Guvernul a decis să prelungească termenul-limită de acreditare a Școlilor Doctorale până la data de 31 decembrie 2021. Ministerul Educației și Cercetării justifică adoptarea acestei prelungiri a acreditării pentru că altfel, de la 1 ianuarie 2020, s-ar fi aflat în situația de a nu mai putea asigura funcționarea în condiții de acreditare a școlilor doctorale, iar acestea nu ar mai fi putut organiza admiterea la studii doctorale.

StudentiFoto: Hotnews

Ministerul Educației și Cercetării anunță că urgentează pașii pentru ca procesul de evaluare a școlilor doctorale spre a fi acreditate să nu mai fie întârziat și anunță un calendar pentru acest lucru:

- pentru metodologia aflată deja în consultare publică este planificată o ședință a Comisiei de Dialog Social, luni 23 decembrie, urmând aprobarea acesteia până la finalul anului 2019;

- ghidurile de evaluare periodică vor fi realizate și comunicate public de ARACIS, în termen de 45 de zile de la aprobarea metodologiei;

- ulterior, universitățile vor depune dosarele în vederea evaluării ARACIS, în termen de 45 de zile și, simultan, va fi planificată cooptarea experților străini în comisiile de evaluare ale ARACIS.

Ministerul Educației mai arată că evaluarea școlilor doctorale se va face pe baza următoarelor principii: etică, transparență și calitate. Iar în noua metodologie de evaluare periodică MEC va introduce și un set de indicatori de etică academică, indicatori care nu existau în metodologiile anterioare. Aceștia vizează suspiciunile de plagiat, cazurile dovedite de plagiat, demersurile inițiate de universități pentru a combate fenomenul și măsurile de prevenire.

Citiți și: Plagiatul ar putea să lase școlile doctorale fără acreditare/ Metodologia de evaluare va cuprinde un capitol special de etică

De asemenea, MEC anunță și alte obiective ale metodologiei:

- asigurarea calității în procesul educațional pentru ciclul 3 de doctorat. În plus, fiecare școală doctorală va fi evaluată, din 5 în 5 ani, în cadrul procesului de evaluare periodică a IOSUD, în vederea menținerii acreditării;

- în cazul în care un domeniu de studii universitare de doctorat este organizat de mai multe școli doctorale din cadrul aceluiași IOSUD, evaluarea trebuie să se realizeze o singură dată, la nivelul IOSUD.