Programele de formare continuă a cadrelor didactice acreditate pentru forma de organizare de tip faţă-în-faţă, aflate în desfăşurare la data suspendării cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat/particular, vor fi reorganizate şi se vor desfăşura în mediul online pentru o perioadă cel puţin egală cu durata suspendării cursurilor.

ProfesorFoto: pixabay.com

Potrivit unui comunicat de presă al MEC, citat de Agerpres, decizia, adoptată printr-un ordin semnat de ministrul Monica Anisie, vizează şi activităţile de formare şi de evaluare finală a programelor de formare continuă acreditate faţă-în-faţă.

Desfăşurarea acestor activităţi în sistem online este condiţionată de respectarea cumulativă a următoarelor condiţii: deţinerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare, acordat doar în format sincron audio-video (webinar) - utilizând facilităţile platformelor/aplicaţiilor de formare e-learning, avizate pentru programele respective - şi doar pentru grupele de cursanţi din seriile curente, implicate în activităţile de formare la data suspendării acestora; acordul a cel puţin jumătate + 1 din numărul cursanţilor notificaţi pentru participare la activităţile desfăşurate sub formă de webinar; declaraţie pe proprie răspundere, datată şi semnată, din partea fiecărui cursant/participant la aceste activităţi de formare online (webinar), care să ateste accesul la internet şi la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului.

Totodată, desfăşurarea acestor activităţi în sistem online este condiţionată de respectarea declaraţiei pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind capacitatea acestuia de transformare a activităţilor faţă-în-faţă în activităţi online de tip sincron audio-video (webinar); existenţa unor contracte de închiriere sau de punere la dispoziţie de mijloace electronice, încheiate de furnizorul de formare cu terţi şi a procesului-verbal de predare a acestora către cursanţi, după caz, în situaţia desfăşurării unor activităţi de formare în regim online.

"Reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi Cercetării cu atribuţii de serviciu în domeniu vor primi drept de acces la desfăşurarea activităţilor de formare online de tip sincron audio-video (webinar), în vederea monitorizării acestora", precizează MEC.

De asemenea, în acelaşi timp, şi activităţile de formare şi de evaluare finală a programelor de formare continuă acreditate faţă-în-faţă sau blended-learning, implementate în cadrul unor proiecte cu finanţare europeană, vor fi reorganizate şi susţinute în regim online şi pentru grupele de cursanţi din serii nou constituite, cu avizul Comisiei Specializate de Acreditare (CSA). Respectarea aceloraşi condiţii este obligatorie şi trebuie dublată de justificarea acestei situaţii în baza graficelor de implementare aprobate prin contractele de finanţare ale proiectelor respective.