Examenul de bacalaureat continuă vineri cu proba de competențe digitale, potrivit calendarului publicat de Ministerul Educației. Proba de competenţe digitale se desfăşoară pe 7, 10 și 11 iunie, în laboratoarele de informatică ale liceelor și durează 90 de minute. În acest timp elevii trebuie să rezolve cerinţele menţionate pe cele două fişe de examen pe care le primesc. Vezi în text modele de subiecte pentru proba de competențe digitale.

Model subiecte competente digitaleFoto: Hotnews

La fel ca toate probele de competențe, cea de competenţe digitale este obligatorie şi e menţionată şi atunci când sunt publicate rezultatele la Bac 2019. Metodologia de examen prevede că rezultatele obținute nu influenţează media generală la Bacalaureat, care e calculată doar din notele de la probele scrise. Fără participarea la probele orale, absolvenţii de liceu nu pot promova bacalaureatul.

De asemenea, metodologia prevede că probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Bac 2019. Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor digitale sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare. Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor digitale nu se exprimă prin note, ci printr-un punctaj stabilit de Ministerul Educației.

Modele de subiecte la competențe digitale pot fi găsite pe http://subiecte.edu.ro

Vezi model de subiect la proba de competente digitale fișa A

Vezi model de subiect la proba de competente digitale fișa B

Potrivit metodologiei, candidaţii au 90 de minute în care trebuie să rezolve cerinţele menţionate pe cele două fişe A şi B, pe care le primesc la examen. La prima fişă, pe care trebuie să o rezolve în 15 minute, au acces la calculatoarele cu Internet. Cea de-a doua fişă cu subiectele 2 şi 3 trebuie rezolvată în 75 de minute, fără Internet. În total, elevii au de rezolvat 3 subiecte, notate cu un punctaj maximum de 100 de puncte. Nu se acordă niciun punct din oficiu, iar toate subiectele sunt obligatorii. În funcţie de modul cum rezolvă subiectele, candidaţii primesc un calificativ de utilizator începător, utilizator de nivel mediu, utilizator avansat sau utilizator experimentat. La final, primesc un certificat care conţine punctajul obţinut şi calificativul corespunzător. În anexa certificatului este trecut suplimentul descriptiv al competenţelor digitale ale candidatului.

Bac 2019. Candidaţii din promoţiile anterioare care au dat proba de competenţe digitale în anii trecuţi, dar au picat Bacalaureatul, îşi pot echivala examenul.

Bac 2019. Elevii care, în timpul liceului, promovează examene cu recunoaştere europeană au şi ei pentru certificarea competenţelor digitale, dreptul la recunoaştere şi echivalare. La nivel național, 13.442 de elevi și-au echivalat examenul de competențe digitale cu examenele europene pentru competențe digitale. În Capitală, din cei 14.638 de candidați înscriși la examen aproape 35% și-au obținut certificatul de competențe digitale recunoscut internațional(ECDL).

Bac 2019. Calendar Bacalaureat 2019 - evaluarea competenţelor:

3 iunie - evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)

4 iunie - evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5-6 iunie)

7, 10 și 11 iunie - evaluarea competențelor digitale (proba D)

12 - 13 iunie - evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

Bac 2019. Calendar Bacalaureat 2019 - probe scrise:

1 iulie - Limba si literatura română – Ea)

2 iulie - Limba si literatura maternă - Eb)

3 iulie - proba obligatorie a profilului- Ec) – Matematică sau Istorie

4 iulie - proba la alegere a profilului și specializării – Ed)

8 iulie - afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și e urmată de depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 16:00).

9 - 12 iulie - vor fi soluționate contestațiile

13 iulie - afișarea rezultatelor finale

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!