​Studenţii IT-işti ai Universităţii Oradea au începând din acest an cazare şi masă gratuită. Măsura este valabilă pentru studenţii de la 9 specializări.

StudentiFoto: Educativa

Potrivit Universităţii din Oradea, începând cu anul universitar 2019 – 2020, studenţii de la specializările informatică, calculatoare, tehnologia informaţiei, electronică aplicată, reţele şi software de telecomunicaţii, automatică şi informatică aplicată, inginerie electrică şi calculatoare, mecatronică şi robotică vor beneficia de cazare gratuită în căminele studenţeşti din cadrul Universităţii din Oradea şi masă gratuită, conform unei decizii a Consiliului Local Oradea.

Sprijinul financiar se acordă studenţilor cu domiciliul în alte localităţi decât Oradea şi Zona Metropolitană Oradea, prin bugetare din partea Primăriei Municipiului Oradea.

„Condiţii de acordare a facilităţilor: pentru semestrul I al anilor de studii, sprijinul financiar se acordă studenţilor care au acumulat cel puţin 75% din creditele aferente primei sesiuni de examene; pentru semestrul al II-lea, sprijinul financiar se acordă studenţilor care au promovat anul universitar cu cel puţin 75% din creditele anuale şi au realizat stagii de practică/intership/să fie angajaţi la departamentele de IT/firme locale (din Oradea sau Zona Metropolitană Oradea) din domeniul IT (minim 60 ore)”, arată Universitatea Oradea.

Măsura vine în întâmpinarea strategiei de dezvoltare a sectorului IT al oraşului Oradea.