Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele primite de candidații care au participat miercuri la proba scrisă a examenului. Peste7.400 de profesori au participat miercuri la examenul prin care capătă dreptul să-și ia gradele didactice. Rezultatele se vor afișa pe 31 iulie.

DefinitivatFoto: Hotnews

Subiectele și baremele pot fi descărcate de la subiecte.edu.ro.

Prin acest examen, cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar. Prin dobândirea definitivării în învățământ, profesorul depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

​Definitivat 2019. Anul acesta a fost înregistrat un număr mare de candidați înscriși pentru următoarele discipline/specializări: limba română și literatură pentru copii/metodica activității instructiv-educative din învățământul preșcolar - învățământ preșcolar în limba română (2.079); limba și literatura română și matematică/metodica predării acestora - învățământ primar în limba română (1.367); educaţie fizică şi sport/specialitate și metodica predării acesteia (856); limba și literatura engleză/specialitate și metodica predării acesteia (464); limba și literatura română/specialitate și metodica predării acesteia (401).

Calendar Definitivat 2019

24 iulie 2019 Susţinerea probei scrise

31 iulie 2019 Afişarea rezultatelor

31 iulie – 1 august 2019 Înregistrarea contestaţiilor

1 august - 5 august 2019 Soluționarea contestaţiilor

5 august 2019 Afişarea rezultatelor finale 6 august - 9 august 2019

Transmiterea la Ministerul Educației Naționale a tabelelor nominale cu candidaţii admişi

9 august - 14 august 2019 Validarea rezultatelor examenului prin ordin al ministrului educației naționale