Ministerul Educației organizează concurs pentru mai multe posturi didactice la Şcoala Europeană de la Bruxelles. Profesorii care vor să predea aici trebuie să cunoască obligatoriu foarte bine limba engleză sau franceză și să aibă un certificat internațional care să le dovedească nivelul lingvistic, potrivit noii metodologii. Amintim că HotNews.ro a relatat pe larg cazul unui profesor care a ajuns aici fără să știe bine nici o limbă străină și care a stârnit nemulțumirea părinților. Înscrierea la concurs este pe 25-26 aprilie, iar salariile sunt între 4.000 şi 6.000 de euro, potrivit Agerpres.

Calendarul concursului de selectie a profesorilor pentru Scoala Europeana de la Bruxelles 2018Foto: edu.ro

Posturile scoase la concurs sunt Limba Română, Matematică, Chimie, Arte, Istorie, Limba Franceză și Limba Engleză, toate pentru învățământul secundar.

Calendarul concursului de selecție a profesorilor pentru Şcoala Europeană de la Bruxelles 2018

25-26 aprilie 2018Înscrierea, prin Depunerea dosarelor de înscriere la Registratura Ministerului Educatiei, în intervalul orar 9:00-16:00

27 aprilie 2018Verificarea administrativă a dosarelor de înscriere. Afişarea la sediul Ministerului a rezultatelor verificării

3-4 mai 2018Afişarea la sediul Ministerului Educatiei Nationale (MEN) a rezultatelor evaluării activității profesionale

Afişarea la sediul MEN a planificării interviului

7-8 mai 2018 Susţinerea interviului

Afişarea la sediul MEN a rezultatelor obţinute la interviu

Afişarea la sediul MEN a planificării probei scrise

09 mai 2018 Desfăşurarea probei scrise

14 mai 2018Afişarea la sediul MEN a rezultatelor obţinute la proba scrisă

Depunerea contestațiilor la Registrura MEN, în termen de 24 de ore de la afișarea rezultatelor

15 mai 2018 Afişarea la sediul MEN a rezultatelor finale

Interviul evaluează “gradul de cunoaştere a sistemului Școlilor Europene-cadrul normativ și documentele curriculare specifice, nivelul de motivare și de competență didactică, precum şi abilitățile de predare în mediul educațional multicultural și plurilingvistic specific, demonstrate de candidați”, se arata in metodologie.

“Subiectele și baremele de evaluare pentru proba scrisă sunt elaborate de către membrii evaluatori din subcomisia pentru evaluarea probei scrise în specialitate, în conformitate cu bibliografia publicată pentru sesiunea de selecție respectivă, pentru fiecare post/disciplină de concurs”, prevede metodologia.

Selecția profesorilor se realizează de către ministerele educației din țările membre ale Uniunii Europene, prin proceduri specifice. Cei care prmoveaza concursul devin profesori detasati, pe o perioadă determinată de maximum 9 ani.

Comisia de selecție se constituie prin ordin de serviciu si are următoarea componență:

  • preşedinte: secretar de stat
  • 2 vicepreședinți: inspectorul pentru ciclurile preșcolar și primar și inspectorul pentru ciclul secundar
  • membri: inspectori/consilieri/experți din Ministerul Educației Naționale
  • secretariatul comisiei: 2-4 inspectori/consilieri din Ministerul Educației Naționale
  • subcomisia pentru evaluarea probei scrise în specialitate: câte 2 evaluatori pentru fiecare disciplină de concurs, având specialitatea candidatului
  • directori/inspectori/experți din Ministerul Educației Naționale, profesori din învățământul universitar sau preuniversitar, având gradul didactic I/titlul științific de doctor sau calitatea de membru în comisiile naționale de specialitate
  • 7 membri supleanți

Metodologia prevede ca din comisie nu pot face parte persoane care au în rândul candidaților soțul/soția, rude sau afini până la gradul IV inclusiv, membrii comisiei semnând în acest sens o declarație pe proprie răspundere.

Școlile Europene sunt instituții de învățământ publice, cofinanțate de Uniunea Europeană, care asigură educaţia în limba maternă a copiilor angajaților din instituţiile comunitare. Concret, Şcoala Europeană de la Bruxelles are și secție română, la care învață în limba română copiii funcționarilor români de la Bruxelles.

Citeste si: