitat.
 • Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în sala în care se desfășoară activități didactice sau de cercetare pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ.
 • Întâlnirile dintre studenți/cursanți vor fi limitate în perimetrul sălii, spre exemplu, prin stabilirea unui sens de circulație în interiorul sălii, care poate să fie indicat prin marcaje aplicate pe podea. Va fi asigurată aerisirea sălilor în care se desfășoară activități didactice înainte de sosirea studenților/cursanților, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor dintre activitățile didactice, minimum 10 (zece) minute, la începutul și la finalul zilei.
 • Studenții/Cursanții și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta mască atât în timpul activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ, cât și în timpul pauzelor, precum și în toată perioada în care se află în interiorul clădirii instituției de învățământ superior.
 • Se vor stabili locurile în care vor fi amplasate coșurile de gunoi destinate aruncării/eliminării măștilor uzate. Se recomandă coșurile de gunoi cu capac și pedală, prevăzute cu sac în interior.
 • c) Organizarea grupurilor sanitare
 • • Acolo unde este posibil, se va asigura decalarea pauzelor, astfel încât să fie limitat numărul de persoane prezente în grupurile sanitare și în spațiile comune, cu scopul respectării distanțării fizice.
 • În vederea gestionării fluxului de persoane care utilizează toaletele se va menționa prin intermediul unui afiș postat la intrarea în aceste spații numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan.
 • Se va solicita imperativ respectarea normelor de igienă.
 • Se va verifica în permanență dacă grupurile sanitare permit studenților/cursanților și personalului să își spele sau să își dezinfecteze mâinile; sunt recomandate prosoapele de hârtie de unică folosință; sunt interzise uscătoarele electrice de mâini și prosoapele pentru mâini din material textil.
 • Se va verifica și se va face completarea/reîncărcarea, cu regularitate pe parcursul zilei, a consumabilelor în cantități suficiente la toaletă: săpun lichid, hârtie igienică, prosoape de unică folosință etc.
 • Se va verifica realizarea curățeniei zilnice și a dezinfectării regulate a suprafețelor atinse în mod frecvent, conform planului de curățenie și dezinfecție.
 • Se vor afișa materiale de informare/postere privind igiena corectă.

Organizarea accesului în instituția de învățământ superior

 • Accesul și fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituția de învățământ superior de către persoane desemnate de conducerea instituției.
 • Distanțarea fizică va fi menținută la intrare, prin luarea măsurilor necesare: panouri, marcaje aplicate pe sol, dispozitive de distanțare, bariere etc.
 • Se recomandă intrarea eșalonată la intervale orare stabilite, în funcție de zone sau de clădiri (etaj, aripă etc.).
 • Este recomandată intrarea prin mai multe uși de acces pentru a reduce fluxul de studenți/cursanți; în cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanțării fizice a persoanelor care intră în instituția de învățământ este esențială.
 • Vor fi amplasate indicatoare vizibile și ușor de înțeles (panouri, săgeți etc.).
 • Căile de acces de tip poartă, ușă sau intrare prevăzută cu turnichet vor fi menținute deschise în timpul primirii studenților/cursanților, pentru a limita punctele de contact.
 • Va fi asigurată comunicarea cu studenții/cursanții, în vederea respectării intervalelor de sosire, cu scopul de a evita aglomerarea la intrare.
 • La intrarea în clădirea instituției de învățământ se recomandă să se realizeze termometrizarea cu un termometru noncontact de către o persoană desemnată, instruită în acest sens; nu vor avea acces persoanele cu o temperatură mai mare de 37,3° Celsius.
 • După dezinfecția mâinilor, studenții/cursanții vor merge direct în sălile în care sunt programate activitățile didactice și/sau de cercetare.

