​​Doar pentru 5,73% din necesarul de manuale pentru clasa a VII-a au fost semnate acorduri cadru, deși mai sunt o lună și jumătate până la începerea noului an școlar, potrivit unei note de informare a Ministerului Educației. Elevii care intră în clasa a VII-a, la toamnă, reprezintă o generație de "sacrificiu", având în vedere că în fiecare an școlar aceștia au primit cu mari întârzieri, chiar și de câteva luni, manualele necesare.

Manuale scolareFoto: Agerpres

Este prima generație care învață după o nouă programă școlară începând chiar de la clasa I. De altfel, sunt primii elevi care au intrat în școală din clasa pregătitoare. Până la ei, clasele primare erau de la I la IV, fără pregătitoare. Începând cu acești elevi a fost aplicată și o altă programă, fiind necesare manuale noi, însă nu a fost an în care să nu existe probleme cu livrarea la timp a acestora în școli. Pentru elaborarea noilor manuale au fost mari întârzieri în atribuirea contractelor prin licitații publice. În unele cazuri au demarat târziu procedurile, iar pe lângă această problemă mai este și cea a contestațiilor depuse de către ofertanți.

Potrivit notei de informare a Ministerului Educației, care va fi prezentată miercuri în ședința de Guvern, 93,12% din manualele necesare clasei a VII-a se află în stadiul contestațiilor la Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (CNSC).

Pentru clasa a VII-a este un necesar total de 2.685.349 de manuale școlare, se precizează în documentul Ministerului Educației. Doar pentru 153.960 manuale, adică 5,73%, au fost semnate acordurile cadru și vor ajunge în școli până la începutul anului școlar. Pentru 2.500.680 manuale, adică 93,12 %, sunt în așteptarea soluționării contestației de către CNSC. Pentru un număr de 30.709 manuale, adică 1,14%, nu au fost depuse oferte în perioada 2013- 2019, dar nu au existat niciodată aceste manuale în sistemul de învățământ. Aceste manuale au fost încredințate Editurii Didactice și Pedagogice pentru elaborare.

Ceva probleme sunt și pentru cei care vor intra în clasa VI-a. Pentru 753.167 manuale de clasa a VI-a, adică 21,95% din necesar, sunt în așteptarea soluționării contestației de către CNSC. În școli sau în depozitele inspectoratelor școlare se află doar 2.607.042 manuale de clasa a VI-a, adică 75,97% din necesar.

În total, pentru clasele I-VII sunt asigurate, prin contractele existente, 75,86% din manualele necesare. La clasele VIII-XII, manualele sunt asigurate în proporție de 100%.

La procedura de licitație deschisă în vederea asigurării manualelor școlare, în anul școlar 2019-2020, pentru învățământul preuniversitar s-au înscris un număr 23 de ofertanți, potrivit notei Ministerului Educației Un număr de 2 ofertanți nu au depus documentația corespunzătoare pentru a participa cu proiectele de manuale școlare în faza de evaluare a calității științifice.

În faza de evaluare a ofertei tehnice a proiectelor de manuale școlare au ajuns un număr de 176 de proiecte manuale școlare aferente a 53 de loturi.

După parcurgerea etapei de verificare a ofertei financiare pentru cele 104 proiecte de manuale școlare, Centrul Național de Evaluare și Examinare, în calitate de autoritate contractantă a comunicat public Raportul procedurii în data de 27.06.2019. În urma publicării raportului procedurii, un număr de 15 ofertanți au depus o serie de contestații. În acest moment, un număr de 30 de loturi sunt contestate și se așteaptă deciziile CNSC cu privire la modul de soluționare al acestora.

Noul an școlar va începe pe 9 septembrie.

Vezi nota de informare a Ministerului Educației