Ierarhia mediilor de admitere la liceu pentru București și pentru fiecare județ a fost publicată miercuri de Ministerul Educației, după ce în 27 iunie au fost anunțate rezultatele finale la Evaluarea Națională 2020. Acest clasament le permite absolvenților clasei a VIII-a să verifice unde se situează media lor și să își calculeze astfel opțiunile pentru liceu. Repartizarea computerizată va avea loc în 10 iulie.

Evaluare NationalaFoto: pixabay.com

Ierarhia la nivel judeţean/ a municipiului Bucureşti a absolvenţilor claselor a VIII-aa fost publicată pe site-ul admitere.edu.ro.

În secțiunea Planul de şcolarizare 2020 au fost publicate listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe, precum şi numărul de locuri disponibile pentru Admiterea în licee 2020. În listele cu specializări candidații pot găsi ultima medie de intrare din anul 2019.

Calendarul admiterii la învățământul liceal pentru anul școlar 2020-2021

 • 1 iulie - se va publica ierarhia, la nivel județean/la nivelul municipiului București, a absolvenților clasei a VIII-a care au susținut examenul de evaluare națională!
 • 2 - 8 iulie - se vor completa opțiunile în fișele de înscriere de către absolvenți și părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a. Completarea opțiunilor se poate face fie în unitatea de învățământ absolvită, fie prin formular transmis electronic.
 • Absolvenții care doresc să participe la admitere într-un alt județ vor completa fișele de înscriere în aceeași perioada, 2-8 iulie, fie la unitatea de învățământ de proveniență, fie vor transmite electronic opțiunile la unitatea de învățământ absolvită sau, doar în situații excepționale, la centrul special de înscriere din județul în care doresc să participe, potrivit Procedurii MEC nr. 31275/24.06.2020
 • 3 - 8 iulie - verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată
 • 10 iulie -repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a Vlll-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2020 – 2021.
 • 10 iulie - afișarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat la liceu, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Afișarea în școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal de stat din județ
 • 13 - 20 iulie - depunerea/transmiterea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere la liceu se calculează ca medie ponderată între media generală la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Formula de calcul a mediei de admitere la liceu:

 • MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN
 • MA = media de admitere;
 • ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;
 • EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Fișa de înscriere la liceu

Fișa de înscriere la liceu pentru anul școlar 2020-2021 are două pagini, la fel ca în alți ani. În prima parte a primei pagini se trec datele personale ale elevului și detalii privind notele și mediile obținute. În continuare, elevul trebuie să își exprime opțiunile de licee la care își dorește să fie admis. În fișa de înscriere se trec codurile liceelor dorite.

Fiecare candidat va fi repartizat, în funcție de media de admitere, la prima opțiune pusă în fișa de admitere. De aceea, ordinea opțiunilor de pe fișă este importantă, prima opțiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opțiuni.

Coduri obligatorii care trebuie bifate în fișa de înscriere:

 • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 • Data nașterii (câmp obligatoriu)
 • Numele (câmp obligatoriu)
 • Init. tatălui (câmp obligatoriu)- inițiala tatălui
 • Prenumele (câmp obligatoriu)
 • Cod județ - cod școală proveniență (câmp obligatoriu)- se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru București se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau în lista şcolilor din secţiunea Planul de şcolarizare 2019, când aceasta va fi publicată
 • Denumire (câmp obligatoriu)- reprezintă numele şcolii de provenienţă.
 • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu)- media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu. Dacă candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă se completează denumirea limbii materne în dreptul câmpului Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă. Dacă candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă, poate opta pentru calculul mediei de evaluare naţională fără a lua în calcul nota obţinută la proba de limbă maternă.Dacă se optează, marcând căsuţa, candidatul nu mai poate opta pentru specializări cu predare în limbă maternă.
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică
 • Notă evaluare naţională limba şi literatura maternă - Această notă va participa la calculul mediei de admitere dacă nu se optează pentru eliminarea ei din calculul mediei de evaluare naţională
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă
 • Notă la proba de limba maternă - este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din brosura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Notă la proba de limbă modernă - este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Opţiuni (câmp obligatoriu) - reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opţiune este formată din 3 cifre. Codul opţiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Diriginte (câmp obligatoriu) - semnătura dirigintelui candidatului.
 • Candidat (câmp obligatoriu) - semnătura candidatului.
 • Părinte (câmp obligatoriu) - semnătura părintelui candidatului.

O opțiune este invalidă dacă:

 • codul opțiunii alese de candidat nu există
 • opțiunea aleasă necesită dată proba la limba maternă sau modernă și candidatul nu a susținut-o
 • opțiunea aleasă este cu predare în limba maternă iar candidatul care a susținut Evaluarea Națională cu probă de limba maternă a optat pentru calculul mediei de Evaluare fară a lua în considerare nota de la proba de limba maternă
 • În cazul în care candidatul nu are loc la nici una din opțiunile exprimate pe fișă el rămâne nerepartizat în această sesiune de admitere și va trebui să participe la o sesiune ulterioară organizată numai pe locurile rămase libere în această sesiune.

Situația poate apărea în cazul în care candidatul nu a exprimat suficiente opțiuni, opțiunile exprimate de el fiind ocupate înaintea lui de alți candidați care au medii mai mari. Se recomandă prin urmare completarea fișei cu un număr suficient de opțiuni pentru ca această situație să nu apară.

Ghid al admiterii computerizate:

 • 1. Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni. Nu vei fi dezavantajat.
 • 2. Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.
 • 3. Încheie cu opţiunile cel mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă. Este preferabil să intri la un liceu care nu îţi place, decât să nu intri deloc. Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite. Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.
 • 4. Ţine cont de mediile de admitere din anii precedenţi, pentru a-ţi calcula şansele de intrare la fiecare dintre opţiunile exprimate.
 • 5. Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere NU îţi poate dăuna în nici un fel - oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri. În schimb, un număr prea mic de opţiuni îţi poate diminua serios şansele de a fi admis. Există riscul de a nu avea o medie suficient de bună pentru nici una din opţiunile exprimate.
 • Nu există nici un “număr magic” de opţiuni care trebuie completate pe fişă: important este ca acest număr să fie suficient de mare ca să permită repartizarea şi să fie ordonate - de la cea pe care o dorești cel mai mult la cea mai puţin dezirabilă.
 • 6. Statistic, mediile de a dmitere sunt de la un an la altul puţin mai mari, un motiv în plus pentru a completa cât mai multe opţiuni pe fişă.
 • 7. Între momentul validării fişei şi repartizarea computerizată, fişele sunt centralizate în bazele de date judeţene şi de aici în baza de date naţională de la Ministerul Educaţiei Naţionale.
 • 8. După verificări multiple şi corectarea erorilor semnalate are loc repartizarea computerizată.
 • 9. Algoritmul de repartizare ordonează elevii descrescător după media de admitere, repartizându-i pe rând, începând de la elevul cu cea mai bună medie.
 • Pentru fiecare elev, se caută prima opţiune de pe listă unde mai sunt locuri libere şi elevul este repartizat la acea opţiune. Dacă la un moment dat se găseşte un elev la care opţiunile exprimate în fişă nu îi permit să intre la nici un liceu (pentru că locurile au fost deja ocupate de cei cu medie mai mare decât el), elevul respectiv rămâne nerepartizat și trebuie să participe la a doua etapă de admitere la liceu