Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de joi un memorandum privind aprobarea unui acord între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior. Memorandumul este inițiat de Monica Anisie, ministrul Educației.

Monica AnisieFoto: Facebook

Ce ar trebui să stabilească acordul

  • Să definească instituțiile de învățământ superior vizate de prevederile Acordului;
  • Să stabilească tipul de diplome care dau acces la toate ciclurile de studii universitare pe teritoriul statelor Părți;
  • Să prevadă constituirea unui comitet de experți pentru implementarea acestui Acord;
  • Să precizeze autoritățile competente.

Propuneri din memorandum

  • Aprobarea negocierii Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior;
  • Semnarea Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior;
  • La solicitarea expresă a partenerului chinez, Ministerul Afacerilor Externe va elibera depline puteri pentru ambasadorul României la Beijing, în baza Legii tratatelor nr. 590/2003, art. 17 (2);
  • Mandatarea ambasadorului României la Beijing să semneze Acordul între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior.