​​Examenul de Matematică și examenul de Istorie vor fi susținute miercuri de absolvenții claselor a XII-a, în cadrul sesiunii de vară a bacalaureatului. Aceasta este proba obligatorie a profilului, potrivit calendarului de BAC. Examenul începe la ora 9:00, iar candidații vor avea la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Absolvenții de la Real, precum și cei de la liceele tehnologice, de la profilul militar și cei cu specializarea învățători-educatoare vor da examen la Matematică. Elevii de la Uman și cei de la filiera vocațională dau examen la Istorie.

Model de subiect de Matematica pentru elevii de la mate-infoFoto: edu.ro

Bacalaureatul 2018 continuă miercuri, 27 iunie, cu proba obligatorie a profilului. Accesul absolvenților de liceu în centrul de examen la probele scrise ale BAC-ului se face în intervalul 7:30 - 8:30.

Modele de subiecte de Matematică pentru BAC 2018:

Model de Subiecte Matematică-informatică 2018

Barem Mate-info

Model de Subiecte Matematică Științe ale naturii 2018

Barem Științe ale naturii

Model de Subiecte Matematică Pedagogic 2018

Barem Pedagogic

Model de Subiecte Matematică Tehnologic 2018

Barem Tehnologic

Modele de subiecte de Istorie pentru BAC 2018

Model de Subiecte de Istorie 2018

Barem Istorie

Cum se desfășoară examenele de Bacalaureat

Absolvenții de liceu pot să dea Bacalaureatul, fără a plăti vreo taxă, de cel mult două ori. “Prezentările ulterioare la examen sunt conditionațe de achitarea unor taxe”, stabilite anual de către Ministerul Educației, se arată în Metodologia de organizare a BAC-ului.

Accesul absolvenților de liceu în centrul de examen la probele scrise ale BAC-ului se face în intervalul 7:30 - 8:30.

Care este procedura de intrare a elevilor în sălile de examen:

  • un profesor și un membru al personalului de pază îi cere fiecărui candidat, la intrare, să prezinte buletinul și verifică dacă fotografiile corespund
  • elevii sunt îndrumați spre sălile de examen;
  • profesorii le spun candidaților să citească extrasele din Metodologia de organizare a Bacalaureatului care sunt afișate pe ușa sălii de examen și să nu rămână pe holuri mai mult de 5-7 minute;
  • elevii care au materiale nepermise în sala de examen sunt îndrumați spre sala de depozitare
  • după ce au trecut de punctul de legitimare și de cel de depozitare a obiectelor personale (nepermise în sala de examen), elevii merg la sala de examen, unde sunt repartizați conform tabelelor afișate pe uși

Înainte ca examenul să înceapă, profesorii asistenți le vor explica elevilor modul în care se desfășoară proba și cum să completeze datele personale pe foaia tipizată. Candidații se așeaza câte unul în bancă, în ordine alfabetică, conform listelor afișate.

Fiecare primește o coală de hârtie tipizată, pe care își scrie cu majuscule numele, prenumele tatălui, toate prenumele personale, în ordinea în care sunt trecute în actul de identitate și trebuie să completeze citeț celelalte date de pe colțul care apoi va fi lipit.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore. Subiectele sunt concepute de către Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare și Examinare.

Elevii care vor să corecteze o greșeală, taie fiecare rând din pasajul greșit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidați vor să-și transcrie lucrarea, fără să depășească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate. Acest lucru este consemnat de către asistenți în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite inițial se anulează pe loc de către asistenți.

În timpul desfășurării examenelor scrise, profesorii care îi asistă pe elevi nu au voie să le dea acestora nicio indicație, nu au voie să discute între ei si nici să rezolve subiectul de examen. Unul dintre asistenți stă în fața clasei, celălalt în spatele clasei.

“După ce își încheie lucrările, candidații numerotează foile, sub îndrumarea asistenților, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colțul din dreapta, indicând pagina curentă și numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini”, prevede metodologia.

“La expirarea celor trei ore acordate, candidații predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei candidați ramân în sală până la predarea ultimei lucrari”, mai arată metodologia.

Descarcă de aici Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de Bacalaureat, care este valabilă și anul acesta

Clasele de examen sunt supravegheate cu camere video, la fel și sălile în care se descarcă și se multiplică subiectele, cele în care se predau și se preiau lucrările scrise, precum și sălile în care se scanează lucrările, se arată în Ordinul nr. 4792/2017 privind organizarea și deșfășurarea examenului de bacalaureat național 2018.

Înregistrările din sălile în care elevii au dat examenul vor fi verificate zilnic, după încheierea fiecărui examen, de către comisiile de BAC din centrul de examen, prin sondaj. “În cazul în care, la verificarea prin sondaj, se constată nereguli, fraude sau tentative de fraudă ori în cazul în care există sesizări privitoare la nereguli, fraude sau tentative de fraude, verificarea se face pentru înregistrările din toate sălile de examen”, din centrul respectiv, mai arată ordinul menționat.

Dacă în urma verificărilor se constată fraude sau tentative de fraudă, comisia de bacalaureat elimină din examen candidații care au încercat să copieze și anunță comisia de bacalaureat județeană.

Ce NU au voie să facă elevii în examenul de BAC

Absolvenții de liceu NU au voie să intre în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, telefoane mobile, căști audio, precum și orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare care permite conectarea la internet, la rețele de socializare, ce ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor, pentru efectuarea calculelor, pentru comunicare cu alți candidați, asistenți din centrul de examen sau cu exteriorul.

De asemenea, li “se interzice candidaților la examenul de bacalaureat să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și altele asemenea sau în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor”, prevede Ordinul nr. nr. 4792/2017.

Absolvenții de clasa a XII-a nu au voie să vorbească între ei, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne sau notițe.

Candidații care refuză să depoziteze la intrarea în centrul de examen obiectele interzise nu sunt primiți în examen.

Cei care încearcă să copieze sau sunt prinși cu mobile asupra lor “sunt eliminați din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise”, se mai arată în legislația de examen.

Încălcarea regulilor este considerată tentativă de fraudă, candidații nu mai pot participa la examenele următoare și sunt declarați "eliminați din examen", fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. “Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat”, prevede Ordinul nr. nr. 4792/2017.

Calendar BAC 2018 - sesiunea de vară

25 iunie 2018 Limba și literatura română - proba Ea) - proba scrisă

26 iunie 2018 Limba și literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

27 iunie 2018 Proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

  • Examen la Matematică - pentru absolvenții de la profilul real din filiera teoretică, pentru toate profilurile din filiera tehnologică și pentru profilul militar și profilul pedagogic - specializarea învățători-educatoare, din filiera vocațională;
  • Examen la Istorie - pentru profilul umanist din filiera teoretică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celor menționate mai sus;

28 iunie 2018 Proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

La această probă, elevul poate opta, în funcție de filiera, profilul și specializarea urmate, pentru una dintre următoarele materii:

  • fizică, chimie, biologie sau informatică – pentru elevii de la profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic și profilul resurse naturale și protecția mediului din filiera tehnologicș și pentru profilul militar din filiera vocațională
  • geografie, filosofie, logică și argumentare, economie, psihologie și, după caz, sociologie - pentru profilul umanist din filiera teoretica, pentru profilul servicii din filiera tehnologică și pentru toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția celui menționat mai sus;

4 iulie 2018 Afișarea rezultatelor (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00-16:00)

5-8 iulie 2018 Rezolvarea contestațiilor

9 iulie 2018 Afișarea rezultatelor finale

Citește și: