Producătorul de energie ​Hidroelectrica anunță pe site-ul propriucă acordă 37 burse private de studii – 24 burse pentru studenți și 13 burse pentru elevi – în anul școlar/universitar 2019 – 2020. În acest sens, compania organizează o selecție pentru acordarea burselor private elevilor și studenților înscriși la cursuri de zi. Data limită de depunere a dosarului de înscriere este 17 ianuarie 2020.

HidroelectricaFoto: AGERPRES

Candidații vor depune o declarație privind relații de rudenie sau de afinitate până la gradul IV cu membrii directoratului Hidroelectrica.

Potrivit anunțului, bursele sunt repartizate astfel:

  • pentru studenți de la facultăți cu profil energetic, hidroenergetic, electrotehnic și electromecanic: 16
  • pentru studenți de la facultăți cu profil de construcții hidrotehnice, economic, juridic, IT: 8
  • pentru elevi din învățământul tehnic preuniversitar cu profil energetic, electrotehnic și electromecanic: 13

Condițiile obligatorii pentru admiterea la interviul de selectie sunt:

  • solicitantul trebuie să fie persoană fizică română;
  • student al unei instituții de învățământ superior acreditate de Ministerul Educației Naționale, înscris la cursurile de zi și să îndeplinească toate condițiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicită bursa;
  • elev al unui liceu/colegiu tehnologic, înscris la cursurile de zi și să îndeplinească toate conditiile de înscriere în anul de studiu pentru care se solicită bursa;
  • solicitantul trebuie să facă dovada promovării tuturor examenelor din cadrul anilor de studiu anteriori solicitării bursei, în cazul studenților,sau a anilor de studiu anteriori solicitării bursei, în cazul elevilor;
  • media de absolvire de către solicitant a anului de studiu anterior solicitării bursei să fie de minim 8,00 și media la purtare, pentru elevi, 10 (zece);
  • media de absolvire de către solicitant a ultimului an de studiu a fost de minim 8,00 și nota de absolvire a examenului de licență minim 8, acolo unde este cazul;
  • solicitantul nu primește bursă din partea unei societăți, organizații sau instituții de stat – alta decât institutia de invățământ superior la care a fost admis, pentru studenți/alta decât bursa de la Ministerul Educației Naționale, pentru elevi – cu excepția burselor cu caracter social.

În cazul studenților aflați în anii terminali de studii universitare sau de masterat, tema lucrării de licență/disertație trebuie să aibă legătură cu activitatea Hidroelectrica. Fișa de înscriere poate fi descărcată de pe site-ul societății Hidroelectrica.

Analiza documentelor se va face până pe 22 ianuarie, comunicarea listei cu canditații admisi pentru interviul de selectie fiind programată pentru 27 ianuarie. Desfășurarea interviului de selectie se va realiza în perioada 28-31.01.2020, iar încheierea contractelor de acordare a burselor va fi pe 3, respectiv 4 februarie.