Admitere facultate 2019. Cele mai multe facultăți organizează examen de admitere pe bază de dosar care să cuprindă eseu motivațional și rezultatele de la bacalaureat. Înscrierea la facultate are loc până la sfârșitul lunii iulie la majoritatea universităților, însă unele dintre ele mai organizează admitere și în septembrie.

Universitatea Politehnică din BucureştiFoto: Hotnews

​Admitere facultate 2019. Universitatea din București organizează înscrieri pentru admitere, în funcție de facultate, pentru ciclurile de licență și master până pe 30 iulie. Anul acesta, universitatea are patru forme de admitere în funcție de facultate: admitere pe bază de examen, admitere pe baza mediei de bacalaureat și eseu motivațional, admitere pe baza unei formule mixte și admitere pe baza mediei de la bacalaureat. Informații cu privire la modalitatea de admitere, stabilită de consiliile facultăților Universității din București se pot găsi la https://admitere.unibuc.ro/. Pentru admiterea din acest an de la studii de licență, Universitatea din București pune la dispoziția candidaților un număr total de peste 10.500 de locuri, dintre care 4.350 de locuri fără. Alte aproape 6.200 de locuri la taxă. Pentru studii universitare de master, Universitatea din București scoate la concurs în acest an un numar total de peste 7.900 de locuri la toate cele 19 facultăți ale sale, dintre care 2.950 de locuri fără taxă și alte peste 4.900 de locuri la taxă. Universitatea are un site special dedicat admiterii: https://admitere.unibuc.ro/

​Admitere facultate 2019. Universitatea Politehnica din București. Pentru anul universitar 2019-2020, Universitatea Politehnica din București (UPB) scoate la concurs 6.045 de locuri, dintre care 5.000 la buget, pentru examenul de admitere în ciclul de studii universitare de licență. Universitatea Politehnica din București are 15 facultăți: Pentru ciclul de studii universitare de licență, în toate cele 15 facultati, Politehnica are 40 de domenii de studiu cu 85 de programe de studiu, 5.000 de locuri la buget, 1.065 de locuri cu taxa si 14.000 de locuri de cazare in camine proprii. Concursul se va desfășura, pentru trei dintre facultățile din cadrul UPB, chiar în momentul înscrierii, iar pentru celelalte 12 facultăți, în datele de 22 și 23 iulie. Facultățile cu cele mai multe locuri scoase la concurs sunt Facultatea de Electronică, Telecomunicați și Tehnologia Informației (635 de locuri bugetate/85 de locuri cu taxa), Facultatea de Automatică și Calculatoare (580 de locuri bugetate/225 de locuri cu taxa) și Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică (550 de locuri bugetate/50 de locuri cu taxa). Taxa de înscriere este de 125 lei, iar taxa de școlarizare anuală este 4.000 lei pentru toate facultățile din cadrul Politehnicii, cu excepția Facultății cu Predare în Limbi Străine, unde taxa este de 4.500 lei.

​Admitere facultate 2019. Academia de Studii Economice din Bucuresti. Cele 11 facultăți ale ASE ofera 24 de programe universitare de licență cu frecvență, cu predare in limbile română, engleză, franceză sau germană, în domeniile: științe economice, științe administrative, sociologie și limbi moderne aplicate. Pentru anul universitar 2019-2020, ASE oferă 6.810 de locuri pentru studii universitare de licență. Cele mai multe locuri disponibile pentru absolventii de liceu au fost la specializarea Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității, din cadrul Facultatii Business și Turism - 500, Informatica economică din cadrul Facultății de Cibernetică - 450, contabilitate și informatică de gestiune din cadrul Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune - 550, Finanțe și Bănci din cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori - 500, Management, din cadrul Facultatii de Management - 650, Marketing, din cadrul Facultatii de Marketing - 450 si Economie si afaceri internationale, din cadrul Facultatii de Relatii Economice Internationale - 460.

Universitatea Babes-Bolyai din Cluj Napoca are un număr de 4.975 de locuri bugetate pentru licență, peste 9.400 de locuri în regim cu taxa și 2.700 de locuri pentru învatamant la distanță. Din aceste locuri bugetate, 60 sunt locuri speciale alocate pentru candidații de etnie rroma, 170 sunt destinate absolvenților de licee situate în mediul rural. Perioada de admitere pentru noul an universitar este cuprinsă între 16 și 31 iulie 2019. Pentru limba maghiară, Universitatea Babes-Bolyai pune la dispoziția candidatilor care doresc să studieze la una dintre cele 72 de specializări de licență peste 1.100 de locuri bugetate și peste 1.730 de locuri cu taxă la nivel licență, precum și peste 490 de locuri bugetate și peste 1.000 de locuri cu taxa la nivel master. Absolvenții de liceu care vor sa studieze în limba germana au posibilitatea de a opta pentru unul dintre cele 164 de locuri bugetate și 350 de locuri cu taxă scoase la concurs. La nivel master, UBB va scoate la concurs, pentru anul universitar 2019-2020, un număr de 3.451 de locuri la buget și 6.106 de locuri la taxă.

