​Rezultatele examenului de titularizare 2020 au fost publicate marți pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, titularizare.edu.ro.

Rezultate titulatizare 2020Foto: edu.ro

CONSULTĂ AICI REZULTATE TITULARIZARE 2020

​La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată miercuri, 29 iulie, în 123 de centre, s-au prezentat 27.002 candidaţi (89,67%) din cei 30.113 candidaţi înscrişi.

Din promoţia de absolvenţi ai anului 2020, la examenul de titularizare au fost prezenţi 2.724 de candidaţi. 2.145 (7,94%) de candidaţi dintre cei prezenţi s-au retras, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar 32 candidaţi au fost eliminaţi din concurs. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.

Subiectele şi baremele de corectare au fost publicate la ora 15:00, pe subiecte2020.edu.ro, de către Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie.

Primele rezultate la titularizare 2020 au fost afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestaţiile pot fi depuse la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul menţionat anterior, în data de 11 august. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 12 - 14 august.