Stabilirea programului orar de desfășurare a activităților didactice

 • a) Organizarea procesului de învățământ va avea în vedere posibilitatea începerii cursurilor la intervale orare diferite, desfășurarea activităților didactice modular, astfel încât să se optimizeze timpul petrecut în spațiu închis, să se asigure aerisirea spațiilor și să se evite aglomerările la intrare și ieșire în pauze.
 • b) Acțiuni de prevenție în timpul pauzelor
 • Intervalele aferente pauzelor dintre activitățile didactice vor putea fi stabilite în mod eșalonat pentru fiecare formație de studiu în parte, acolo unde este posibil.
 • Va fi evitată crearea de grupuri de studenți/cursanți din formații de studiu diferite.
 • Studenții/Cursanții vor asigura pe toată durata pauzelor păstrarea distanțării fizice.
 • Studenții/Cursanții nu vor consuma în comun alimente sau băuturi și nu vor schimba între ei obiectele de folosință personală (telefoane, tablete, instrumente de scris).
 • c) Organizarea activităților sportive
 • Se recomandă desfășurarea activităților sportive în spații deschise sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, după un program stabilit și monitorizat de către cadrul didactic.
 • Nu vor fi utilizate echipamente sportive care să fie manevrate de toți studenții/cursanții sau manevrarea va fi efectuată doar de cadrul didactic; în caz contrar, va fi asigurată în mod regulat o dezinfectare adaptată.
 • Orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort mediu/intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice de minimum 1,5 m, situație în care purtarea măștii nu este indicată.
 • Pentru desfășurarea orelor de educație fizică, studenții/cursanții vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii, nasul cu mâinile neigienizate.
 • La începerea și finalul orelor de educație fizică, toți studenții/cursanții trebuie să efectueze igiena mâinilor cu un dezinfectant pe bază de alcool.
 • Se vor efectua curățenia, dezinfecția cu soluții speciale și aerisirea sălii de sport după fiecare activitate didactică cu o formație de studiu.
 • d) Organizarea și desfășurarea practicii de specialitate
 • Desfășurarea practicii de specialitate la sediul/punctul de lucru al persoanei juridice se organizează conform reglementărilor specifice, iar desfășurarea practicii pedagogice se organizează conform reglementărilor specifice din învățământ.
 • Va fi limitată la minimum utilizarea de materiale didactice de către mai mulți studenți/cursanți și vor fi prevăzute modalități de dezinfectare adaptate.
 • Vor fi organizate activități individuale pentru a evita schimbul de materiale.
 • Materialele didactice vor fi curățate și dezinfectate după utilizare.
 • Atunci când grupe diferite de studenți/cursanți se succedă în laboratoare/spații de desfășurare a practicii de specialitate, vor fi realizate curățenia și dezinfecția suprafețelor, echipamentelor și a materialelor cu care studenții/cursanții intră în contact, după fiecare formație de studii.
 • Se va asigura o aerisire a spațiilor de minimum 10 minute la fiecare oră.
 • La finalul orelor vor fi curățate ușile, dezinfectate podelele, băncile, scaunele, mobilierul, materialele și echipamentele de lucru utilizate de studenți/cursanți.
 • e) Organizarea examenelor
 • Fiecare instituție de învățământ superior va decide modalitatea de organizare a examenelor, cu respectarea regulilor generale privind accesul, fluxurile de circulație și distanțarea fizică.
 • Cazurile în care temperatura studentului depășește 37,3ºC vor fi soluționate punctual fie prin reprogramare, fie prin asigurarea unui spațiu separat destinat examinării studentului.

Măsuri de protecție la nivel individual

 • a) Spălarea/Dezinfectarea mâinilor
 • Toți studenții/cursanții, cadrele didactice și celelalte categorii de personal trebuie să se spele/dezinfecteze pe mâini:
 • imediat după intrarea în instituția de învățământ superior și înainte de a intra în sala în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ;
 • înainte și după masă;
 • înainte și după utilizarea toaletei;
 • după tuse sau strănut;
 • ori de câte ori este necesar.
 • b) Purtarea măștii de protecție
 • Este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții și de către întreg personalul instituției de învățământ superior a măștii de protecție în sălile în care se desfășoară activități didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, în spațiile secretariatului/departamentului/decanatului/rectoratului/ altor compartimente funcționale din cadrul instituției de învățământ superior, în timpul deplasării în instituția de învățământ superior și în timpul pauzelor dintre activitățile didactice (atunci când se află în interior).
 • Atunci când nu este asigurată distanța de minimum 1 m între studenți/cursanți este obligatorie purtarea de către toți studenții/cursanții a măștii de protecție în timpul pauzelor în aer liber, precum și în spațiile aglomerate.
 • Schimbul măștii de protecție între persoane este interzis.
 • Pentru instituțiile de învățământ superior vocaționale (canto, actorie, instrumente muzicale de suflat), studenții pot renunța temporar la masca facială atunci când interpretează actul artistic, cu condiția asigurării unei distanțe fizice de minimum 3 m între persoane.

