​Ministerul Educației propune prelungirea acreditării școlilor doctorale până la finalul lui 2021, se arată într-un proiect de ordonanță de urgență pus pe site-ul ministerului.Măsura a fost luată pentru că în acest an școlile doctorale trebuiau reevaluate în vederea obținerii unei noi acreditări. Fără prelungirea termenului de acreditare, școlile doctorale nu mai pot organiza examen de admitere anul viitor.

Cladirea ASEFoto: ASE

”Având în vedere nevoia urgentă de asigurare a calității şi a condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de învățământ în cadrul ciclului de doctorat astfel încât studenții-doctoranzi să nu suporte o serie de consecințe care nu le sunt imputabile, ținând cont de faptul că, fără intervenția imediată a Guvernului școlile doctorale din România nu pot organiza examene de admitere la studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2020 – 2021 și implicit, de finalizare a studiilor doctorale, după data de 31.12.2019, fiind în imposibilitatea emiterii diplomelor și titlurilor universitare recunoscute de către Ministerul Educației și Cercetării – denumit în continuare MEC, acestea două reprezentând atribute specifice ale acreditării, conform cadrului normativ în vigoare, deoarece toate aspectele de mai sus vizează interesul public și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată”, se arată în proiect.

”Prin derogare de la prevederile art. 158 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, școlile doctorale își mențin acreditarea până la realizarea procesului de evaluare periodică, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021”, se mai arată în document.

În nota de fundamentare a proiectului se arată că prelungirea acreditării s-a făcut la solicitarea Consiliului Național al Rectorilor și a universităților.

O măsură similară pentru prelungirea termenului de acreditare pentru școlile doctorale a fost luată pe vremea ministrului Mircea Dumitru, care le-a prelungit termenul cu un an.