Ministerul Educaţiei anunţă că 6.480 de candidaţi s-au prezentat mircuri la proba scrisă a examenului de definitivare în învățământ. Dintre aceștia, 8 au fost eliminaţi pentru tentativă de fraudă, iar 433 s-au retras din motive personale. Primele rezultate vor afişate în 29 iulie.

Evaluare NationalaFoto: pixabay.com

Dintre cei 6.776 de candidați cu drept de participare la proba scrisă a examenului de definitivat, au fost prezenți 6.480 de candidați. Din cauza unor tentative de fraudă au fost eliminați 8 candidați. 296 de candidați au absentat. Nu s-au înregistrat cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

Conform metodologiei de concurs, care permite acest lucru, 433 de candidați au decis să se retragă din motive personale. precizează Ministerul Educației. În total, au fost transmise spre centrele de evaluare 6.039 de teze.

Primele rezultate vor fi comunicate în 29 iulie în centrele de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrele de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 29 iulie, după afișarea rezultatelor, și pe 30 iulie, până la ora 12:00. Rezultatele finale se afișează în centrele de examen și pe site-ul anterior menționat, în data de 4 august 2020.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate astăzi, 22 iulie, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație, la ora 16:00. De asemenea, acestea au fost afișate și la avizierele centrelor de examen.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.