Ministerul Educaţiei a decis ca profesorii care care au luat la concursul de titularizare note mai mari de 7 şi nu s-au angajat în următorii 6 ani de la susţinerea acestui concurs să dea concurs din nou dacă vor un post permanent în sistemul de educaţie.

TitularizareFoto: Agerpres

UPDATE. Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care articolul 253 din legea educației care le permitea profesorilor cu cu note mari la titularizare în anii trecuți să ceară din nou titularizarea a fost abrogat. Ministerul Educației a vrut astfel să rezolve situaţia prin care CCR a declarat acest articol din Legea 1/2011 neconstituţional.

După ședința de Guvern, ministrul Educației a declarat că: “Am rămas în plină mişcare de personal cu acest vid legislativ. Am găsit o soluţie: Cei care se afla în situaţia să fi obţinut note peste 7 în ultimii 6-7 ani, adică de la Legea 1 încoace, pot să folosească aceste rezultate în situaţia în care Consiliul de Administraţie al unităţii şcolare decide că poate să transforme contractul de muncă din contract pe durată determinată, într-un contract cu durata egală cu viabilitatea postului didactic. Ca urmare, în felul acesta considerăm că am rezolvat, fără să încălcăm decizia Curţii, pentru că asta nu înseamnă titularizare, dar înseamnă posibilitatea prelungirii contractului de muncă atât timp cât postul este viabil”.

Într-un comunicat de presă, Ministerul Educației arată că ”prevederile acestei ordonanțe de urgență permit consiliului de administrație al unității de învățământ modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract de muncă pe durata de viabilitate a postului, pentru cadre didactice calificate, dacă acestea au promovat examenul de definitivat și concursul național de titularizare cu nota/media cel puțin șapte”.

În această situaţia sunt aproape 2.000 de profesori care au obţinut nota 7 la titularizare în ultimii 6 ani şi nu au găsit post permanent. În acest sens, Ministerul Educaţiei a pregătit o ordonanţă de urgenţă prin care se anulează dreptul profesorilor de a se titulariza dacă au luat note mai mari de 7 dar nu au găsit post permanent în ultimii 6 ani. Actul normativ propus de Ministerul Educaţiei arată că cei aflaţi în această situaţie pot avea contract pe perioadă determinată, pentru posturi care sunt valabile 2-3 ani.

"Prin articolul 253 din legea educaţiei nu se mai poate face titularizarea. Adică profesorii care au obţinut medii de 7 şi care nu au găsit posturi în ultimii 6 ani nu mai pot cere titularizarea. Ei vor da din nou concurs. Soluţia aceasta a fost identificată după ce Curtea Constituţională a respins propunerea parlamentarilor UDMR ca perioada de valabilitate a titularizării să gie de 10 ani. Decizia Curtea Constituţionale a fost să anuleze acest tip de titularizare", a spus Marius Nistor, preşedintele Federaţiei Spiru Haret, care a precizat că proiectul a primit avizul CES.

Profesorii care au luat titularizarea în ultimii 6 ani şi nu mai vor să susţină alt examen în acest an vor putea ocupa posturi pe perioadă determinată şi vor avea aceleaşi drepturi ca profesorii titutarizaţi.

Calendar Titularizare 2019

  • 15 mai 2019 Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării
  • 16 – 24 mai 2019 Înscrierea la concursul de titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019, la inspectoratele școlare
  • 17 – 27 mai 2019 Verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar
  • 30 mai 2019 Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă
  • 31 mai – 28 iunie 2019 Probele practice/orale și inspecțiile speciale la clasă
  • 17 iulie 2019 Proba scrisă
  • 23 iulie 2019 Afișarea rezultatelor
  • 23 – 24 iulie 2019 Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare
  • 30 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale la titularizare
  • 31 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 pe posturi didactice/catedre vacante pe perioadă nedeterminată

MedLife susține informarea și educarea ca sursă principală de dezvoltare a unei minți sănătoase. De aceea, recomandăm informarea continuă cu ajutorul articolelor din secțiunea Educație!