Protocol pentru cantine

 • Se recomandă, acolo unde este posibil, servirea mesei la pachet, eventual pe bază de precomandă.
 • În cazul în care este asigurată masa la cantină sau în sala de mese, organizarea intervalelor aferente meselor și a accesului se va realiza astfel încât să se evite aglomerările de persoane.
 • În interiorul cantinei, în spațiul destinat intervalelor de tranzit, circulației, distribuirii felurilor de mâncare, se impune respectarea măsurilor de distanțare fizică de 1 m, cu purtarea obligatorie a măștilor. Așezarea la masă necesită asigurarea măsurilor de distanțare fizică de 1,5 m.Protocol pentru cămine
 • Înainte de redeschiderea căminului se vor efectua curățenia și dezinfecția corespunzătoare a tuturor spațiilor comune și de cazare.
 • La intrarea în cămin se vor asigura dispensere cu soluție dezinfectantă pentru mâini.
 • Se vor asigura, pe cât posibil, trasee prestabilite de intrare, deplasare în interior și ieșire din cămin.
 • Va fi elaborat un plan pentru asigurarea zilnică a curățeniei și dezinfecției spațiilor colective.
 • Administrația căminelor are obligația de a prevedea pentru fiecare cămin, în funcție de capacitatea acestuia, spații de izolare cu grup sanitar propriu, în care se vor găzdui temporar cazurile suspecte de SARS-CoV-2.
 • Pentru fiecare cămin studențesc se va elabora un plan de acțiune în caz de apariție a unui caz de infecție cu SARS-CoV2. Acest plan va fi afișat la avizierul de la intrarea în cămin.

Măsuri de protecție în cămine:

 • Vor fi stabilite modalitățile de ocupare a căminului, în funcție de numărul de studenți cazați.
 • Camerele vor fi repartizate în funcție de efectivele de studenți, cu respectarea distanțării fizice de cel puțin 1 m între paturi.
 • Vor fi atribuite camere în regim de locuire de 2 (doi) studenți per cameră sau, dacă acest lucru nu este posibil, din pricina numărului mare de solicitări de cazare din partea studenților, camerele vor fi ocupate de studenți din aceeași formație de studiu, pentru a limita contactul studenților din formații de studiu diferite, cu respectarea prevederilor art. 55 din anexa la Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare.
 • Va fi asigurată o dotare optimă a grupurilor sanitare comune, în special cu săpun lichid; dacă este cazul, vor fi furnizate studenților cazați în cămin soluții lichide pe bază de alcool în cantități suficiente.
 • Vor fi limitate, pe cât posibil, deplasările în cadrul căminului și se vor evita aglomerările.
 • Purtarea măștii este obligatorie în spațiile comune.
 • Studenții vor fi instruiți în permanență cu privire la respectarea măsurilor de protecție individuală.
 • Spațiile comune vor fi curățate, dezinfectate și aerisite în mod regulat.
 • Se va evita utilizarea de covoare/mochete.
 • Studenții care sunt cazați în cămin au obligația să păstreze curățenia, să dezinfecteze și să aerisească în mod regulat camerele.
 • Se va recomanda accesul prin rotație în spațiile comune (săli de baie, săli de mese sau săli destinate utilizării comune), astfel încât să fie posibilă o dezinfectare adaptată specificului fiecărui spațiu.
 • Li se va recomanda studenților să evite, pe cât posibil, spațiile comune, iar activitățile să se desfășoare în camera proprie.
 • Personalul care se ocupă de pază/supraveghere va fi instruit cu privire la regulile specifice de funcționare a căminului în perioada respectivă.
 • În situația apariției unui caz suspect sau confirmat cu SARS-CoV-2 se va activa protocolul de izolare, se va anunța direcția de sănătate publică și se va apela serviciul de urgență 112.
 • Studentul confirmat se va izola fie în unitățile de izolare și tratament anexate spitalelor, fie la domiciliul personal, cu condiția ca deplasarea până la acesta să se facă cu mijloc de transport personal, și nu cu mijloace de transport în comun.
 • Contacții de cameră ai studentului confirmat vor fi carantinați în camera de cămin, cu condiția ca aceasta să aibă grup sanitar propriu. În cazul în care nu are grup sanitar propriu vor fi carantinați în izolator.
 • Pentru studenții aflați în carantină se vor găsi soluții punctuale pentru a li se furniza alimentele la ușa camerei.