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca. Locurile scoase la concurs la facultățile de la Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca sunt: Arhitectura si Urbanism (90 de locuri), Automatica si Calculatoare (719 locuri), Autovehicule rutiere, mecatronica si mecanica (420 de locuri), Constructii (479 de locuri), Constructii de masini (940 de locuri), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei (402 locuri), Ingineria Materialelor si a Mediului (175 de locuri), Inginerie Electrica (419 de locuri), Instalații (176 locuri), Inginerie (320 de locuri), Litere (455 de locuri), Științe (493 de locuri).

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Pentru anul universitar 2019-2020, Universitatea Alexandru Ioan Cuza organizează două sesiuni de admitere, în iulie si septembrie. In perioada 15-20 iulie are loc inscrierea candidatilor, iar intre 21 si 23 iulie, selectia candidatilor si afisarea rezultatelor. Universitatea Alexandru Ioan Cuza are in componenta 15 facultati (Biologie, Chimie, Drept, Economie si Administrarea Afacerilor, Educatie Fizica si Sport, Filosofie si Stiinte Sociale, Fizica, Geografie si Geologie, Informatica, Istorie, Litere, Matematica, Psihologie, Teologie Ortodoxa si Teologie Romano-Catolica).

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași are 64 de specializări de licență (dintre care trei in limba engleza), 77 la master (dintre care doua în engleză) și 19 la doctorat. La majoritatea facultatilor se poate intra pe baza de dosar, scu excepția facultăților de Arhitectură "G. M. Cantacuzino" și Automatică și Calculatoare, unde se da examen de admitere. Pentru anul universitar 2019-2020, pentru cele 11 facultăți cifra de școlarizare este de 2.253 de locuri: Automatica si Calculatoare - 308 locuri, Inginerie Chimica și Protecția Mediului „Cristofor Simionescu” - 90 de locuri, Construcții și Instalații - 239, Construcții de Mașini și Management Industrial - 189, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației - 285, Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată - 315, Hidrotehnică, Geodezie și Ingineria Mediului - 116, Mecanica - 318, Știinta si Ingineria Materialelor - 151, Design Industrial si Managementul Afacerilor - 154, Arhitectura „G.M. Cantacuzino” - 88.

​Admitere facultate 2019. La Universitatea de Vest din Timișoara situația locurilor scoase la concurs în cele 11 facultati este următoare: Facultatea de Arte si Design (295 - licenta, 260 -master), Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie (450 - licenta, 520 - master), Facultatea de Drept (550 - licenta, 300 - master), Facultatea de Economie si de Administrare a Afacerilor (1.550 - licenta, 1.950 - master), Facultatea de Educatie Fizica si Sport (275 - licenta, 250 - master), Facultatea de Fizica (135 - licenta, 92 - master), Facultatea de Litere, Istorie si Teologie (600 - licenta, 355 - master), Facultatea de Matematica si Informatica (650 - licenta, 452 - master), Facultatea de Muzica si Teatru (82 - licenta, 65 - master), Facultatea de Sociologie si Psihologie (825 - licenta, 750 - master), Facultatea de Stiinte Politice, Filosofie si Stiinte ale Comunicarii (635 - licenta, 300 – master). Universitatea de Vest din Timisoara organizeaza doua sesiuni de admitere: între 8-24 iulie și 4-13 septembrie.

​Admitere facultate 2019. Universitatea Politehnică Timișoara pune la dispoziția absolvenților de liceu 2.280 locuri fără taxă și 1.030 de locuri cu taxă pentru cele 10 facultăți. Pe facultăți, repartizarea cifrei de scolarizare la licență este: Facultatea de Automatică si Calculatoare - 470 de locuri la buget și 220 de locuri la taxă, Facultatea de Chimie Industriala și Ingineria Mediului - 123 de locuri la buget si 57 la taxa, Facultatea de Constructii - 217 locuri la buget si 163 la taxa, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale - 295 de locuri la buget, 115 locuri la taxa, Facultatea de Electrotehnica si Electroenergetica - 175 de locuri la buget, 30 la taxa, Facultatea de Management in Productie si Transporturi - 190 de locuri la buget si 30 la taxa, Facultatea de Mecanica - 410 locuri la buget si 205 la taxa, Facultatea de Inginerie din Hunedoara - 180 de locuri la buget si 90 la taxa, Facultatea de Stiinte ale Comunicarii - 110 locuri la buget si 100 la taxa, Facultatea de Arhitectura și Urbanism - 110 la buget și 20 la taxa.