Inspectoratul Școlar București a făcut publice calendarul înscrierilor și examenelor pentru admiterea la liceu și modelele de fișe de înscriere. Elevii care susțin verificarea cunoștințelor de limbă maternă sau modernă se înscriu în perioada 8-9 mai iar pentru probele de aptitutudini pe 13-14 mai.

Elevi la centrul de examenFoto: AGERPRES

Elevii de clasa a VIII-a care doresc să susţină probele de aptitudini, sau probele de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, resepctiv de limbă modernă se înscriu direct la centrul unde se organizează proba respectivă, în baza anexei la fişa de înscriere eliberată de şcoala de provenienţă, în perioada 8 – 9 mai 2019. Înscrierea pentru probele de aptitudini este în perioada 13 - 14 mai 2019.

Desfăşurarea probelor va avea loc în perioada 15 - 17 mai 2019, transmite Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), pe pagina sa. Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă în două probe: proba scrisă, care pentru care se acordă 70 de puncte, din care 10 din oficiu, și proba orală, pentru care se acordă 30 de puncte. Timpul de lucru pentru redactarea lucrării scrise este de 60 de minute iar nota minimă de admitere este 6 (șase), transmite ISMB.

Admitere 2019. Rezultatele se afișează pe 20 mai 2019, la ora 10.00. Contestaţii se admit numai pentru probele scrise şi se depun la secretariatul centrului, în data de 20 mai 2019. Rezultatele finale, după contestaţii, se afişează în ziua de 24 mai 2019, în fiecare centru. În aceeaşi zi, la ora 12.00, se transmit Comisiei de Admitere a Municipiului Bucureşti, listele cu rezultatele finale, electronic și letric. În data de 27-29 mai 2019, candidaţii îşi ridică anexele fişelor de înscriere de la centrele unde au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă. Pe 4 iunie 2019, candidaţii care au participat la aceste probe depun anexele fişelor de înscriere la unităţile gimnaziale absolvite. Aceste anexe se vor ataşa fişei de înscriere.

Este considerat promovat candidatul care a obținut minimum nota 5 la examenul de verificare a cunoștințelor de limba și literatura maternă și minimum 6 la examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Candidații care au promovat pe parcursul învățământului gimnazial examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Admitere 2019. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională se fac, la cerere, dacă certificatul obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, corespunzător Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

Admitere 2019. Candidaţilor care în clasa a VII-a sau a VIII-a au obţinut premiul I, al II-lea, al III-lea sau menţiune la etapa naţională a olimpiadei de limbile engleză, sau franceză, germană, italiană, spaniolă/rusă, li se recunosc rezultatele obţinute la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educaţiei Naţionale, şi li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulaţie internaţională.

În ceea ce privește examenul de verificare a aptitudinilor, înscrierea se face pe 13 și 14 mai iar desfășurarea propriu-zisă a probelor are loc pe 15 - 17 mai 2019, rezultatele urmînd să se afișeze pe 20 mai 2019.

Admitere 2019. Cât privește admiterea elevilor la clasele cu program sportiv, aceasta este condiționată, pe de o parte, de avizul medical favorabil pentru participarea la probele de aptitudini sportive, ca o condiție eliminatorie, și de susținerea și promovarea probelor de aptitudini sportive.

Admitere 2019. Calendar de înscriere

•13-14 mai 2019: Înscrierea la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

•15-17 mai 2019: Desfășurarea probelor de aptitudini, respectiv a probelor pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

•20 mai 2019: Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini, respectiv la probele pentru verificarea cunoştințelor de limbă modernă/maternă şi depunerea contestaţiilor, acolo unde metodologia permite acest lucru;

•24 mai 2019: Afişarea rezultatelor finale la probele de aptitudini şi de verificare a cunoştințelor de limbă modernă/maternă;

• 3 - 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

• 4 - 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

• 12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;

• 15 - 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

• 19, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!