Ministerul Educației și Cercetării a aprobat, prin ordin, regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) pentru mandatul 2020-2024. În același timp, a fost finalizată și selecția membrilor CNATDCU pentru mandatul 2020-2024. Din noul Consiliu, care va fi condus de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, va face parte și rectorul UBB, Daniel David. Noul Consiliu General al CNATDCU va avea 21 de membri, fiind redus la jumătate.

Ioan Aurel PopFoto: Agerpres

Primul CNATDCU care își duce mandatul la bun sfârșit are un bilanț amestecat: a făcut unii pași pentru curățenia doctoratelor plagiate, dar a ezitat inexplicabil în cazul unor sesizări în care sunt vizați oameni cu funcții active în stat, a scris PressOne. Actualul CNATDCU nu a dat însă un verdict în cazul unor sesizări de plagiat depuse încă din 2016.

Mandatele membrilor CNATDCU au expirat în 10 iunie.

Noua structură a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitarea fost stabilită prin ordinul ministrului Educației.

Principalele modificări ale regulamentului de organizare și funcționare se referă la:

  • a) structura CNATDCU
  • înființarea panelurilor pe domenii fundamentale, care grupează comisiile de specialitate arondate unui domeniu fundamental;
  • reorganizarea comisiilor de Sociologie, științe politice și administrative și Științe militare, informații și ordine publică în Sociologie, științe administrative și științe ale comunicării, respectiv Științe politice, studii de securitate, științe militare, informații și ordine publică;
  • modificarea denumirii unor comisii arondate panelului 2 - Științe inginerești și panelului 5 - Științe umaniste;
  • b) regulamentul de organizare și funcționare
  • delimitarea atribuțiilor generale ale CNATDCU între structuri;
  • metodologiile de evaluare a tezelor de doctorat, tezelor de abilitare, dosarelor de CSI și CSII, sesizărilor de nerespectare a eticii vor fi aprobate ulterior, în scopul eficientizării evaluărilor prin mijloace electronice.

CONSULTĂ:

Conducerea CNATDCU în mandatul 2020-2024 va fi asigurată de Ioan-Aurel Pop (președintele Academiei Române) - președinte CNATDCU și trei vicepreședinți - Marius Andruh, Dorel Banabic și Mircea Dumitru.

Componența consiliului a fost stabilită prin selecția cadrelor didactice și de cercetare care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011. Peste 1.100 de persoane din 134 de instituții de învățământ și cercetare din România și din străinătate au aplicat pentru a dobândi calitatea de membru CNATDCU în mandatul 2020-2024, precizează Ministerul Educației.

Configurația aprobată a consiliului include personalități din aproape 100 de instituții, însumând 543 membri, din care 21 membri ai Consiliului general, 69 de membri ai panelurilor pe domenii fundamentale și 493 membri ai comisiilor de specialitate.

Ca reprezentare a universităților din România, procente egale, de peste 8% pentru fiecare, înregistrează Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, Universitatea din București și Universitatea Politehnica din București.

Un procent cumulativ de până la 50% din totalul membrilor este asigurat de reprezentanți din alte șase universități: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnica din Timișoara, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Academia de Studii Economice din București.

Actualul CNATDCU nu a dat încă un verdict asupra a 7 sesizări de plagiat depuse încă din 2016, anul în care Consiliul abia își începuse mandatul. Deși a dat 71 verdicte definitive – unele de retragere a titlurilor, unele de menținere – nu a reușit, în niciunul dintre dosare, să respecte termenul legal de 45 de zile pentru emiterea unor verdicte, a scris Emilia Șercan pentru PressOne.

O analiză a deciziilor de retragere a titlurilor publicată de PressOne arată că acestea au fost pronunțate, cu foarte puține excepții, abia după ce persoana vizată și-a pierdut funcția oficială – astfel s-a întâmplat în cazul foștilor miniștri Petre Tobă, Florian Bodog sau Darius Vâlcov.

În total, membrii CNATDCU lasă moștenire succesorilor lor peste o cincime din sesizările primite în perioada 2016-2020. Pe listă figurează tezele lui Bogdan Licu, Mihai Tudose sau Lucian Netejoru.