Broșura de admitere la liceu în Capitală, publicată pe site-ul Inspectoratului Școlar București, arată distribuirea claselor pentru fiecare profil în parte. Părinții și elevii găsesc atât numărul de locuri pentru un anumit profil, cât și ultima medie de admitere de anul trecut. Broșura cuprinde locurile care urmează să fie ocupate prin repartizare computerizată.

AdmitereFoto: Agerpres

Mai jos vedeți câte clase au principalele licee din Capitală, la care mediile de admitere de anul trecut au fost peste 8:

 • Colegiul Național Sf Sava - 6 clase Matematică-informatică (ultima medie - 9.76 ), 1 - Matematică-informatică - bilingv limba engleză(ultima medie – 9.91) , 1 - Ştiinţe ale naturii(ultima medie- 9.84 , 1 – Filologie( ultima medie – 9.61)
 • Colegiul Național I.L. Caragiale – 3 clase Matematică-informatică ( ultima medie 9.10 ), 1 clasa Matematică-informatică - bilingv germană ( ultima medie 9.30 sau 9.33), 1 clasă Matematică-informatică - bilingv engleză ( ultima medie - 9.33 ), 2 clasă Filologie ( ultima medie - 8.69 ), 1 clasă Filologie - bilingv germană ( ultima medie 8.68 sau 8.66 ), 1 clasă Filologie - bilingv engleză ( ultima medie 8.79) , 1 clasă Ştiinţe sociale ( ultima medie - 8.99 )
 • Colegiul Național Tudor Vianu - 8 clase Matematică-informatică ( ultima medie 9.57 ), 1 clasă Matematică-informatică - bilingv limba germană ( ultima medie - 9.62 )
 • Colegiul Național Ion Neculce – 3 clase Matematică-informatică ( ultima medie - 8.77 ), 1 clasă Ştiinţe ale naturii ( ultima medie 8.75 ), 1 clasă Filologie ( ultima medie de admitere - 8.53 ), 1 clasă Filologie - bilingv italiană ( ultima medie - 7.39 sau 8.44 ), 1 Ştiinţe sociale ( ultima medie - 8.59 )
 • Colegiul Național Mihai Viteazul – 8 clase Matematică-informatică ( ultima medie - 9.45 ), 2 clase Ştiinţe ale naturii ( ultima medie 9.64 )
 • Colegiul Național Spiru Haret - 2 clase Matematică-informatică ( ultima medie - 9.62 ), 1 clasă Matematică-informatică - bilingv limba engleză ( ultima medie - 9.73 ), 2 clase Ştiinţe ale naturii ( ultima medie- 9.53 ), 1 clasă Filologie ( ultima medie - 9.33 ), 2 clase Ştiinţe sociale ( ultima medie 9.39 )
 • Colegiul Național Gheorghe Șincai - 5 clase Matematică-informatică ( ultima medie - 9.48 ), 2 clase Ştiinţe ale naturii ( ultima medie 9.47 ), 1 clasă Filologie ( ultima medie 9.21 )
 • Colegiul Național Gheorghe Lazăr - 3 clase Matematică-informatică ( ultima medie 9.77), 3 clase Ştiinţe ale naturii ( ultima medie - 9.71 ), 1 clasă Filologie ( ultima medie - 9.50 ), 2 clase Ştiinţe sociale ( ultima medie 9.58 )

Consultă AICI lista cu locurile primite pentru admiterea 2019-2020 pentru fiecare liceu în parte.

Cum se calculează media de admitere?

Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca media ponderată între media generală la Evaluarea Națională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a, care are o pondere de 80% şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere.

Calculul mediei de admitere se face astfel: MA = 0,2 × ABS + 0,8 × EN unde: MA = media de admitere; ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a; EN = media generală obţinută la evaluarea naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a.

Calendar Admitere 2019

13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;

24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

2 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;

15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

9, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

Absolvenții de clasa a VIII-a vor susține Evaluarea Națională în în a doua jumătate a lunii iunie, după următorul program:

Calendar Evaluare Nationala clasa a VIII - a 2019:

3 - 7 iunie Înscrierea elevilor

7 iunie Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

18 iunie Limba și literatura română - probă scrisă

20 iunie Matematica - probă scrisă

21 iunie Limba și literatura maternă - probă scrisă

25 iunie Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie Depunerea contestațiilor (orele 14:00 - 20:00)

26-28 iunie Soluționarea contestațiilor

29 iunie Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Alte informații utile

 • Modele orientative de subiecte pentru EN VIII sunt disponibile
 • aici.
 • Procedura privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere/deficiențe de auz/tulburare de spectru autist/tulburări specifice de învățare care susțin examenele naționale în anul 2019
 • MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!