Elevii claselor a VI-a vor susține, joi, 23 mai, proba la matematică și științe ale naturii, în cadrul evaluării competențelor fundamentale acumulate în ciclul inferior al gimnaziului (clasele a V- a și a VI-a). Testarea pentru cei peste 170.000 de elevi de clasa a VI-a va avea loc în sălile în care ei îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit. Durata este de 60 de minute, din momentul primirii subiectelor. Vezi modele de subiecte la matematică și științele naturii.

Elevi la scoalaFoto: Agerpres

Evaluarea Națională 2019. Legea educației naționale prevede că la finalul clasei a VI-a testările să aibă caracter „transdisciplinar”. Pentru proba de matematică și științele naturii testele vor cuprinde exerciții din disciplinele „Matematică”, „Fizică” şi „Biologie”. Vor fi testate astfel competențe comune pentru toate cele trei discipline după cum urmează:

 • Identificarea unor date, concepte, relaţii specifice matematicii şi/sau ştiinţelor într-un context transdisciplinar.
 • Prelucrarea unor date de tip cantitativ, calitativ, structural specifice matematicii şi/sau ştiinţelor cuprinse în diverse surse informaţionale.
 • Utilizarea conceptelor, algoritmilor şi procedurilor specifice matematicii şi/sau ştiinţelor pentru a caracteriza local sau global o situaţie concretă.
 • Exprimarea în limbajul specific matematicii şi/sau ştiinţelor a caracteristicilor cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete.
 • Analizarea caracteristicilor unor relaţii, fenomene sau procese specifice matematicii şi/sau ştiinţelor, pornind de la situaţii reale sau ipotetice.
 • Interpretarea unor situaţii-problemă specifice matematicii şi/sau ştiinţelor prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii.

Modele și subiecte la proba de matematică și științele naturii clasa a VI-a

Consultă aici model de subiect la matematică și științe ale naturii clasa a VI-a

Consultă aici subiectele la matematică și științe ale naturii clasa a VI-a test 1 2018

Consultă aici subiectele la matematică și științe ale naturii clasa a VI-a test 2 2018

Evaluare Națională 2019. Potrivit metodologiei de organizare a evaluării, corectarea testelor se va face de către profesorii din școlile unde învață elevii. Rezultate nu vor fi afișate, nu vor fi comunicate public și nici puse pun în catalog. Elevii vor primi în foaia de examen 15 exerciții, iar fiecare exercițiu va fi notat de către profesorii corectori după niște coduri după cum urmează:

 • Cod 21: elevul a desenat schema corectă a circuitului electric descris, folosind simbolurile corecte
 • Cod 11: elevul a folosit simbolurile corecte, dar nu a desenat schema corectă a circuitului electric descris
 • Cod 12: elevul a desenat schema circuitului electric descris, dar nu a folosit simboluri corecte pentru toate elementele de circuit (baterie, bec, conductori de legătură)
 • Cod 00: elevii au dat alte răspunsuri decât cele care se încadrează în descrierile codurilor de mai sus
 • Cod 99: elevii nu au dat nici un răspuns, nu au dovedit că au încercat să rezolve cerința

Vezi aici ce rezultate au obținut elevii de clasa a VI-a în 2018

Calendar Evaluarea Națională la finalul clasei a VI-a 2019

22 mai 2019: Limba și comunicare

23 mai 2019: Matematică și Științe ale Naturii

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!