Asociația Ad Astra a anunţat care sunt cei mai buni 22 de cercetători români care lucrează în România şi în străinătate, în cadrul premiilor de Excelență în Cercetare, ediția 2018. Potrivit asociaţiei, “premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani”.

Premiile Ad AstraFoto: ad-astra.ro

Rezultatele științifice ale cercetătorilor premiaţi trebuie să fie recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu, mai arată cercetătorii.

Premiile Ad Astra se acordă o dată la doi ani și sunt grupate în două categorii: premii pentru cercetători în prima fază a carierei, adică mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului, și premii pentru cercetători avansați, ceea ce înseamnă mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului.

Premiile sunt acordate de un juriu format din cercetători cu experienţă şi acoperă șase domenii științifice: Matematică și Informatică, Știinţe Fizice și Chimice, Știinţele Pământului și Știinţele Spaţiale, Știinţe Inginerești, Științe Sociale și Discipline Umaniste, Știinţele Vieţii.

Câștigătorii Premiilor Ad Astra, ediția 2018:

Științe Fizice și Chimice

Afiliere în România, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Cristian Mihail Teodorescu Afiliere în afara României, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Andrei Faraon

Afiliere în România, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Victor Ambrus

Afiliere în afara României, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: nu se acordă

Științele Vieții

Afiliere în România, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Ioana Berindan-Neagoe

Afiliere în afara României, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Sergiu Pasca

Afiliere în România, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: nu se acordă

Afiliere în afara României, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Daniel Nedelcu

Științele Pământului și Științele Spațiale

Afiliere în România, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Zoltán Csiki-Sava

Afiliere în afara României, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: László Árpád Gergely

Afiliere în România, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Marius Robu

Afiliere în afara României, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Mariana Belgiu

Științe Inginerești

Afiliere în România, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Dorin Neacșu

Afiliere în afara României, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Mihai Datcu

Afiliere în România, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Gina Adam

Afiliere în afara României, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Corina Andronescu

Matematică și Informatică

Afiliere în România, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Gabriel Ciobanu

Afiliere în afara României, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Andrei Moroianu

Afiliere în România, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului : Alexandra Otiman

Afiliere în afara României, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Andrei Sipos

Științe Sociale și Discipline Umaniste

Afiliere în România, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Ioana Feodorov

Afiliere în afara României, mai mult de 7 ani de la susținerea doctoratului: Dragoș Calma

Afiliere în România, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Delia Ungureanu

Afiliere în afara României, mai puțin de 7 ani de la susținerea doctoratului: Claudia Șerban

Potrivit asociaţiei, comisia de organizare a Premiilor Ad Astra 2018 este formată din:

Științe Fizice și Chimice: Sandra Eremia (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice București)

Științele Vieții: Florina Raicu (Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București)

Științele Pământului și Științele Spațiale: Valeriu Tudose (Institutul de Științe Spațiale, București)

Științe Inginerești: Gabriela Carja (Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași)

Matematică și informatică: Liviu Paunescu (Institutul de Matematică “Simion Stoilow”, Academia Română)

Științe Sociale și Discipline Umaniste: Andrei Soficaru (Institutul de Antropologie “Fr. J. Rainer”, București)

MedLife