Ești absolvent de liceu și vrei să ai un viitor sigur? Vrei să devii un om de succes? Alege un Lider și vei deveni un Lider! Academia de Studii Economice din București, cea mai bună universitate de profil economic și de administrație publică din Europa de Sud-Est, îți oferă oportunitatea de a face parte dintr-o comunitate universitară de prestigiu, cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii autohtone.

ASEFoto: ASE

ASE este în dinamică permanentă, oferind mereu noi oportunități studenților săi.

Pentru Admiterea 2020, ASE scoate la concurs, la cele 35 la programe universitare de licenţă, peste 7 300 de locuri, dintre care peste 6 400 la învățământul cu frecvență și 900 la învăţământul la distanţă şi cu frecvenţă redusă.

Anul acesta, concursul de admitere se desfășoară exclusiv ONLINE, pe platforma admitere.ase.ro, în semn de grijă și respect față de sănătatea candidaților noștri.

Înscrierile încep luni, 13 iulie, și se încheie vineri, 17 iulie, ora 16.00.

ASE desfășoară concursul de admitere la programele universitare de licență după aceleași principii, ca în anii precedenți. Pașii către admiterea la ASE sunt: eseul motivațional, testul de competenţă lingvistică - pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină și nu au certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE - și media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media la examenul de bacalaureat (70%) şi media anilor de studii (30%). Proba scrisă eliminatorie de competență lingvistică pentru programele de studii cu predare într-o limbă străină se poate echivala cu certificate de competență lingvistică recunoscute de ASE. De asemenea, nu dau test de competență lingvistică candidații care au absolvit studiile liceale organizate în limba străină a programului de licență pentru care optează.

ASE își diversifică oferta universitară în acest an prin înființarea Facultății de Drept. Prin programele de învăţământ pe care le oferă, Facultatea de Drept va asigura formarea viitorilor profesioniști în domeniul juridic în mediul de business, administrație publică, activități non-profit sau altele.

Licența obținută la finele celor 4 ani de studiu la Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Studii Economice din București oferă garanția unei pregătiri profesionale temeinice, adaptată cerințelor pieței muncii. Facultatea de Drept își asumă misiunea de a forma juriști de înaltă ținută profesională, practicieni animați de idealuri etice, statuate în spiritul respectului legii, veritabili lideri cu un orizont larg de cunoaștere, care contribuie la dezvoltarea sistemului juridic național în concordanță cu standardele Uniunii Europene.

În deplină concordanță cu obiectivele strategice ale Academiei de Studii Economice din București, Facultatea de Drept își propune să devină un hub de pregătire și cercetare în domeniul științelor juridice.

Facultatea de Drept de la ASE București, oferă studenților săi un program inovator de studii în domeniul Drept, construit într-un context pluridisciplinar și, mai ales interdisciplinar, care le permite acestora o formare profesională complexă, ce îmbină armonios cunoștințe, abilități și valori specifice profesiilor juridice cu cele din domenii conexe cum ar fi științele economice (management, marketing, contabilitate, economie, statistică, dezvoltare durabilă etc.) sau administrația publică, bazată pe un echilibru judicios între pregătirea teoretică și cea practică.

Facultatea de Drept de la ASE își propune să asigure absolvenților dobândirea de competențe specifice și calificarea necesară îmbrățișării unei palete largi de profesii cu profil juridic, specifice societății românești contemporane, cum ar fi: avocați, notari, consilieri juridici, magistrați – judecători și procurori, grefieri, secretari la instanțe judecătorești și parchete, arbitrii, mediatori, consilieri în proprietate industrială, practicieni în insolvență, consultanți financiari și fiscali, evaluatori, executori judecătorești, registratori de proprietate și conducători de carte funciară, diplomați, experți pe lângă organizații internaționale, funcționari publici în administrația centrală și locală și orice alt loc de muncă ce necesită pregătire juridică.

Pentru aprofundarea cunoștințelor în domeniu, studiile de licență pot fi continuate cu parcurgerea celui de-al doilea nivel al sistemului de educație superioară oferit de Facultatea de Drept, respectiv programul de masterat “Drept Antreprenorial”.

ASE oferă celor interesați și posibilitatea de a urma studii doctorale în domeniul Științe Juridice. Finalitatea acestui al III-lea ciclu de studii universitare, centrat pe învățarea prin cercetare, constă în dezvoltarea resursei umane competente, menită a asigura inserția pe piața muncii înalt calificate.

Informațiile despre Admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina site-ului instituțional www.ase.ro și pe pagina oficială de facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI, prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic, sau prin Zoom, Skype, Google meet.

ASE urează succes la bacalaureat viitorilor săi candidați!