Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2020, inclusiv, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare până la începutul lunii iulie. Ministerul Educației anunță că transmiterea documentelor necesare pentru înscriere se poate face și prin e-mail sau prin poştă. Totuși, în cazul în care părinții optează pentru transmiterea documentelor pe mail trebuie să știe că acestea vor fi solicitate şi în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.

Fara cursuriFoto: frwl/ Wikimedia Commons

Înscrierea la clasa pregătitoare se face până la 7 iulie potrivit Ordinului ministrului Educaţiei şi Cercetării care a fost publicat în Monitorul Oficial. Astfel, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv, pot fi înscrişi în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinţilor/tutorilor legal instituiţi/împuterniciţilor legali.

  • În situaţia în care copilul a frecventat grădiniţa în anul şcolar curent, părintele completează cererea-tip adresată unităţii de învăţământ cu nivel preşcolar pe care copilul a frecventat-o, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poştă sau pe care o poate depune direct la sediul unităţii şcolare (grădiniţă).
  • Unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare.
  • Recomandarea eliberată de către unitatea de învăţământ se comunică în scris, după caz, pe e-mail/prin poştă, cu confirmare de primire, sau este înmânată direct părintelui

Dacă copilul nu a frecventat grădiniţa sau s-a întors din străinătate, părintele completează cererea-tip adresată Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională, pe care o poate trimite pe e-mail, prin poştă sau pe care o poate depune direct la sediul CJRAE/CMBRAE.

În urma unei programări la sediul CJRAE/CMBRAE și evaluării dezvoltării copilului, se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau de înscriere în grupa mare.

Recomandarea eliberată de CMBRAE/CJRAE se comunică în scris sau este înmânată direct părintelui iar rezultatul evaluării nu poate fi contestat.

"După obţinerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, părintele poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicaţia informatică, să o completeze şi să o trimită la unitatea de învăţământ, împreună cu documentele doveditoare, inclusiv cu recomandarea înscrierii în clasa pregătitoare şi declaraţia-tip pe proprie răspunde, cu privire la veridicitatea datelor şi informaţiilor completate. Aceste documente se vor transmite fie pe e-mail sau prin poştă, fie se vor depune direct la unitatea de învăţământ, după caz. Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din şcoală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise", prevede ordinul de ministru.

Părintele poate să completeze cererea-tip de înscriere online sau să o descarce din aplicaţia informatică, să o completeze şi să o transmită la unitatea de învăţământ, împreună cu documentele doveditoare şi cu o declaraţie-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor şi informaţiilor completate.

"Transmiterea documentelor la unitatea de învăţământ se poate face pe e-mail sau prin poştă. Părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învăţământ cererea-tip de înscriere, respectiv documentele doveditoare. Pentru a putea valida cererea-tip, Comisia de înscriere din şcoală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise", anunță Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

În situaţia în care se optează pentru depunerea cererii-tip şi a documentelor de înscriere în clasa pregătitoare direct la unitatea de învăţământ, validarea înscrierii se realizează de către un membru al Comisiei de înscriere din unitatea de învăţământ, în prezenţa părintelui.

După încheierea perioadei de completare şi validare a cererilor-tip de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive, după cum urmează:

  • prima etapă (8 - 20 iulie) în care repartizarea copiilor se face pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse de părinţi/tutori legal instituişi/reprezentanţi legali, folosind aplicaţia informatică şi în baza deciziilor consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripţii şcolare;
  • a doua etapă (21 - 31 iulie) în care este asigurată înscrierea, pe locurile libere, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiţi, din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul şcolar judeţean/ISMB.

În perioada 1 - 4 septembrie, inspectoratele şcolare vor centraliza şi soluţiona a cererilor părinţilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ. De asemenea, inspectoratele şcolare vor soluţiona orice alte situaţii referitoare la înscrierea în învăţământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

De precizat este că în situaţia transmiterii documentelor pe e-mail, prin poştă, cu confirmare de primire, documentele care au stat la baza înscrierii în clasa pregătitoare vor fi solicitate şi în format fizic, în termen de maximum două săptămâni de la începerea cursurilor.