Protocol de izolare a studenților/cursanților bolnavi

 • Se aplică în cazul în care studenții/cursanții prezintă în timpul activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior sau în cămine febră și/sau simptomatologie de tip respirator (de exemplu, tuse, dificultăți în respirație) sau alte simptome de boală infecțioasă (vărsături, diaree, mialgii, stare generală modificată).
 • Studentul/Cursantul va purta o mască, va fi separat de restul formației de studiu/colegilor de cameră și se va aerisi spațiul corespunzător. Studentul/Cursantul se va izola imediat în izolator, respectiv în spațiul special desemnat din facultate/instituția de învățământ.
 • Dacă în perioada izolării studentul/cursantul care prezintă simptome folosește grupul sanitar, acesta trebuie curățat și dezinfectat, folosind produse de curățare avizate, înainte de a fi folosit de oricine altcineva.
 • Nu se va transporta studentul/cursantul la medicul de familie, farmacie, serviciul de urgență sau spital decât în situația în care simptomele/semnele sunt severe, caz în care se va apela serviciul de urgență 112.
 • Persoana care ajută studentul/cursantul izolat trebuie să evite contactul cu acesta, să poarte mască și se va spăla bine pe mâini timp de minimum 20 de secunde.
 • Igienizarea încăperii se face cu dezinfectant avizat, după ce studentul/cursantul a plecat, pentru a reduce riscul de a transmite infecția la alte persoane.
 • Studentul/Cursantul va reveni la activitățile didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituția de învățământ superior, respectiv în cămin, cu adeverință medicală, eliberată de medicul curant/medicul de familie, cu precizarea diagnosticului.
 • Criterii de suspendare a activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/ cursanților în instituția de învățământ superior, în cazul confirmării unui caz/mai multor cazuri de COVID19
 • Direcțiile de sănătate publică trebuie să informeze instituția de învățământ superior despre fiecare caz confirmat pozitiv la studenți/cursanți, cadre didactice sau alte categorii de personal.
 • În cazul apariției unui caz/mai multor cazuri de COVID-19 într-o instituție de învățământ superior, situația va fi analizată de DSP împreună cu conducerea instituției; se va demara ancheta epidemiologică în maximum 24 de ore de către medicul epidemiolog din DSP, în colaborare cu medicul din cabinetul medical universitar, dacă acesta există, în vederea stabilirii contacților direcți din colectivitate.
 • Decizia de suspendare a activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ superior se stabilește, potrivit art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 141/2020, prin hotărâre a senatului universitar, cu respectarea măsurilor stabilite prin această ordonanță și ordinul din care face parte prezenta anexă, și a reglementărilor generale și sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică, în următoarele circumstanțe.
 • a) La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu COVID19 în una dintre formațiile de studiu din instituția de învățământ superior care au desfășurat activitățile didactice cu prezența fizică a studenților/cursanților se suspendă pentru o perioadă de 14 zile activitățile didactice care presupun prezența fizică, la nivelul formației de studiu. În situația în care într-o sală își desfășoară activitățile didactice 2 (două) sau mai multe formații de studiu, se vor suspenda activitățile didactice care presupun prezența fizică doar pentru formația de studiu în care a fost confirmat cazul COVID-19, se vor face curățenie, dezinfecție și aerisire, urmând ca studenții/cursanții din ciclul următor să își desfășoare normal activitățile.
 • b) La apariția a mai mult de 3 (trei) cazuri confirmate de îmbolnăvire cu COVID-19, în formații de studiu diferite ale aceleiași instituții de învățământ superior, în urma anchetelor epidemiologice, se poate lua decizia suspendării activităților didactice pentru realizarea cărora se impune prezența fizică la respectivele formații de studiu/din clădirea respectivă/din facultate/din campusul universitar sau de la nivelul întregii instituții de învățământ superior, pentru o perioadă de 14 zile de la data de debut a ultimului caz.
 • c) În cazul apariției de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19 în rândul cadrelor didactice, acestea au obligația de a anunța conducerea instituției de învățământ superior care va informa DSP despre eveniment. DSP va efectua ancheta epidemiologică, va analiza situația în instituția de învățământ superior împreună cu conducerea instituției și vor decide împreună măsura care se impune.
 • Reluarea activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților/cursanților în instituțiile de învățământ, în condiții de siguranță sanitară, se dispune prin hotărâre a senatului universitar, după obținerea avizului DSP, care certifică îndeplinirea condițiilor de siguranță epidemiologică pentru reluarea activității.
 • În funcție de situația epidemiologică la nivel județean, DSP poate recomanda instituției de învățământ superior prelungirea perioadei de suspendare temporară parțială/totală a activităților didactice care presupun prezența fizică a studenților în instituția de învățământ.