Cadrele didactice din învăţământul primar şi gimnazial se pot, începând de marţi, în programul "Creatori de educaţie", cu propuneri de bune practici în educație. Anual, vor fi acordate 20 de premii pentru modele din învăţământul primar, 20 de premii pentru nivelul gimnazial şi 10 premii speciale. Programul a fost lansat marți de Ministerul Educației și se va desfășura în perioada 2019-2021.

EducatieFoto: Pixabay

Înscrierea propunerilor de bune practici se va realiza în perioada 23 aprilie – 30 mai 2019, pe platforma www.creatorideeducatie.ro. Etapa de validare privind condițiile de eligibilitate a propunerilor înscrise va avea loc în perioada 30 mai – 13 iulie 2019. Selecția modelelor de bune practici va avea loc între 13 iulie și 9 septembrie 2019.

Cine este eligibil

 • La selecție pot fi înscrise și pot participa cadre didactice din învățământul primar și gimnazial de stat și particular autorizat/acreditat.
 • Înscrierea la selecție se face prin intermediul site-ului www.creatorideeducatie.ro.
 • Pe această platformă se vor face propuneri de cadre didactice care sunt creatori de bune practici în educație, cu precădere cele orientate spre prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
 • Pot formula propuneri pentru concurs: elevi, profesori, părinți, reprezentanți ai comunității profesionale (inspectoratele școlare județene/al municipiului București, Casele Corpului Didactic, CJRAE/CMBRAE, unități de învățământ preuniversitar, asociații profesionale), asociații de părinți, consilii/asociații ale elevilor, sindicate din învățământ sau/și ONG-uri și reprezentanți ai societății civile cu preocupări în domeniul educației. De asemenea, un profesor își poate depune singur candidatura de bune practici.
 • Cel care propune va completa chestionarul și va lăsa datele sale de contact.
 • Propunerile care vor intra în selecție vor fi verificate și validate. Pentru a fi inclus în procesul de selecție, cadrul didactic propus trebuie să își dea acceptul.

Criterii de selecție

 • Cadre didactice care aplică în mod creativ și inovativ programele școlare la nivel primar/gimnazial și care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează;
 • Cadre didactice care folosesc metode și strategii didactice interactive/inovative pentru a crea un context de dezvoltare a competențelor-cheie;
 • Cadre didactice care își adaptează demersul didactic creativ la nevoile și interesele elevilor, personalizând predarea, astfel încât fiecare copil să își poată atinge și valorifica propriul potențial;
 • Cadre didactice care utilizează eficient/generează Resurse Educaționale Deschise;
 • Cadre didactice care facilitează accesul la educație pentru copii din medii defavorizate prin crearea unui mediu școlar incluziv și care reușesc să reducă riscul de eșec școlar.

Evaluarea

 • Originalitatea și creativitatea proiectului/activităților/bunelor practici;
 • Rezultatele cuantificabile observate la nivelul elevilor;
 • Elemente de inovare didactică;
 • Promovarea unor demersuri educaționale sustenabile;
 • Adaptarea la nevoile cât mai multor categorii de elevi aflați în dificultate (contribuție la creșterea motivației școlare, la promovarea atitudinilor și comportamentelor pro-școală, formarea/dezvoltarea culturii organizaționale stimulative, stimularea peer-education etc.);
 • Gradul elevilor de implicare în experiențele de învățare, în activitățile extrașcolare și extracurriculare (inițiativa elevilor, organizare, implementare, evaluare).

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!