Ministerul Educației a venit miercuri seară cu clarificări în scandalul publicării tezelor de doctorat, transmițând punctul de vedere al Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) care spune că publicarea tezelor de doctorat poate fi făcută doar cu ”informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune”. Asta după ce Autoritatea a dezmințit că a făcut vreo referire la necesitatea existenței consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora.

Monica AnisieFoto: Agerpres

UPDATE Ministerul Educației a transmis printr-un comunicat de presă punctul de vedere oficial comunicat de A.N.S.P.D.C.P., pentru a putea fi excluse orice interpretări cu privire la conținutul său. Punctul de vedere poate fi consultat accesând următorul link:

https://www.edu.ro/sites/default/files/Notificare%20ANSPDCP_04_02_2020.PDF.

”Se observă în acest punct de vedere faptul că A.N.S.P.D.C.P. a precizat Ministerului Educației și Cercetării faptul că dezvăluirea datelor cu caracter personal din cadrul publicării tezelor de doctorat se poate realiza în temeiul legal al necesității prelucrării datelor cu caracter personal, în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine, cu informarea prealabilă a persoanei vizate și oferirea posibilității de a se opune, și cu respectarea principiilor de prelucrare, în special al reducerii la minimum a datelor. Acest punct de vedere se regăsește și în adresa pe care Ministerul Educației și Cercetării a transmis-o instituțiilor de învățământ superior”, a comunicat Ministerul Educației.

Autoritatea pentru Protecția Datelor a precizat anterior că ”nu a făcut nicio referire la necesitatea existenței consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora”.

”Ne delimităm în mod ferm de afirmațiile doamnei ministru care reflectă o interpretare eronată a dispozițiilor RGPD și o neînțelegere a punctului de vedere exprimat de Autoritatea Națională de Supraveghere”, arată comunicatul.

  • Astfel, documentul subliniază că potrivit articolului 168, aliniat 9, din Legea 1/2011, ”Teza de doctorat este un document public. Aceasta se redactează şi în format digital. În domeniul artelor, teza de doctorat poate fi însoţită de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale. Teza de doctorat şi anexele sale se publică pe un site administrat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul drepturilor de autor.”
  • Prin urmare, având în vedere prevederile sus menționate referitoare la publicarea tezelor de doctorat, Autoritatea a precizat că, potrivit dispozițiilor art. 6 alin. 1 lit. c) din Regulamentul (UE) 679/2016 (Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD) prelucrarea datelor cu caracter personal (inclusiv dezvăluirea) se poate realiza în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului (Ministerul Educației și Cercetării).
  • În același timp, Autoritatea Națională de Supraveghere a precizat că, potrivit art. 12-14 din RGPD, oricărui operator de date îi revine obligația de a asigura dreptul la informare al persoanei vizate (cea ale cărei date sunt dezvăluite), într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
  • În acest sens, se poate apela la o informare generică, expusă pe site-ul operatorului, care trebuie să indice și drepturile persoanelor vizate (respectiv, dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere - „dreptul de a fi uitat”, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată), precum și modul de exercitare al acestora.
  • Ca atare, față de cele de mai sus, precizăm că în răspunsul transmis către Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea Națională de Supraveghere nu a făcut nicio referire la necesitatea existenței consimțământului autorilor tezelor de doctorat în scopul publicării acestora.

Edupedu.ro a scris marți că Ministerul Educației le-a transmis tuturor universităților o adresă cu privire la publicarea tezelor de doctorat. Instituția spune că, potrivit reglementărilor GDPR, pentru ca tezele de doctorat să fie publicate trebuie în prealabil informată persoana vizată și ”oferirea posibilității de a se opune pentru motive întemeiate”