Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, din anul şcolar 2019-2020, a fost actualizată, transmite Agerpres. Iată modificările şi calendarul probelor de evaluare.

Evaluare NationalaFoto: Agerpres

Modificări şi completări aduse metodologiei:

  • Programele pentru disciplinele de examen, valabile pentru acest an, sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.115/2020. Din structura acestora au fost eliminate conţinurile ce urmau a fi parcurse în semestrul al II-lea.
  • Contestaţiile pot fi depuse/transmise şi prin mijloace electronice. În acest caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.
  • Supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală, de minimum un asistent, cadru didactic de altă specialitate decât cea corespunzătoare disciplinei la care se susţine proba.
  • Depunerea/transmiterea contestaţiilor se va realiza pe data de 22 iunie, între orele 16:00 - 19:00 şi pe data de 23 iunie între orele 08:00 - 12:00.

Calendarul Evaluării Naţionale 2020

2 - 5 iunie

înscrierea elevilor

15 iunie

probă scrisă: Limba şi literatura română

17 iunie

probă scrisă: Matematică

18 iunie

probă scrisă: Limba şi literatura maternă

22 iunie

Afişarea rezultatelor înaintea contestaţiilor (până la ora 14:00)

22 iunie (orele 16:00 - 19:00)

Depunerea contestaţiilor

23 iunie (orele 8:00 - 12:00)

Depunerea contestaţiilor

23-26 iunie

Soluţionarea contestaţiilor

27 iunie

Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor